آموزش فا در کنفرانس نیویورک ۲۰۰۸

لی هنگجی، ۲۴ می ۲۰۰۸،  منهتن

( ابراز احساسات درحالت ایستاده، تشویق گرم)

عصر بخیر! (مریدان: "عصر بخیر، استاد!" تشویق گرم) شما سخت کار کرده‌اید! (تشویق)

شما واقعاً‌ سخت کار کرده‌اید. شما از مناطق و کشورهای مختلف هستید، و از نژادهای مختلف هستید. درحال حاضر مریدان دافا در هر گوشه از دنیا یافت می‌شوند. همگی درحال به‌دوش گرفتن بزرگ‌ترین مسئولیت‌ مریدان دافا هستید: شما امید نجات موجودات ذی‌شعور هستید. افراد بسیاری درنتیجه‌ی کار شما در روشن‌گری حقایق و درنتیجه‌ی اعمال و رفتار شما در دنیا، نجات یافته‌اند. برای همین، از طرف موجودات ذی‌شعور، از شما تشکر می‌کنم! (مریدان به نمایش احترام کف می‌زنند)

هم‌اکنون آن لحظه‌ی پایانی‌ای است که برنامه‌ریزی‌هایی را که به قدمت دوران‌های طولانی است نتیجه‌گیری کرده و به پایان می‌رساند. پیشرفت تاریخ تا این مرحله‌ی امروز، آسان نبوده است، سرشار از سختی و فراز و نشیب بوده است. از زمان‌های کهن تا امروز، انبوهی از خدایان درحال مشاهده‌ی این امر بوده و به‌دقت آن را دنبال کرده‌اند، و در این مرحله‌ی پایانی توجه ویژه‌ای معمول می‌دارند. هر عمل و فکر مریدان دافا را به‌دقت مشاهده می‌کنند. در ابتدا،‌ ناشناخته‌های بسیاری وجود داشت-- نتیجه‌ی ارائه‌ی این فا در دنیا چه خواهد ‌شد؛ آیا این آرمان باشکوهی که، به قبل از تاریخ مربوط می‌شود به‌دست خواهد آمد؛ آیا مریدان دافا قادر خواهند بود در لحظه‌ی پایانی مأموریت‌شان را به انجام برسانند، و آیا می‌توانند از عهده‌ی این برآیند که به‌خوبی عمل کنند. همچنین سؤالی اساسی درخصوص موفقیت یا شکست وجود داشت، و این‌که آیا سه‌قلمرو نگه‌داشته خواهد شد. و علاوه بر این، گرچه به مریدان دافا مأموریت اعتباربخشی به فا داده شده بود، اما هنوز این مسئله وجود داشت که دیده شود آیا می‌توانند به‌طور واقعی آن را با موفقیت به انجام برسانند. خوشبختانه شما آن را با موفقیت به انجام رسانده‌اید. بدون توجه به این‌که در طول مسیر از میان چه دشواری‌ها یا فراز و نشیب‌هایی گذر کرده‌اید، با نگاهی به گذشته، آن‌ها چیزی نبودند مگر وسیله‌ای برای آبدیده کردن شما. شما را پخته‌تر کرده و به شما کمک کردند تا در این روند، وابستگی‌های بشری‌تان را از بین ببرید، منجر به پیشرفت‌تان به‌سوی کمال شده‌اند. این مسیری است که پیموده‌اید. وقتی به عقب نگاه کنید، پی می‌برید که این‌گونه می‌باشد.

مهم نیست همان‌گونه که به اعتباربخشی به فا پرداخته‌اید با چه چیزی روبرو شده‌اید، همه‌ی آن‌ها، به شما می‌گویم، چیز خوبی هستند-- و در این سال‌های آزار و شکنجه، مخصوصاً این‌گونه است-- چراکه آن چیزها ظاهر شده‌اند دقیقاً به‌خاطر این‌که شما تزکیه می‌کنید. آن آزمون‌های سخت و رنج‌ها، بدون توجه به ‌این‌که پی می‌برید چقدر بزرگ یا سخت هستند، چیزهای خوبی هستند، زیرا آن‌ها فقط به‌خاطر تزکیه‌ی شما رخ می‌دهند. یک شخص وقتی از میان آزمون‌های سخت می‌گذرد می‌تواند کارما را از بین ببرد و وابستگی‌های بشری را دور بریزد، و از طریق آزمون‌های سخت می‌تواند رشد کند. خواه انگیزه‌ی شما نجات موجودات ذی‌شعور باشد، اعتباربخشی به فا، یا پیشرفت در تزکیه‌ی خودتان باشد، آن‌ها درهر حال آزمون‌های سخت هستند. قرار نیست فقط به‌خاطر این‌که فکر می‌کنید،‌ "درحال انجام این برای دافا هستم" یا "درحال انجام این هستم تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهم،" برای شما راه را باز کنند و کنار بروند. شما می‌دانید که استاد ممکن است به این شکل به آن نگاه کند، اما نیروهای کیهان کهن و موجودات آن به این شکل نمی‌نگرند، و این بخشی از چالش‌هایی است که با آن‌ها مواجه می‌شوید. دقیقاً به همین خاطر است که آن آزمون‌های سخت پدیدار می‌شوند، و این سخت‌ترین چیزی است که مریدان دافا مجبور بوده‌اند به آن بپردازند. درحالی که به فا اعتبار می‌بخشید و موجودات ذی‌شعور این دنیا را نجات می‌دهید، توانایی مردم برای درک مسائل، یا عدم آن، و افکار و نگرش‌های مختلف موجودات ذی‌شعور در این خصوص، چالش‌هایی برای شما شده‌اند. اما بدون توجه به این‌که آن‌ها چگونه رفتار کرده‌اند، هنوز باید آن‌ها را نجات دهیم، چراکه عدم درک آن‌ها به‌خاطر این است که در توهم گم شده‌اند. آن‌ها سبب برخی چالش‌ها برای مریدان دافا می‌شوند زیرا نمی‌توانند چیزها را همان‌گونه که واقعاً‌ هستند ببینند. دلیل‌شان از آمدن به این‌جا در هزاران سال پیش یا دوران‌های بسیار طولانی پیش هرچه که باشد، درهر حال، منتظر این زمان نهایی بوده‌اند. ما نمی‌توانیم فقط به‌خاطر این‌که آن‌ها در یک دوره‌ی زندگی ضعیف عمل کردند یا برخی کارهای خاصی را اشتباه انجام دادند، در مورد نجات آن‌ها داوری کنیم. وقتی استاد به موجودی می‌نگرد، [آنچه که درنظر می‌گیرد] کل هستی آن موجود را دربر می‌گیرد. اگر کسی کارهای بزرگ زیادی در تاریخ انجام داده باشد، و حتی دستاوردهای بسیار عظیمی در خدمت به اعتباربخشی به فا داشته، آیا می‌توانیم فقط به‌خاطر این‌که در این دوره‌ی زندگی به‌طور ضعیفی رفتار کرده است او را نجات ندهیم؟

بله، برخی آن‌قدر به‌طور ضعیف رفتار کرده‌اند که فرصت تقدیری‌شان، شانس‌شان را از دست داده‌اند، خود را ورای نجات یافتن ساخته‌اند. اما شما، به‌عنوان مریدان دافایی که درحال تزکیه در میان توهم هستید و مردمی را که در توهم هستند نجات می‌دهید، نمی‌توانید بگویید چه کسانی این امر برای‌شان مصداق دارد. بنابراین با آزمون‌های سخت مواجه خواهید شد، و با افرادی که حرف حساب سرشان نمی‌شود مواجه خواهید شد. حقیقت این است که برخی از افراد صرفاً نمی‌توانند نجات یابند و استحقاق نجات یافتن را ندارند. با آن‌ها روبرو خواهید شد. اما نگذارید آن موارد بر روی کار شما در روشن‌گری حقیقت یا چگونگی پرداختن به آن تأثیر بگذارد، و نگذارید این مسئله، روش صحیح شما در انجام کارها را تغییر دهد. در این دنیا، تجربیات سخت و فشار همراه با آن‌ها، که استاد با آن‌ها مواجه می‌شود، هر روز بیش‌ از ده‌ها هزار هستند، اما هیچ کسی از عهده‌ی این برنیامده که مرا نوسان دهد، و آن نمی‌تواند انجام شود. هیچ کسی نمی‌تواند چیزی که می‌خواهم انجام دهم را تغییر دهد. هیچ کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد، بدون توجه به این‌که تجربیات سختی که با آن‌ها مواجه می‌شوم چه شکلی به خود می‌گیرند. همین امر هم برای اعتبار بخشی شما به فا صدق می‌کند. اما در حالت مربوط به شما، همان‌طور که به فا اعتبار می‌بخشید و مردم را نجات می‌دهید، شما هنوز هم یک تزکیه‌کننده هستید، و تزکیه‌کنندگان وابستگی‌های بشری دارند، در غیر این‌صورت آن‌ها خدایان می‌بودند. و آیا یک خدا می‌توانست تزکیه کند؟ خدایان نمی‌توانند تزکیه کنند. فقط افرادی که دارای بدن‌ بشری هستند می‌‌توانند تزکیه کنند و فقط آن می‌تواند تزکیه‌ کردن نامیده شود. بنابراین، دقیقاً به‌خاطر این‌که این بدن بشری را دارید، این فرصت را دارید که تزکیه کنید و رشد کنید. این فرصت، بسیار سخت به‌دست می‌آید، و بسیار باارزش است-- مخصوصاً وقتی که مریدان دافا چنین مأموریت عظیمی دارند. بنابراین در تزکیه‌تان، بدون توجه به این‌که چه آزمون سختی ظاهر می‌شود یا با چه نوعی از سختی مواجه می‌شوید، نمی‌توانید اجازه دهید آن چیزها [مسیرتان] را تغییر دهند.

این مخصوصاً در طول این چند سال مهم است، در طول این سال‌ها که آن‌ها مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند، که در ظاهر به‌نظر می‌رسد یک حزب شیطانی درحال آزار و شکنجه‌ی مردم چین،‌ آزار و شکنجه‌ی تزکیه‌کنندگان است، در صورتی که درحقیقت هیچ چیزی در این دنیا، بدون این‌که عوامل کیهانی در پشت صحنه وجود داشته باشند، بدون این‌که عوامل جهان‌ ذره‌بینی وجود داشته باشند، قابل دوام نیست یا نمی‌تواند وجود داشته باشد. عوامل پشت حزب شیطانی موجوداتی شیطانی هستند که شکل ظاهری‌ِ یک اژدهای سرخ شیطانی را به خود می‌گیرند،‌ اما آن‌ها شامل بسیاری از مولکول‌ها و ذرات و برخی موجودات اهریمنی فاسد سطح پایین هستند-- یک مخلوط درهم و برهم کثیف. این‌ها چیزهایی هستند که نیروهای کهن استفاده می‌کنند تا با مریدان دافا تداخل و مزاحمت ایجاد کنند.

اخیراً دار و دسته‌ی حزب شیطانی به مریدان دافا در "مرکز خروج از حزب" در فلاشینگ نیویورک حمله کردند. وقایع مشابهی در مناطق دیگر نیز به‌وقوع پیوسته، همان‌طور که ممکن است دیده باشید، گرچه به این شدت نبوده‌اند. در ظاهر امر، مقصود آن افراد بد این بود که علیه شما دست به یک حمله بزنند، به این امید که شما را متفرق کنند و شما را از سازمان‌دهی فعالیت‌های خارج شدن از حزب متوقف کنند. آ‌ن‌ها می‌ترسند، چراکه [این مرکز] خاری در چشم آن‌ها است. حضور عمومی یک "مرکز خروج از حزب" یا یک "مرکز برای خارج شدن از ح‌ک‌چ شرور،" منبع بی‌انتهایی از خشم و عصبانیت برای آن‌ها است. حقیقت این است که، آن یک مکان قدرتمندی برای نابود کردن شیطان است، و این دلیل آن است که چرا آن‌ها از آن می‌ترسند. بنابراین اگر از زاویه‌ی مثبتی به آن نگاه کنید، مرکز خروج از حزب چیست؟ آیا آن مکانی برای نجات موجودات ذی‌شعور نیست؟ چیز هراس‌انگیزی درخصوص شیطان وجود ندارد. چیزی که می‌خواهم بگویم این است که، پس از این‌که حملات و اختلالات به‌قوع پیوست، برخی از افرادی را داشته‌ایم-- همان‌طور که همیشه داریم-- که با جدیت تزکیه نمی‌کنند یا افرادی که وابستگی‌های بشری بسیاری دارند. آن‌ها به مسائل با تفکر بشری می‌نگریسته‌اند. آیا خوب و بد درحال نشان دادن خود نیستند دقیقاً برای این‌که مردم ببینند؟ آیا آن‌هایی که می‌توانند نجات یابند درحال شناسایی و جدا کردن نیستند؟ همان‌طور که الان گفتم، برخی از موجودات استحقاق نجات یافتن را ندارند. شما می‌توانید حقایق را برای هر شخصی روشن کنید،‌ اما این‌طور نیست که هر شخصی در خیابان نجات خواهد یافت، چراکه برخی از آن‌ها دیگر استحقاق ندارند. در وضعیت‌های بحرانی، نتیجه از این طریق مشخص می‌شود که یک شخص چگونه موضع خود را تعیین می‌کند و هر شخص چگونه امور را اداره می‌کند. آیا اعمال شخص از افکار خوب یا بد وی نشأت نمی‌گیرند؟ خدایان درحال مشاهده‌ی این هستند که هر شخص چه فکر می‌کند و درحال تصمیم‌گیری هستند که آیا آن موجود باید نگه داشته شود. برعکس، آیا خود این وقایع [فرصتی را فراهم نمی‌آورند تا] موجودات ذی‌شعوری که می‌توانند نجات یابند را نجات دهند. آیا هر چیزی که در تزکیه‌ی دافا،‌ در اصلاح- فا،‌ یا در اعتباربخشی به فا اتفاق می‌افتد می‌تواند صرفاً تصادفی باشد؟ آیا خود این رخداد درحال نجات موجودات ذی‌شعور نیست؟ آن یک چنین تأثیر بزرگی در اجتماع ایجاد کرده است، و هر کسی درحال اندیشیدن درباره‌ی آن است. همان‌طور که قبلاً ذکر کردم، ح‌ک‌چ شیطانی از طریق انجام ندادن هیچ‌ کاری می‌‌توانست خود را از برخی از دردسرها برهاند؛ هرگاه کار بدی انجام می‌دهد، و مخصوصاً علیه مریدان دافا، منجر به رسوایی و آبروریزی برای آن می‌شود، و به این ختم می‌شود که به مریدان دافا درخصوص آن‌چه که درحال انجام آن هستند کمک می‌کند. آن شاگردانی که وابستگی‌های بشری بسیاری دارند نیاز دارند که کلمات مرا به‌خاطر بسپارند. ممکن است الان در این‌باره روشن باشید، اما به‌محض این‌که چیزی اتفاق می‌افتد آنچه را که گفتم فراموش نکنید، و مجدداً به امور با ذهنیتی بشری نگاه نکنید.

نهایتاً تلاش‌شان شکست خورد، و به‌طور بسیار بدی شکست خورد-- آن شبیه خوردن یک تخم‌مرغ به سنگ است. حتی وقتی مریدان دافا را در معرض چنین آزار و شکنجه‌ی خشنی در سرزمین چین قرار داده‌اند، مریدان آن‌جا با موفقیت از آن گذر کرده‌اند، همواره مصمم و قاطع. پس آن ترفندها در خارج از چین چه بخت و اقبالی دارند؟ چگونه امکان دارد از آن بترسیم؟ اراده‌ی راسخ مریدان دافا تکان‌نخوردنی است. حمله‌ی فیزیکی و فحش دادن فقط نمایشی از ناتوانی هستند. در این اجتماع، حمله‌ی فیزیکی یک جرم است. بنابراین، توسط آن چیزهای شیطانی مرعوب نشوید، و طعمه‌ی دروغ‌هایی که به‌کار می‌برند تا مردم عادی را سردرگم کنند نشوید. حرف‌هایی است درخصوص این‌که چگونه مردم عادی نظرات خاصی در این‌باره دارند، اما درخصوص این چه؟ مردم عادی انواع و اقسام نظرات را دارند. شما افرادی هستید که آن‌ها را نجات می‌دهید، بنابراین نیاز دارید درباره‌ی این‌که درحال انجام چه کاری هستید و برای چه کار می‌کنید روشن باشید.

خدایان در اوایل دوره‌ی اصلاح- فای من چیزی را بیان کردند، بدین‌صورت که، هرآن‌چه که حزب شرور انجام می‌دهد، بدون توجه به هدفش، به کمک به من و مریدان دافا ختم می‌شود. بنابراین، هرگاه ح‌ک‌چ شرور می‌خواهد کار بدی انجام دهد، به‌محض این‌که شروع شود تبدیل به شکست و رسوایی می‌شود. نگاه خوب و بی‌طرفانه‌ای بیندازید و خواهید دید که هر چیزی که در طول نُه سال گذشته اتفاق افتاده به این شکل از آب درآمده است. ح‌ک‌چ شرور می‌داند که در نظر مردم دنیا، رژیم تبهکارش منحرف است، بنابراین همیشه سعی کرده‌ برای عموم ظاهرسازی کند. حالا حتی آن ظاهر هم شکسته شده و نقابش فرو افتاده است، بنابراین می‌داند که دیگر نمی‌تواند تظاهر کند، و به‌طور آشکاری تهاجمی رفتار می‌کند. امروز، این رژیم تبهکار و کل حکومت، شامل سفارت‌خانه‌های خارجی آن، فقط برای خاطر فالون گونگ وجود دارد. این دستگاه عظیم شما را همراهی می‌کند و کمکی صریح و آشکار به شما ارزانی می‌دارند-- آیا این عالی نیست، چیزی باورنکردنی! آن‌ها دیگر زحمت ظاهرسازی را به خود نمی‌دهند و همان‌طور که به انجام کارهای کینه‌توزانه‌ی خود می‌پردازند، تمامی ترفندهای تبهکارنه و فریبکارانه‌ی خود را به‌کار می‌برند. به‌نظر می‌رسد نمایش هراس‌انگیزی را اجرا می‌کنند، اما من می‌گویم که این آخرین جوش و خروش آن‌ها قبل از نابود شدن‌شان است. ( تشویق) فقط نظاره کنید و ببینید که این نمایش تا پایان چگونه ادامه می‌یابد. این دوره از تاریخ برای مریدان دافا نظم و ترتیب داده شد تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهند، بنابراین چرا شما نقش اول را برنگزیده‌اید؟ چرا به کلمات مردم عادی که با فرهنگ حزب شرور تحت تعلیم قرار گرفته‌اند بیشترین اولویت را می‌دهید؟ چرا به آزار و شکنجه‌ی شیطان این‌قدر زیاد توجه کرده‌اید؟ این نکته ارزش فکر کردن به آن را دارد. استاد این چیزها را قبل از شروع آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹ نمی‌گفت، اما شما حالا مریدان دافایی هستید که با موفقیت از آن گذشته‌اید، و شما مریدان دافایی هستید که به‌زودی به کمال خواهید رسید. (تشویق)

درحال حاضر، همان‌طور که اصلاح- فا به‌طور پیوسته به پیش‌ حرکت می‌کند، ظاهری که بُعد سطحی دارد شبیه چیزی است که با ضربه‌ی کوچکی سوراخ شده و می‌ترکد. مقدار کمی از آن باقی مانده است. موجودات شیطانی در میزان وسیعی درحال نابود شدن هستند، و درحال حاضر، تا وقتی که مریدان دافا افکار درست نیرومند خود را حفظ کنند، موجودات شیطانی نمی‌توانند دیگر هیچ‌ مقاومتی کنند. هر زمان که کار شیطانی انجام دهند، مجبورند تعداد زیادی از اهریمن‌های فاسد را گردآوری کنند، به شکل نیروی تقریباً کاملی درآورند. این اصلاح- فا و پاک‌سازی کیهان است که درحال روی دادن است،‌ بنابراین آن‌ها درحال ازبین رفتن هستند، و چگونگی از بین رفتن قدرت شیطان این‌گونه است. سپس بعد از این‌که از بین رفتن، کامل می‌شود،‌ برای مدتی آرام می‌شوند. هر دفعه این‌گونه اتفاق می‌افتد. بنابراین از این نقطه‌نظر، برای مریدان دافا دلیل بیشتری وجود دارد که ذهنی آرام و معتدل را حفظ کنند. شما تاکنون سخت‌ترین قسمت تزکیه‌تان را با موفقیت به انجام رسانده‌اید، بنابراین آخرین قدم سفر را به‌خوبی طی کنید،‌ و مسیری که پیموده‌اید را گرامی بدارید! آن آسان نبوده است،‌ و شما آزمون‌های سخت بی‌سابقه‌ای را با موفقیت سپری کرده‌اید. نیاز دارید که برای آن ارزش زیادی قائل شوید. افتخاری که در آینده قرار دارد تقوای عظیمی است که شما در تلاش‌های‌تان برای اعتباربخشی به فا بنیان می‌نهید، و هر چیزی که انتظار شما را می‌کشد بهترین خواهد بود. ( تشویق)

نگذارید داشتن تعداد نسبتا‌ً‌ کمی شاگرد در منطقه‌ی خاصی،‌ یا حضور مشاجره‌های دائم بین شاگردان‌مان در برخی از مناطق، انگیزه‌هایی برای منفعلانه بودن درباره‌ی اعتباربخشی به فا،‌ نجات موجودات ذی‌شعور، یا حتی تزکیه‌ی خودتان شوند. آن‌گاه خودتان را نابود می‌کنید. شما باید بدانید، و در تمام مدت گفته‌ام، که وقتی شما، به‌عنوان مریدان دافا، به چیزی نگاه می‌کنید، باید مطمئن باشید که به آن به‌صورت معکوس نگاه می‌کنید،‌ چراکه سه‌قلمرو برعکس است،‌ و شما باید به‌طور صحیح و مثبتی رفتار کنید. چیزی که مردم عادی به‌عنوان غیرخوب درنظر می‌گیرند، برای تزکیه‌کنندگان-- موجوداتی که آرزو دارند این مکان را ترک کنند-- خوب است. اگر تفکر شما مانند تفکر مردم عادی باشد، آن‌گاه برای همیشه یک فرد عادی خواهید بود و هرگز قادر نخواهید بود این‌جا را ترک کنید. بنابراین، وقتی با آزمون‌های سخت مواجه می‌شوید،‌ فرصتی عالی برای شما است تا رشد کنید. اگر قادر باشید به درون نگاه کنید،‌ آن وضعیت‌ِ طاقت‌فرسا درعوض یک فرصت خواهد شد، چیزی که غلبه کنید و فرصتی برای وارد شدن به حالتی جدید. چرا به مسائل به این شکل نگاه نکرده‌اید. به‌محض این‌که با یک آزمون سخت مواجه می‌شوید، آن را به کنار هل می‌دهید. همان‌طور که گفتم، حتی اگر درخصوص اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور بگومگو کرده باشید، یا نظرات ناخوشایندی شنیده باشید، تمامی آن‌ها برای پیشرفت شما بودند،‌ زیرا پیشرفت شما در اولویت قرار دارد. بدون پیشرفت شما، هیچ چیزی نمی‌تواند حاصل شود، و این شامل نجات موجودات ذی‌شعور نیز می‌شود. اگر نتوانید رشد کنید و به کمال برسید، موجودات ذی‌شعوری که نجات می‌دهید کجا خواهند رفت؟ چه کسی آن‌ها را می‌برد؟ چرا به چیزها به این شکل نمی‌نگرید؟ البته، درحالی که بین مردم عادی هستید، سخت است که هر کاری را به‌طور کامل انجام داد و هر لحظه و همیشه واقعاً به این شکل بود. اما حداقل درخصوص موضوعات حیاتی، ازقبیل نجات موجودات ذی‌شعور، یا تزکیه، باید به مسائل به این شکل نگاه کنید، درست؟ آن عده از شما که عقب افتاده‌‌اید، که منفعل شده‌اید، که مملو از گله و شکایت هستید، که شکایات شدیدی از دیگران دارید، یا آن عده که توجه‌تان را بر افراد در انجمن فالون دافا متمرکز می‌کنید، هیچ‌یک از شما مایل نیستید که خودتان را تزکیه کنید، و به‌جای آن درحال نگاه کردن به بیرون هستید. اگر آن افراد در انجمن دافا خوب تزکیه می‌کردند، اگر افراد دیگر خوب تزکیه می‌کردند، یا اگر مردم عادی همگی خوب می‌شدند، برای شما چه منفعتی می‌داشت؟ شما چه چیزی به‌دست می‌آوردید؟ بسیار خوب، آن‌ موقع کمی بر اجتماع اثر می‌‌داشتید و کمی کار خوب انجام داده بودید، همین و بس. این چیزی نیست که تزکیه‌کنندگان می‌خواهند به‌ آن برسند. این صرفاً یک شخص خوب بودن در بین مردم عادی است، و این نمی‌تواند سبب رسیدن به کمال شود. بنابراین، همان‌طور که به تزکیه می‌پردازید، باید ذهن‌تان را تزکیه کنید، از وابستگی‌های بشری رها شوید، و به چیزها با افکار درست نگاه کنید.

وقتی سه‌قلمرو خلق شد، آن معکوس خلق شد. هیچ اصول مثبت صحیحی این‌جا وجود ندارد. اگر وجود می‌داشت، آن‌گاه نیازی نمی‌بود که یک شاکیامونی یا یک مسیح به این‌جا بیاید، و موضوع ارائه‌ی فا اتفاق نمی‌افتاد، چه رسد به این‌که این‌جا فا اصلاح ‌شود. اصول این‌جا معکوس هستند، و آن‌چه که مردم انجام می‌دهند و آن‌گونه که آن‌ها را انجام می‌دهند وارونه هستند. آن‌چه که برای مردم این‌جا بوی خوب می‌دهد، آن‌جا بوی بد می‌دهد، و چیزهایی که مردم این‌جا خوب در نظر می‌گیرند به احتمال زیاد ممکن است آن‌جا بد باشد. در چشم خدایان، آن افرادی که موجودات بشری آن‌ها را قهرمان درنظر می‌گیرند افرادی هستند که، برانگیخته‌شده توسط امیال و انگیزه‌های احساسی، آن‌چه را که می‌خواهند، توسط جنگیدن برای آن، به‌دست می‌آورند. اما در چشم خدایان، آن افرادی که قدرت سیاسی را از طریق جنگ به‌زور به‌دست می‌آورند راهزنان هستند. و بشریت واقعاً این‌گونه وجود داشته است، [با پیروی از اصل سطح بشری] "تسخیر دنیا با نیروی نظامی، پیروز بر کشور حکومت می‌کند،" و آن همیشه این‌گونه بوده است-- عاری از اصول مثبت صحیح. هر چیزی معکوس است. و دقیقاً به‌خاطر این‌که چیزها معکوس هستند، افراد را قادر می‌سازد تزکیه کنند و به شما فرصتی می‌دهد تا درحالی که در آن‌چه معکوس است فرورفته‌اید، با نگرشی صحیح و مثبت به چیزها نگاه کنید و آن‌چه را که "بد" است خوب درنظر بگیرید. البته نمی‌توانید وضعیت امور در این بُعد را مختل کنید یا به‌طور عمدی کارهای بدی که اصول رایج تعیین شده را نقض می‌کند انجام دهید. همان‌طور که خودتان را تزکیه می‌کنید، باید چیزهایی که به‌عنوان سختی یا ضربات احساسی می‌بینید، یا چیزهایی که بر شین‌شینگ شما اثر می‌گذارند و مانند آن را به‌عنوان چیزهای خوب در نظر بگیرید. اگر تمام سختی‌ها، آزمون‌های سخت، و هر چیزی که از میان آن می‌گذرید را چیزهای بدی درنظر بگیرید، آن‌گاه یک شخص عادی هستید. سختی، بازپرداخت بدهی‌های کارمایی است، و چیزهایی که زیاد هموار پیش نمی‌روند شین‌شینگ شما را قادر می‌سازند صعود کند. درحقیقت این برای مردم عادی هم صادق است-- همگی درخصوص از بین بردن کارما است، و وقتی کسی از کارمایش رها شود در زندگی بعدی‌اش کامیاب خواهد بود. فقط این‌طور است که مردم متوجه این نیستند. یک تزکیه‌کننده باید کارمایش را کاهش دهد، از طریق تزکیه شین‌شینگ خود را رشد دهد، و در انتها به کمال برسد. برای یک مرید دافا، این ابتدایی‌‌ترین آموزش در فا است و بنیانی‌ترین چیز. اما برخی از افراد پس از چند سال هنوز هم افکار و عقاید خود را در سطحی بنیادین تغییر نداده‌اند. چند سال است که مشغول تزکیه هستید؟ هنوز هم نمی‌توانید به این شکل به مسائل نگاه کنید، و هنوز هم نمی‌توانید از عهده‌ی این برآیید که با نگرشی مثبت و صحیح به امور نگاه کنید. واقعاً ناراحت بودم تمام نامه‌هایی را که به من نوشتید و تمام چیزهایی را که به من گزارش کردید می‌خواندم. چرا این‌قدر به چیزهای دنیوی وابسته هستید؟ با [گفتن] این‌ها، وابستگی‌های‌تان درخصوص انجمن‌های دافا در مناطق مختلف نیز شامل [این‌ها] می‌شود. انجمن‌های دافا صرفاً تأسیس شدند تا کار اعتباربخشی مریدان دافا به فا را تسهیل کنند. اعضای‌شان قرار نیست الگو باشند، و آن‌ها استاد نیستند. اما شما باید ارزش زیادی برای این شکل قائل شوید، چراکه آن می‌تواند کمک کند کارها به‌صورت محلی هماهنگی شوند به‌طوری که فا بهتر اعتباربخشیده شود و موجودات ذی‌شعور به‌طور مؤثرتری نجات یابند.

بزرگ‌ترین مشکلی که درحال حاضر داریم مشکلی است که اکنون درباره‌ی آن صحبت کردم. یعنی، وقتی که نمی‌توانید خود را تزکیه کنید و به درون نگاه کنید. استاد درباره‌ی این‌که امور "آشفته" شوند نگران نیست. استاد می‌تواند چیزها را واضح‌تر از شما ببیند، بنابراین نیازی ندارم که شما مشکلات را به من گزارش کنید. آن‌چه که نوشتید درواقع وابستگی‌ها و تفکر بشری‌تان را، که همان‌جا در تمام صفحات پخش شده‌اند، در معرض دید قرار می‌دهند. استاد برای چه این‌جا آمده است؟ استاد به دقیق‌ترین شکل می‌تواند تشخیص دهد که چه چیزی راستین است و چه چیزی نیست. شما همگی می‌دانید که چرا با "هنرهای نمایشی خدایی" قادریم زیبایی و خوبی تمام‌عیاری را به اجرا بگذاریم، و چرا گروهی از افراد جوانی که فقط به‌مدت یک‌سال آموزش دیده‌اند قادرند اجراهایی را ارائه دهند که بهترین‌ِ دنیا، درجه یک و در سطحی بین‌المللی هستند. آن بدین دلیل است که استاد از آن مطمئن بود. مردم عادی نمی‌توانستند این را به انجام برسانند. استاد آمده است تا اصلاح- فا را انجام دهد-- چگونه می‌توانستم اصلاح- فا را انجام دهم اگر حتی چیزهای اطراف من "آشفته" می‌بودند؟ هیچ چیزی در سمت من تغییر نخواهد کرد. استاندارد برای اندازه‌گیری خوبی و بدی توسط من تعیین می‌شود. می‌توانم با دقت زیاد به شما بگویم که هر کلمه، رفتار، فکر، یا نگاه شما معرف چیست. فقط این‌طور است که استاد به شما نمی‌گوید به‌طوری که فرصت‌های بزرگ‌تری به شما بدهد، می‌داند افراد همان‌طور که تزکیه می‌کنند چگونه می‌توانند باشند. چیزی که الان گفتم برای این بود که یک زنگ هشدار را برای شما به‌صدا درآورم، و به شما بگویم برای سفری که در تزکیه‌تان پیموده‌اید ارزش زیادی قائل شوید. آن آسان نبوده است، مریدان دافایم. شما از میان سخت‌ترین آزار و شکنجه‌ها با موفقیت گذشته‌اید، و آن عزت و افتخار هم‌اکنون به شما تعلق دارد، بنابراین حالا فقط موضوع این است که چگونه حتی بهتر انجام داد.

البته، تمام چیزی که الان گفتم متمرکز بر کوتاهی‌ها بود. اگر بخواهیم درباره‌ی چیزهای خوب صحبت کنیم، خواهم گفت که مریدان دافا واقعاً خارق‌العاده هستند. شما کارهای بسیار زیادی که مریدان دافا باید انجام دهند را انجام داده‌اید، خودتان را کامل کرده‌اید و تقوای عظیم‌تان را بنیان گذاشته‌اید، و توأم با این، درحال نجات موجودات ذی‌شعور دنیا بوده‌اید. و این فقط موجودات ذی‌شعور در این دنیا نیست. چراکه اگرچه می‌توانیم آن‌چه را که این‌جا است ببینیم، اما اگر پشت یک موجود، گروه عظیمی از موجوداتی که تا حد کیهان گسترش می‌یابند قرار داشته باشد، آن‌گاه این واقعاً موضوع بی‌نهایت مهمی است. بله، درباره‌ی این بیندیشید: اگر کل سه‌قلمرو برای این امر خلق شد، آن‌گاه موجوداتی که می‌بایست این‌جا درطول اصلاح- فا بشر یا شکل دیگری از حیات باشند چه کسانی هستند؟ این چیز ساده‌ای نیست. اما، هرچه باشد، دنیای بشری، یک دنیای بشری است. حتی اگر خدایان بسیاری این‌جا آمدند، همانند اجتماعی خدایی نخواهد بود. این امکان‌پذیر نیست، و این مسئله مدت‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته شد. وقتی کسی این‌جا می‌آید، او باید حالت یک موجود بشری را به خود بگیرد. فقط آن‌گاه او می‌تواند تزکیه کند-- فقط وقتی در توهم باشد می‌تواند آن فرصت را داشته باشد. این دلیل آن است که چرا برخی از افراد قادر نبوده‌اند [به استاندارد برسند]، و برخی توانسته‌اند. امور در این دنیا این‌گونه هستند.

وقتی چند لحظه پیش وارد شدم دیدم که شما درحال تماشای فیلم کوتاهی درباره‌ی مریدان دافای جوان در هنرهای نمایشی خدایی و آکادمی هنری فِی‌ تی‌آن بودید. اما درواقع بسیار بیش از آن وجود دارد. کارهایی که مریدان دافا در سراسر دنیا انجام داده‌اند پرشور و الهام‌بخش هستند، فقط این‌طور است که در این دنیا تبدیل به فیلم نشده‌اند. اما در کیهان فیلم‌هایی از شما وجود دارد. ( تشویق) حتی یک کار خوبی که انجام داده‌اید فراموش نشده‌ است-- تمامی آن‌ها ضبط تصویری شده است. واقعاً ضبط‌های ویدئویی وجود دارد. تمامی آن چیزها درحال ضبط شدن هستند، چراکه آن‌ها مسیری که شما پیموده‌اید را شکل می‌دهند،‌ و افتخار شما هستند.

بنابراین به شکلی کلی درباره‌ی پاره‌ای از مسائل صحبت کرده‌ام. چیزهای بسیاری وجود دارند که استاد نمی‌خواهد به‌طور خیلی صریح، یا خیلی زیاد، یا به‌طور خیلی جامع، مورد بحث قرار دهد، زیرا یک نکته وجود دارد که برخی از شما هنوز هم در مورد آن روشن نیستید، گرچه بارها آن را ذکر کرده‌ام: که این شما هستید که درحال اعتباربخشی به فا می‌باشید، نه استاد. فقط وقتی مسیر خودتان در اعتباربخشی به فا را طی کنید می‌توانید خودتان را کامل کنید و تقوای عظیم خود را بنیان نهید. بنابراین باید خودتان آن را انجام دهید. این دلیل آن است که چرا وقتی گاهی اوقات افراد می‌آیند تا از استاد درباره‌ی هر پروژه یا حتی کارهایی که می‌خواهند به‌طور فردی انجام دهند بپرسند، می‌پرسند، "چگونه باید به آن بپردازم؟" بسیار خوب،‌ با این کار، شما تقوای عظیم خود را به استاد می‌دهید. البته من می‌دانم چگونه آن را انجام دهید. اما اگر آن را با دقت برای شما توضیح می‌دادم، شما چیزی نمی‌داشتید، و وقتی روی آن کار می‌کردید، صرفاً درحال کمک به من می‌بودید که آن را انجام دهم و تقوای عظیم خود را بنیان نمی‌گذاشتید. تقوای عظیمی که همراه با تمام این چیزها می‌آید آن‌گاه فقط به استاد تعلق می‌داشت. دلیل این که چرا هرگاه می‌آمدید تا چیزی از من بپرسید نمی‌خواستم جواب بدهم، و گاهی اوقات حتی نگاه ناخوشایندی به شما می‌انداختم، این است که می‌خواهم خود شما به چیزها پی ببرید. مسیر خودتان را بپیمایید و آن فرصت را از دست ندهید. چرا نمی‌توانید به این پی ببرید؟ ( استاد ملایم می‌خندند) همیشه مسئله‌ای پس از مسئله‌‌ای دیگر را با من مطرح می‌کنید. استاد آن‌چه که مریدان دافا انجام داده‌اند را تأیید می‌کند. تا وقتی از روی آرزو برای اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور درحال انجام کارهایی باشید، تمامی کارهایی که انجام می‌دهید را تأیید خواهم کرد. و وقتی می‌روید آن کارها را انجام دهید، بدن‌های قانون من یا خدایان آن‌جا خواهند بود تا آن را تقویت کنند و آن‌چه را که انجام می‌دهید پرشکوه‌تر و خارق‌العاده‌تر سازند، و آن‌ها به شما کمک خواهند کرد. ( تشویق) اغلب قادر نیستید به این شکل به امور نگاه کنید، و به‌محض این‌که با چالش‌هایی مواجه می‌شوید سراغ استاد می‌روید. اما وقتی آن مشکل ظاهر می‌شود، دقیقاً زمانی است برای شما که خودتان رشد کنید، تقوای عظیم بنیان نهید، و سبب افتخار شوید. برای امروز همین بود.