(Minghui.org) هفتمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی از 2 سپتامبر 2010 مقالات ارسالی را می‌پذیرد. آخرین مهلت برای ارسال مقالات 15 اکتبر است و وب‌سایت مینگهویی انتشار مقالات را از اوایل ماه نوامبر شروع خواهد کرد.

امیدواریم که تمرین‌کنندگان تجربیات و درکشان در روند تزکیه را به‌اشتراک بگذارند، تجربیاتی که از تمرکز بر تزکیۀ استوارشان در انجام خوب سه کار کسب کردند و اینکه چگونه از طریق مطالعۀ فا و انجام مسئولیت‌های تاریخی‌شان به اصول فا روشن شدند، چگونه درکشان را از اصول فا بهبود بخشیدند، عقاید و تصورات بشری‌شان را تغییر دادند، بر سختی‌ها غلبه کردند، به درون نگاه کردند و شین‌شینگ خود را رشد دادند و مطالعه و تزکیه کردن خود را سنجیدند؛ چگونه الزامات استاد در‌خصوص به‌خوبی فرستادن افکار درست را دنبال کردند و نتایجی که از فرستادن خوب افکار درست کسب کردند و اینکه چگونه به‌طور محکم و استوار مردم را نجات دادند و هنگام نجات موجودات ذی‌شعور شین‌شینگ خود را رشد دادند. ما در اصلاح فا و نجات موجودات ذی‌شعور در این دنیا به استاد کمک می‌کنیم و همزمان خودمان به کمال می‌رسیم. این دوره از زمان بی‌نهایت ارزشمند است. ما امیدواریم که بسیاری از تمرین‌کنندگان دافای سرزمین اصلی چین با قبول مسئولیت در این فاهویی شرکت کنند و با آرامش درونی یک تزکیه کننده مقالات بیشتری بنویسند که «... پرمحتوا، دقیق، تمیز و بدون احساسات بشری» («خردمندانه») باشد و به فا اعتبار بخشد، کاستی‌هایشان را یافته و به کوشا بودن با یکدیگر کمک کند.

هنگام نوشتن، هماهنگی و ارسال مقالات، لطفاً همواره با افکار درست به موضوع ایمنی دقت کنید. از سبک «شکوفه‌ها در همه جا» برای نوشتن و ارسال مقالات استفاده کنید. مقالات را جمع‌آوری نکنید تا بتوانید از ضررهایی اجتناب کنید که از وابستگی‌ به انجام کارها، اعتباربخشی به خود و سایر وابستگی‌های بشری ناشی می‌شود. روند نوشتن تجربیات تزکیه و غلبه بر مشکلات در ارسال مقالات نیز روندی از رشد در تزکیه است.

الف. لطفاً توجه کنید:

1. لطفاً نام استان، منطقۀ خودمختار یا شهرداری منطقه‌تان را که مستقیماً تحت نظر دولت مرکزی است ذکر کنید. این کار به ویراستاران در جمع‌آوری اطلاعات کمک می‌کند.

2. این مقالات کنفرانس‌ فا برای به‌اشتراک گذاشتن تجربیات تزکیۀ تمرین‌کنندگان فالون دافا است. به دلایل ایمنی، می‌توانید از نام مستعار استفاده کنید و صرفاً در مقالۀ ارسالی‌تان از «نام مستعار» استفاده کنید.

3. فراخوان ارسال مقالات صرفاً برای مریدان دافا در سرزمین اصلی چین است.

ب. نحوۀ ارسال مقالات

1. تمرین‌کنندگانی که می‌توانند فایلها را به‌طور ایمن ارسال کنند، لطفاً به‌منظور کمک به پردازش صحیح تیم ویراستار، هنگام ارسال مقالات بنویسید «ارسال مقاله برای کنفرانس فا».

2. لطفاً مقالات را به آدرس ایمیلی که برای کنفرانس فای سرزمین اصلی چین اختصاص یافته ارسال کنید: fahui@minghui.org

3. اگر از «صفحۀ وب اختصاص‌یافته برای ارسال مقالات به‌صورت آنلاین» در وب‌سایت مینگهویی استفاده می‌کنید، لطفاً به‌طور مشخص نام منطقۀ خود و آدرس ایمیل خود را ذکر کنید تا به ارسال بازخورد و اطلاعات از سوی تیم ویراستار کمک کند.

4. آخرین مهلت برای ارسال مقالات 15 اکتبر 2010 است.

2 سپتامبر 2010