در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲، شب سال نوی چینی، تمرین‌کنندگان در کیوشوی ژاپن در مقابل کنسولگری چین جمع شدند، و برای گرامی داشتن یاد تمرین‌کنندگانی که بر اثر آزار و شکنجه‌ی اعمال شده از سوی حزب کمونیست چین (سی‌سی‌پی) درگذشته‌اند شمع برافروختند. آنها همچنین اعتراض خود را نسبت به آزار و شکنجه‌ی بی‌رحمانه‌ای که بیش از ۱۲ سال ادامه پیدا کرده است اعلام داشتند.

 

در شب سال نوی چینی، تمرین‌کنندگان در مقابل کنسولگری چین اعتراض خود را نسبت به آزار و شکنجه اعلام کردند

 

 

 

در تمام شب‌های سال نوی چینی، تمرین‌کنندگان در کیوشو، در محل کنسولگری چین واقع در ناکازاکی و فوکوئوکا به دور هم جمع می‌شوند تا اعتراض خود را نسبت به آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ توسط سی‌سی‌پی نشان دهند. آنها همچنین شمع برمی‌افروزند تا یاد و خاطره تمرین‌کنندگان بی‌گناهی را که بر اثر آزار و شکنجه جان خود را از دست داده‌اند گرامی بدارند، مردم را آگاه کرده و برای توقف آزار و شکنجه درخواست یاری کنند.