یک‌بار دیگر خواهان موفقیت کامل کنفرانس فای اروپایی هستم

به مریدان دافای شرکت کننده در کنفرانس فای اروپایی،

درود! امیدوارم بتوانید از طریق شرکت در کنفرانس فا بهره‌مند شوید، پیشرفت کنید و هرگونه کوتاهی و نقص در روشن‌گری حقیقت و نجات موجودات ذی‌شعور را شناسایی کنید، بدین‌طریق از این پس حتی بهتر عمل کنید. همچنین امیدوارم آن شاگردانی که در تمام مدت، زیاد کوشا نبوده‌اند قادر باشند پی ببرند که کجا کم و کاستی دارند، قدم پیش گذارند و ماموریت‌ تاریخی‌شان را به انجام برسانند. زمان منتظر کسی نمی‌ماند!

مجدداً بهترین آرزوها را برای همگی شما دارم.

لی هنگجی
۱۶ نوامبر، ۲۰۰۸