به کنفرانس فای ایالت‌های میانی ایالات متحده

مطالعه‌ی فا به‌خوبی، خوب انجام دادن کار روشن‌گری حقایق، و نجات موجودات ذی‌شعور اولویت‌های بالای شما هستند. اگر افکار درست شما بسیار قوی باشد، از عهده‌ی این برخواهید آمد تا کارهایی را که مریدان دافا قرار است انجام دهند به‌خوبی انجام دهید.

خواهان موفقیت کامل کنفرانس فای ایالت‌های میانی ایالات متحده هستم!

لی هنگجی
۲۷ سپتامبر، ۲۰۰۹