مراقب باشید

تزکیه درباره‌ی زدودن تفکر و وابستگی‌های بشری است. برخی از تمرین‌کنندگان همان‌طور که به اعتباربخشی به فا می‌پردازند از تفکر بشری پیروی می‌کنند، و در این روند، میل انجام آن‌چه را که از آن لذت می‌برند ارضا می‌کنند. وقتی نظرات آن‌ها پذیرفته نمی‌شود یا وقتی به نقاط‌ضعف‌شان اشاره می‌شود، رنجیده و دلخور می‌شوند و حتی تردید و ابایی برای انجام کارهای اشتباه ندارند، و خیلی ‌خوب نشان می‌دهند که تنها به‌وسیله‌ی ایجاد اختلال می‌توانند دلخوری‌ و کینه‌ی خود را بیان کنند. تمامی این چیزها مستقیماً مخالف الزامات من برای همکاری خوب مریدان دافا با هم‌دیگر، اعتباربخشی به فا، و نجات موجودات ذی‌شعور است. وقتی آن نوع از وابستگی‌های نشأت گرفته از تفکر بشری، شما را وامی‌دارد تا در اعمال‌تان یا برخی از مسائل خاص، با سمت مخالف هم‌راستا شوید، آیا این رفتار یک شاگرد دافا است؟ آیا این دقیقاً انجام آن‌چه شیطان می‌خواهد انجام شود نیست؟ اگر کارهای بدی که انجام داده‌اید باعث شده باشد موجودات ذی‌شعور یا تمرین‌کنندگانی که فا را به‌طور عمیقی مطالعه نکرده‌اند غیرقابل نجات شوند یا فرصت خود را ازدست بدهند، وقتی روز کمال باشکوه مریدان فا فرا رسد، چگونه می‌توانید پاسخ‌گو نباشید و متحمل پیامدها نشوید؟ در آن حالت آیا هنوز می‌توانید به کمال برسید؟ اگر نتوانید به کمال برسید، پس برای چه تزکیه می‌کنید؟ همیشه گفته‌ام که این کیهان یک اصلی دارد: هر چه که یک موجود-- هر کسی که باشد-- انجام دهد، باید با پیامدها مواجه شود و هر زیانی را که باعث شده جبران کند. این مخصوصاً در این دوره‌ی اصلاح- فا صحت دارد. مدتی طولانی است که به این فکر می‌کنم، "با شما شاگردانی که هنوز هم در این مرحله غیرمنطقی هستید باید چه کار کنم؟" من می‌توانم به شما کمک کنم مقدار عظیمی از کارما را از بین ببرم، اما شما باید شخصاً با آن‌چه باید مواجه شوید روبرو شوید، و نه استاد و نه هر کس دیگری می‌تواند به‌نمایندگی از طرف شما آن کار را انجام دهد. باید خودتان وابستگی‌هایی که باید از بین بروند و آزمایش‌هایی که باید گذرانده شوند را به پایان برسانید.

انجمن گفتگوی آنلاین‌ِ [اینترنتی] چینگ‌شین که مریدان دافا قبلاً‌ راه‌اندازی کرده بودند به‌طور متناوب توسط اهریمن‌های به‌هم‌ریخته‌ای که مأموران ویژه هستند مورد سوء استفاده قرار گرفت، و زمانی‌که تمرین‌کنندگان خاصی با وابستگی‌ها به این مخلوط اضافه شدند، انجمن به یک محل تبادل نظر برای آن‌ها تبدیل شد. بعد از این‌که انجمن، که تأثیر مثبتی نداشت، بسته شد، برخی از تمرین‌کنندگان درواقع به‌دنبال برخی محل‌های تبادل نظر آنلاین دیگری گشتند. آیا واقعاً این‌قدر به انجام آن وابسته هستید؟ آیا واقعاً درک نمی‌کنید که این یک اهریمن بود که آمد، و به‌واسطه‌ی وابستگی‌های بشری‌تان، زنگ در‌ِ شما را به‌صدا درآورد؟ وقتی آن اهریمن به‌هم‌ریخته، [آن] مأمور ویژه که "تانگ چی" نامیده می‌شود شکاف‌هایی برای استفاده پیدا کرد و به‌صورت آنلاین مسائل را از کنترل خارج ساخت، آیا آن صرفاً به این دلیل نبود که او وابستگی‌های بشری شما را دید؟ این‌که او جرأت کرد این‌قدر گستاخ و بی‌شرم باشد آیا بدین دلیل نبود که تمرین‌کنندگانی که فاقد افکار درست بودند به او محلی برای تبادل نظر دادند؟ برخی هستند که پیش‌تر رفتند، او را به‌عنوان "استاد دوم" درنظر گرفتند. آیا کسی که این‌گونه فکر می‌کند می‌تواند هنوز مرید من باشد؟ دخترم همیشه در کنار من بوده است، اما وقتی تانگ‌ چی، آن مأمور ویژه‌ اهریمن به‌هم‌ریخته دربار‌ه‌ی او دروغ‌هایی سرهم کرد، برخی از افراد آن‌ها را باور کردند-- حتی تا حدی که منطق خود را از دست دادند و آن دروغ‌ها را تکرار کردند، به‌طوری که وقتی مریدان دافای دیگری این مشکلات را گوشزد کردند کاملاً از گوش کردن امتناع ورزیدند. و افرادی هستند که حتی پیش‌تر رفتند، آن کلمات نادرست و دروغ‌های آن مأمور ویژه‌ اهریمن پوسیده را به‌طور وسیعی پخش کردند، باعث شدند برخی از شاگردانی که فا را به‌طور عمیق مطالعه نکرده بودند و برخی از تمرین‌کنندگان جدید به انحراف بروند. اگر وقتی چنین افرادی، به‌واسطه‌ی آن، واقعاً کارشان به رفتن به انحراف منتهی شود، فرصت خود برای نجات یافتن را از دست دهند و بنابراین با ازبین رفتن‌ِ در آینده مواجه ‌شوند، چگونه می‌خواهید تاوان آن‌چه را که انجام داده‌اید بپردازید؟ و به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه مسئولیتی که باید برای ایجاد اختلال در فا متحمل شوید بی‌اندازه عظیم است. ترساندن افراد روش استاد نیست،‌ از این‌رو فقط به آن شاگردانی که نمی‌توانند واجد شرایط باشند هشدار می‌دهم. تزکیه درباره‌ی زدودن وابستگی‌های بشری است، بنابراین چگونه می‌توانید بروید و به‌دنبال محلی برای گفتگو برای آن‌ها باشید؟ چگونه می‌توانید این‌قدر به‌طور شگفت‌آوری وابسته باشید درحالی که تزکیه می‌کنید؟

آرزوی شما این است که به استاد کمک کنید فا را اصلاح کند، و این چیزی است که می‌تواند فقط با افکار درست حاصل شود. بخش عمده‌ و اکثر مریدان دافا که درحال اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور هستند عالی می‌باشند، و هیچ شکل تزکیه یا مذهب گذشته‌ای نمی‌تواند [با این] مقایسه شود. این افتخار شما است، و افتخار استاد. واقعاً درباره‌ی کمال باشکوه‌تان که برای شما در آینده ذخیره است خوشحال هستم. به‌خوبی پیمودن آخرین بخش مسیر یک باید است، و این آرزوی استاد برای شما است.

لی هنگجی
۴ اوت، ۲۰۰۹