(Minghui.org)‏ ۱۳ می ۲۰۱۳، مصادف با چهاردهمین روز جهانی فالون دافا و بیست ‌و یکمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم توسط آقای لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا است. به همین مناسبت، سناتور ایالت ماساچوست، "توماس ‌ام. مک‌گی،" و نمایندگان ایالتی، "برادلی جونز" و "شان گاربالی،" برای تبریک چهاردهمین جشن سالانه‌ی روز جهانی فالون دافا تقدیرنامه‌هایی رسمی اهدا کردند.

 

ایالت ماساچوست

مجلس سنای ایالتی

تقدیرنامه‌ی رسمی

به اطلاع می‌رساند که مجلس سنای ماساچوست، بدین‌وسیله، به‌مناسبت چهاردهمین روز جهانی فالون دافا مراتب تبریک خود را به تمرین‌کنندگان فالون دافای ماساچوست ابلاغ می‌نماید. مجلس سنای ماساچوست آرزوی موفقیت مستمر برای ایشان دارد.

این تقدیرنامه به امضای شخص رئیس مجلس سنا رسیده و پس از تأیید دبیر مجلس، نسخه‌ای از آن توسط وی منتشر می‌شود.

رئیس مجلس سنا

به تأیید: دبیر مجلس سنا

به پیشنهاد سناتور ایالتی: توماس ‌ام. مک‌گی

تاریخ: ۱۱ می ‌۲۰۱۳

 

ایالت ماساچوست

تقدیرنامه‌ی مجلس نمایندگان

بدین‌وسیله به اطلاع همگان می‌رساند: ماساچوست به‌نشانه‌ی تقدیر از چهاردهمین روز جهانی فالون دافا صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به تمرین‌کنندگان فالون دافای ماساچوست در سراسر جهان تقدیم می‌دارد.

همه‌ی اعضا ضمن تبریک فراوان، برای ایشان آینده‌ای خوش توأم با موفقیت مستمر در کلیه‌ی جنبه‌ها را آرزومندند.

ارائه در ششمین روز ماه می ‌۲۰۱۳، در مجلس ایالتی، بوستون، ماساچوست

توسط رابرت اِی. دلیو، سخنگوی مجلس

به پیشنهاد: برادلی جونز، نماینده‌ی ایالت.

 

ایالت ماساچوست

تقدیرنامه‌ی مجلس نمایندگان

بدین‌وسیله به اطلاع همگان می‌رساند: مجلس نمایندگان ماساچوست به‌ نشانه‌ی تقدیر از چهاردهمین روز جهانی فالون دافا، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به تمرین‌کنندگان فالون دافای ماساچوست در سراسر جهان تقدیم می‌دارد.

همه‌ی اعضا ضمن تبریک فراوان، برای ایشان آینده‌ای خوش توأم با موفقیت مستمر در کلیه‌ی جنبه‌ها را آرزومندند.

ارائه در سیزدهمین روز ماه می ‌۲۰۱۳، در خانه ایالت، بوستون، ماساچوست

توسط رابرت اِی. دلیو، سخنگوی مجلس

به پیشنهاد: شان گاربالی، نماینده‌ی ایالت