(Minghui.org) ‏۱۳ می ‌۲۰۱۳، مصادف با بیست و یکمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم توسط آقای لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا است. تمرین‌کنندگان فالون دافا در جوامع سراسر کانادا، ماه فالون دافا را با رژه و آواز و رقص سنتی چین که به‌طور عمومی و رایگان اجرا می‌شوند جشن می‌گیرند. به مناسبت جشن بیست و یکمین سالروز، مقامات دولتی استان انتاریو پیام‌های تبریکی برای انجمن فالون دافای کانادا ارسال کردند. آنچه به‌دنبال می‌آید پیام‌های تبریکی از جانب اعضای پارلمان استانی، چارلز سوزا و جاگمیت سینگ هستند.

 

چارلز سوزا،  MMP
از میسیساگای جنوبی

دوستان عزیز،

به‌مناسبت بیست و یکمین جشن سالانه‌ گرم‌ترین تبریکات خود را به انجمن فالون دافای کانادا ابراز می‌‌نمایم.

از زمان پایه‌گذاری‌ فالون دافا در سال ۱۹۹۲، این تمرین اصول حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری را ترویج داده است، درحالی ‌که از تمام جوامع و فرهنگ‌های مشتاق برای یادگیری، استقبال کرده است.

ضمن آرزوی موفقیت‌های بزرگ در جشن امسال، مراتب قدردانیم را به‌خاطر تداوم آموزش‌های‌تان در جامعه و استان بزرگ‌مان ابراز می‌نمایم.

با احترام،
چارلز سوزا
MMP از میسیساگای جنوبی

 

جاگمیت سینگ
MMP از برامالی– گور– مالتن
 ۱ می ‌۲۰۱۳

انجمن فالون دافای کانادا

هر ساله در روز ۱۳ می، مردم سراسر جهان در بیش از ۱۰۰ کشور، صلح و آرامشی را که توسط فالون دافا به ارمغان آورده شده است جشن می‌گیرند. لطفاً تبریکات صمیمانه‌ی مرا به‌مناسبت بیست و یکمین سالروز معرفی فالون دافا بپذیرید. مراتب قدردانی خود را به‌خاطر کار سخت و فداکاری‌های همه‌ی اعضا و داوطلبان این انجمن ابراز می‌دارم. از شما به‌خاطر به‌اشتراک گذاشتن تمرین‌ها و سنت‌های‌تان با مردم انتاریو سپاسگزارم.

با احترام،
جاگمیت سینگ، MMP
از برامالی– گور- مالتن