(Minghui.org)۱۳ می ‌۲۰۱۳ مصادف با چهاردهمین روز جهانی فالون دافا و بیست و یکمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم توسط آقای لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا است. تمرین‌کنندگان فالون دافا در جوامع سراسر کانادا، روز فالون دافا را با رژه و آواز و رقص سنتی چین که به‌طور عمومی و رایگان اجرا می‌شوند جشن می‌گیرند. به همین مناسبت، آقای جیم واتسون، شهردار اتاوا پایتخت کانادا، روز ۱۳ می ‌۲۰۱۳ را به‌عنوان روز فالون دافا در اتاوا اعلام کرد.

 

۱۳ می ‌۲۰۱۳، روز فالون دافا

نظر به اینکه، تمرین‌کنندگان فالون دافا از اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری پیروی می‌کنند و در تلاش برای تبدیل شدن به انسان‌هایی بهتر در همه‌ی محیط‌ها و شرایط، این اصول را با زندگی روزانه‌شان در می‌آمیزند؛ و

نظر به اینکه، تمرین‌کنندگان فالون دافا در اتاوا و سراسر جهان، در طول ماه می ‌۲۰۱۳، با شادمانی بیست و یکمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم را جشن می‌گیرند؛ و

نظر به اینکه، فالون دافا با رفتن به ورای مرزهای فرهنگی و نژادی، پذیرای مردم با همه‌ی سنین، از تمام طبقات جامعه و با هر وابستگی مذهبی است؛ و

نظر به اینکه، تمرین‌کنندگان فالون دافا و شهروندان در اتاوا، روز فالون دافا را با رقص، آواز و اجراهای گروه موسیقی و مراسمات دیگر جشن می‌گیرند؛

بنابراین، بدین‌وسیله اینجانب جیم واتسون، شهردار شهر اتاوا، ۱۳ می ‌۲۰۱۳ را به‌عنوان روز فالون دافا در اتاوا اعلام می‌کنم.

شهردار جیم واتسون