(Minghui.org) تونگ‌ون وانگ (زن، که در انگلیسی از نام "پادشاه لوتوس، ویس" استفاده می‌کند) و شیائومینگ شو (زن، که از نام مستعار "هانگ مینگ" استفاده می‌کند) غالباً کارهایی انجام می‌دهند که برای نیکنامی فالون گونگ زیان‌بار است و این در حالی است که وانمود می‌کنند شاگرد فالون گونگ هستند. این دو شخص بدون تردید شاگرد فالون گونگ نیستند. این یک اطلاعیه رسمی عمومی است.

 

تونگ‌ون وانگ، که به "پادشاه لوتوس، ویس" نیز معروف است