"در زیر آسمانی بی‌‏کران، درخشش و نور بودا در تمامی جهات تابید و پرتو افکند. بوداها و دائوهای قلمروهای بالا، ندای دوردست رحمت و نیک‌‏خواهی را شنیدند و دعوت را مورد توجه قرار دادند. در شادی و سرور، یکی پس از دیگری، از فراز ابرها رسیدند. اینجا و اکنون، آن لحظه‌‏ی فرخنده‌‏ای است که ما گرد هم آمده‌‏ایم".

هشتمین کنفرانس تبادل تجربه اینترنتی چین

چنین بود صحنه‌‏ای که در مقابل چشم ذهن مرید دافایی از چین نمایان شد. تصاویر هنگامی نمایان شدند که او اعلانیه‌‏ی "هشتمین کنفرانس سالانه‌‏ی تبادل تجربه‌‏ی اینترنتی مینگ‌‏هویی مریدان دافای چین" را می‌‏خواند. او آنچه را که دیده بود به هنگام ارائه‌‏ی مقاله‌‏ی خود برای کنفرانس سالانه‌‏ای که هم‌‏اکنون پیش روی ما است با سردبیران مینگ‌‏هویی در میان گذاشت. بدین ترتیب، آغاز هشتمین سال کنفرانس اعلام می‌‏شود.

درباره‌‏ی مقاله‌‏های هر سال، خواه آنهایی که به عنوان بخشی از کنفرانس قرار می‌‏گیرند و خواه آنهایی که بعدها به صورت مقاله‌‏های معمولی قرار داده می‌‏شوند، مطالب قابل توجه بسیاری وجود دارد. عمل نوشتن درباره‌‏ی تجربه‌‏های خود، به منظور تزکیه‌‏ی خود و نیز به منظور بهتر عمل کردن در زمان پیش رو است. از این رو، هر مقاله برای مسیری که می‌‏پیماییم سودمند است.

در عین حال هر مقاله، به میزان بیشتری، سابقه و تأملی است بر سفر تزکیه‌‏ی یک مرید دافا، و هر یک نهایتاً نتیجه‌‏ی حمایت نیک‌‏خواهانه‌‏ی استاد است و تمام آنچه که او برای رهایی‌‏بخشیدن به ما انجام داده است. آنچه که می‌‏خوانیم فقط نگاه گذرایی است به تمام آنچه که در عمل بوده است. در پشت هر ماجرا، ناگفته‌‏های بسیار بیشتری وجود دارد.

"تا ابد فالون در گردش است؛ بی‌‏کران است فای بودا". بیان این سخت است که برای تمام چیزهایی که استاد به شکلی عاری از نفس برای ما انجام داده است، و محبت بی‌‏کرانی که از سال ۱۹۹۲ تجربه کرده‌‏ایم، نسبت به او چه احساسی داریم. و اگر تمام چیزهایی را که در گذشته‌‏های دور و در جریان تاریخ برای ما صورت گرفته در نظر می‌‏گرفتیم، این احساس چه اندازه بیشتر می‌‏بود.

به عنوان مریدان دافا، تمام کاری که می‌‏توانیم انجام دهیم این است که به‌شکلی کوشا تزکیه کنیم و از زمان، برای نجات مردم نهایت استفاده را ببریم. فقط به این ترتیب ممکن است لایق محبت بی‌‏اندازه و جاویدانی باشیم که استاد ما را با آن مورد لطف قرار داده—محبتی که بشر هرگز مشابه آن را ندیده است، و هرگز نیز دوباره دیده نخواهد شد.

امروز هشتمین کنفرانس سالانه‌‏ی تبادل تجربه‌‏ی اینترنتی مینگ‌‏هویی مریدان دافای چین رسماً آغاز می‌‏شود. همین امر که این کنفرانس در حال وقوع است—و برای هشتمین سال متوالی—گویای مسائل بسیاری است. مسدودسازی اینترنت توسط حزب شیطانی نمی‌‏تواند آن را متوقف کند. محنت‌‏های ایجاد شده توسط نیروهای کهن نمی‌‏تواند آن را متوقف کند. کارمای جمع‌‏شده در طول زندگی‌‏های بسیار نمی‌‏تواند آن را متوقف کند. و طیف وسیع توهمات اینجا در این دنیای فانی نیز نمی‌‏توانند آن را متوقف کنند. آن را نمی‌‏توان متوقف کرد، چون ما مریدان دافای دوره‌‏ی اصلاح فا هستیم که آمده‌‏ایم تا به فا اعتبار ببخشیم.

سردبیران Clearwisdom

۹ نوامبر ۲۰۱۱