(Minghui.org)  اخیراً، فردی از شهر ووهان، استان هوبئی شایعاتی را در میان تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی پخش کرد مبنی‌بر اینکه تمرین‌کنندگان در خارج از کشور چین می‌خواهند ماهواره‌ای را راه‌اندازی کنند و برای آن به مقدار زیادی پول نیاز دارند. او گفت که انجام این کار از سوی استاد به او محول شده است و فردی که در تماس مستقیم با استاد است، تمامی پول‌ها را در اختیار استاد قرار می‌دهد. او گفت که تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین که قادر به کمک هستند باید این کار را انجام دهند و غیره. برخی از تمرین‌کنندگان این فریب را باور کرده و پول اهداء کردند، همچنین برخی با دادن پس‌اندازشان که نتیجه سالها تلاش و زحمت آنها بود خودشان دست خالی ماندند. در مواردی مردم به صف شده بودند تا پول‌ها را به افرادی بدهند که مسئول جمع‌آوری آنها بودند. همچنین کسی در شهر ووهان بود که تحت عنوان تأسیس روزنامه اپک تایمز برای سرزمین اصلی چین پول جمع‌آوری می‌کرد، ادعا می‌کرد که دیگر زمان روشنگری حقیقت از یک زاویه مثبت گذشته است.این شخص همچنین شایعه‌ای را پخش کرد مبنی‌بر اینکه تمرین‌کننده‌ای که سعی می‌کرد این اقدامات را متوقف کند، «درحال‌حاضر با عقوبت کارمایی مواجه شده است.»

آن تمرین‌کنندگان دافا که می‌خواهند واقعاً تزکیه کنند باید هشیار و آگاه باشند: از زمانی که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) در سال ۱۹۹۹ شروع به آزار و شکنجه فالون گونگ کرد، همواره افرادی وجود داشته‌اند که به بهانه‌های مختلف در میان تمرین‌کنندگان در چین درحال جمع‌آوری کمک مالی بوده‌اند. به‌عنوان مثال، چندی پیش، فردی در شهر ووهان ادعا می‌کرد که از طرف استاد و همسرشان مأموریت دارد به فوریت برای ایستگاه تلویزیون سلسله تانگ جدید (NTDTV) و اِپک تایمز کمک مالی جمع‌آوری کند.در چند سال گذشته در شهر دالیان، افرادی وجود داشتند که با استفاده از نام استاد به دروغ، به‌طور مکرر از دیگران پول درخواست کردند.فردی در منطقه لیائونینگ اقدام به جمع‌آوری کمک مالی کرد، با این ادعای دروغین که برای جشن تولد استاد این کار را انجام می‌دهد و همچنین برای اینکه استاد می‌خواهند برخی از پروژه‌ها را به انجام برسانند یا اینکهNTDTV  قصد دارد میزبان برخی فعالیت‌ها باشد، و غیره. ماهیت بنیادی این فعالیت‌ها یکسان است، مهم نیست که از چه ظواهر مختلفی استفاده می‌کنند و به نام‌ چه کسانی به دروغ متوسل می‌شوند، تمامی آنها محیط شاگردان دافا را در سرزمین اصلی چین برای روشنگری حقیقت و منابع مالی آنها را تضعیف می‌کنند. این کار به‌طور عمدی با تزکیه شاگردان دافا در سرزمین اصلی چین مداخله می‌کند و اعمال آنها کلاهبرداری و تضعیف فا محسوب می‌شود. علاوه‌بر آن مأموران ویژه و افراد کلاهبردار که از شکاف‌ها بهره‌برداری می‌کنند، تمام تمرین‌کنندگانی که در جمع‌آوری کمک‌های مالی به آنها ملحق شدند، در‌حال همکاری با جاسوسانح.ک.چ هستندو با آنچه موجودات خدایی مداخله‌گر می‌خواهند به انجام برسانند همراه می‌شوند؛ موجودات خدایی مداخله‌گری که با اهریمن همکاری می‌کنند تا مریدان دافایی که از نظر آنها خوب نیستند را از بین ببرند و در این جهان مردمی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند که هنوز به‌طور کامل حقایق را تشخیص نمی‌دهند.

امروز، به‌طور آشکار آنچه را که در سال‌های گذشته به تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی چین گفته‌ایم تکرار می‌کنیم: استاد هرگز و به‌هیچ‌وجه از شاگردان سرزمین اصلی چین پول درخواست نمی‌کنند. مریدان دافا نباید، صرف‌نظر از هر دلیلی که باشد، کارهایی را انجام دهند که به‌طور مستقیم با احترام و باور به استاد و فا در تضاد است. بسیاری از پروژه‌هایی که شاگردان در خارج از کشور چین انجام می‌دهند، چه به‌صورت گفتاری و چه به‌صورت ارائه مطلب، به‌طور مستقیم از شاگردان سرزمین اصلی چین در مخالفت با آزار و اذیت و روشنگری حقیقت حمایت می‌کنند. آنها در اطراف نمی‌گردند تا از شاگردان سرزمین اصلی کمک مالی جمع‌آوری کنند. شاگردان سرزمین اصلی چین باید افکار، انرژی و منابع مالی خود را بر محیط آشفته و حاکی از آزار و اذیت متمرکز کنند که سرزمین اصلی چین است و به‌طور موثرتری در مقابل آزار و اذیت ایستادگی کنند، به فا اعتبار بخشند و برای نجات توده‌های مردم چین وقت را غنیمت بشمارند، مردمی که قبل از فاجعه بزرگ به دام می‌افتند. این چیزی است که شاگردان سرزمین اصلی باید آن را به‌خوبی انجام دهند و اینها  عهد و پیمان‌های به‌یادماندنیِ تاریخی آنها بوده که قرار است به انجام برسانند. قبل از پایان این آزار و شکنجه، رسانه عمومی در سرزمین اصلی چین تأسیس نمی‌کنیم، بلکه به‌جای آن، تلاش‌های‌مان را برای افشای آزار و شکنجه افزایش می‌دهیم، به‌طور کامل ماهیت اساسی ح.ک.چ را افشاء می‌کنیم و از یک زاویه مثبت حقایق درباره فالون گونگ را روشن می‌کنیم.

چرا برخی از تمرین‌کنندگان هنوز هم توسط این نمونه از فعالیت‌های مکرر مانند جمع‌آوری پول و کلاهبرداری فریب می‌خورند، بااینکه شیوه و ساختارهای آنها در هر زمان یکسان بوده است؟ چرا بعد از اینکه هر یک از چنین اعمال حاکی از تداخل و اختلال افشاء می‌شوند، هنوز هم کسانی همان اشتباهات را دفعه بعد تکرار می‌کنند؟ حتی امروز، هنوز هم بسیاری از تمرین‌کنندگان هستند که حتی خودشان را به اندازه کافی خوش‌شانس می‌دانند که فا را به دست آوردند، اما برای مدت زمانی طولانی در سطح بشری درجا می‌زنند و نمی‌دانند پیشرفت با پشتکار در فا به چه معناست.آنها مسئولیت‌شان را در قبال همه موجودات انجام نمی‌دهند و حتی امروزه تزکیه در دافا را درک نمی‌کنند و اینکه «فا را به‌عنوان معلم در نظر بگیرید» چه معنایی دارد. پس از اینکه هر بار ذهنیت آشفته آنها اصلاح می‌شود، با توقف برخی اعمال سطحی خرسند می‌شوند، رسیدن به یک درک عمیق‌تر از اصول فا را نادیده می‌گیرند و به درون نگاه نمی‌کنند.آنها همچنان به ذهنیت درطلب‌بودن و سایر وابستگی‌ها محکم می‌چسبند، این تزکیه نیست و آنها هیچ راهی برای ایجاد تقوای عظیمی ندارند که مریدان دافای دوره اصلاح فا باید داشته باشند.هیچ راه میانبری در تزکیه وجود ندارد. فرد بدون اینکه به‌طور جدی خودش را براساس جوآن فالون اداره کند و براساس تمامی متونی که استاد منتشر کرده‌اند، چگونه می‌تواند شایسته عنوان باشکوه «مرید دافای دوره اصلاح فا» باشد؟

آن کسانی که هنوز نمی‌دانند که چگونه فا را مطالعه کنند و شین‌شینگ خودشان را رشد دهند، هنوز هم از انجام سه کار به‌طور پیوسته امتناع می‌کنند و فا را براساس فا درک نمی‌کنند، اگر از خواب بیدار نشوند، در آینده‌ای نزدیک بسیار پشیمان خواهند شد!

۹ ژوئن ۲۰۰۷