انتخاب کردن

دافا (قانون بزرگ) که دنیا را نجات می‌دهد در شرق زاده شد،
این حزب پلید کمونیست چین نیست [که می‌تواند دنیا را نجات دهد].
چرا آفریدگار خالق، آن سرزمین را برگزید؟
تا از شعله‌هایی که حزب پلید را می‌سوزانند برای آبدیده کردن واجراها استفاده کند.
آیا مریدان دافا هیچ تفاوتی با مسیح دارند؟
مردم، مسیر اشتباه را انتخاب نکنید،
اگر به رژیم پلید خوش‌خدمتی کنید، فریب اهریمنان را خواهید خورد.
دافا هم‌اکنون از چین به غرب اشاعه یافته است،
فقط با دریافتن حقیقت امید رهایی هست!

لی هنگجی
۳ می ۲۰۱۲