(Minghui.org) در ۱۸ ژوئن سال ۱۹۹۹، وب سایت فالون دافا «Minghui Net» به زبان چینی تأسیس شد. این وب‌سایت با تلاش تمرین‌کنندگان فالون دافا در شمال امریکا به‌صورت داوطلبانه راه‌اندازی شده است. یک هفته بعد در ۲۵ ژوئنوب‌سایت به‌طور رسمی افتتاح شد. نام کامل وب‌سایت مینگهویی، زمانی که در ماه ژوئن سال ۱۹۹۹ راه‌اندازی شد این بود: «Falun Dafa in North America, Minghui Net» بود و در پایان سال ۲۰۰۰، نام آن به «Falun Dafa Minghui Net» تغییر یافت.

الف- تعداد بازدیدکنندگان مینگهویی

۱- بازدید‌کنندگان خارج از چین
در سال ۲۰۰۴، تعداد ۵.۸ میلیون نفر؛ ۸.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵؛ تعداد ۱۱.۸ میلیون نفر در ۲۰۰۶؛ تعداد ۱۶.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ و تعداد ۱۲.۲ میلیون در سال ۲۰۰۸.

ارقام فوق نشان می‌دهند که در سال ۲۰۰۸، بازدید‌کنندگان از ۱۲.۲ میلیون آدرس آی‌پی در خارج از چین از وبسایت مینگهویی بازدید کردند.

۲- تعداد بازدید‌‌ها از سوی تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سرزمین اصلی چین که از طریق یک نرم افزار، از سد فیلتر اینترنتی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) گذر کرده و از وب‌سایت بازدید می‌کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سرزمین اصلی چین از طریق یک نرم افزار از سد فیلتر اینترنتی ح.ک.چ عبور و از وب‌سایت مینگهویی بازدید می‌کنند. به دلایل امنیتی، درحال حاضر نمی‌توانیم تعداد آدرس‌های آی‌پی منحصر‌به‌فرد از سرزمین اصلی چین را منتشر کنیم.

از ماه آوریل سال ۲۰۰۹، نشان می‌دهیم که حدود ۲۰۰ هزار مکان ثابت برای تولید مطالب روشنگری حقیقت به دست تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سرزمین اصلی چین عملاً فعال بودند.

باوجود محیط حاکی از آزار و اذیت در سرزمین اصلی چین، مکان‌های تولید مطالب از نظرها مخفی نگه داشته شد. کار روزانه آنها این بود که مقالات فالون دافا و مطالب روشنگری حقیقت را از وب‌سایت مینگهویی دانلود کنند، سپس آنها را چاپ و توزیع می‌کردند. تعداد کمی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مناطق حومه این مطالب را دریافت می‌کردند. سپس این تمرین‌کنندگان مطالب دریافتی را در اختیار تمرین‌کنندگان و افراد غیرتمرین‌کننده بیشتری قرار می‌دادند تا آنها را توزیع کنند.

از ماه آوریل سال ۲۰۰۹، هر یک از این مکان‌ها می‌توانست برای ۱۰۰۰ تمرین‌کننده کتاب‌های دافا، سخنرانی‌های جدید دافا و مقالات، «هفته‌نامه مینگهویی»، روزنامه هفته‌نامه مینگهویی (برای سرزمین اصلی چین) و انواع دیگری از مطالب روشنگری حقیقت را فراهم کند.

حداقل ۴۰ میلیون تمرین‌کننده در سرزمین اصلی چین بوده‌اند که با روشی که در بالا ذکر شد، یعنی از طریق ۲۰۰ هزار مکان تولید مطالب، اطلاعات مینگهویی را رد و بدل می‌کردند.

توجه:

آمار ذکر شده در بالا به وب‌سایت مینگهویی چینی اختصاص دارد. تعداد بازدیدکننده‌ها از Clearwisdom.net  و سایر نسخه‌های به زبان های دیگر در این آمار گنجانده نشده است.

ب- آمار مقالات دریافت شده برای کنفرانس‌های تبادل‌ تجربه اینترنتی که برای تمرین‌کنندگان در چین از سوی مینگهویی سازمان‌دهی شد

از اولین کنفرانس فا در سال ۲۰۰۴ تا کنفرانس چهارم فا در سال ۲۰۰۷، مقالات دریافت شده در محدوده بین ۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ مقاله در سال بود. برای برگزاری پنجمین کنفرانس فا که در سال ۲۰۰۸ برگزار شد، حدود ۱۱۰۰۰ مقاله دریافت شد.

ج- انتشار تعداد افرادی که آزار و اذیت شدند

 
از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ تا به امروز، بیش از ۲۵۴ هزار گزارش درخصوص افرادی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند دریافت شده، مورد تأیید قرار گرفته و در وب‌سایت مینگهویی منتشر شده است. برخی گزارش‌های دریافت شده که منتشر نشدند شامل این تعداد نمی‌شوند.

د-  تعداد مقالات تبادل تجربه تزکیه منتشر شده

 
در ده سال گذشته، نزدیک به ۴۰ هزار مقاله تبادل تجربه تزکیه در وب‌سایت مینگهویی منتشر شده است.

ر- تعداد اظهاریه‌های رسمی منتشر شده

۱- تا به امروز، ۴۰۶ هزار تمرین‌کننده اظهارات رسمی خود را در مینگهویی منتشر کرده‌اند.در این اظهاریه‌ها، نویسنده اعلام می‌کند که شستشوی مغزی حزب کمونیست چین از درجه اعتبار ساقط بوده و ارزش قانونی ندارد. هرگونه اظهاریه ندامت که تحت فشار ح.ک.چ نوشته بودند که اعلام می‌کند آنها دیگر فالون گونگ را تمرین نمی‌کنند، از درجه اعتبار ساقط بوده و ارزش قانونی ندارد. به‌این‌ترتیب، تمرین‌کننده تعهد خود را مبنی‌بر پیوستن دوباره به تزکیه در فالون دافا اعلام می‌کند.

۲- تا به امروز، ۹۷ هزار غیرتمرین‌کننده خواسته‌اند که اظهارات آنها در مینگهویی منتشر شوند، مبنی‌بر اینکه آنها به حقایق دافا و آزار و اذیت آگاه شده‌اند و درحال حاضر از فالون دافا حمایت می‌کنند.

۱۹ آوریل ۲۰۰۹