نسخه‌ی کامل ترجمه‌ی انگلیسی هنگ یین (جلد سوم)، که شامل هر دوی اشعار و تصنیف‌ها است، هم‌اکنون منتشر شده است. فایل ترجمه آخرین بار در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۱۲ به روز رسانی شده است و می‌توان آن را از اینجا دانلود کرد.

هنگ یین (جلد سوم) آخرین اثر استاد لی هنگجی است و شامل ۵۲ شعر و ۷۲ تصنیف است که بین فوریه ۲۰۰۴ و مه ۲۰۱۱ ایجاد شده‌اند. قسمتی از ترجمه‏‌ی انگلیسی در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۲ منتشر شد. ترجمه‏‌ی انگليسی کامل هم‌اکنون آماده شده است، و بازنگری‌های آتی در صورت لزوم همراه با مشخص کردن تاریخ و محتوای تغییرات در هر دوی وب‌سایت‌های Falundafa.org و Clearwisdom ارائه خواهد شد.