(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در هوالیانِ ‌تایوان در غروب ۲۰ ژوئیه‌ی ۲۰۱۳، در میدان روبروی ایستگاه راه‌آهن، اقدام به برگزاری مراسم شمع‌‌افروزی نمودند. این مراسم به مناسبت یادبود تمرین‌کنندگان فالون گونگی بود که بر اثر آزار و شکنجه‌ی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) جان باختند. همچنین فراخوانی برای پایان دادن به ۱۴ سال آزار و شکنجه در چین بود.

قانون‌گذار سیائو بی- خیم (萧美琴) و دیگر مقامات دولتی شهرستان هوالیان به منظور ابراز حمایت خویش و اظهار همدردی شخصاً در این مراسم شمع‌افروزی حضور یافتند.

تمرین‌کنندگان در میدان روبروی ایستگاه راه‌آهن هوالیان، تمرین‌های فالون گونگ را به ‌نمایش می‌گذارند

تمرین‌کنندگان در هوالیانِ ‌تایوان، با اجرای مراسم شمع‌افروزی خواستار پایان دادن به آزار و شکنجه در چین هستند

قانون‌گذار سیائو بی- خیم به‌شدت نسبت به آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ توسط ح.ک.چ اعتراض می‌کند

کو یینگ- یی، رئیس شعبه‌ی حزب پیشروی دموکرات در شهرستان هوالیان از ح.ک.چ می‌خواهد تا آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ را متوقف کند

هوانگ چنگ- فو، عضو شورای شهر هوالیان نسبت به عمل غیرقانونی برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده‌ی فالون گونگ توسط ح.ک.چ اعتراض می‌کند

وانگ سن- یوان، دبیر معتمد فرمانداری شهر هوالیان، به نمایندگی از طرف شهردار تین چیه- ‌سوان (田智宣) در مراسم شمع‌افروزی شرکت می‌کند

مرد جوانی دادخواستی را در حمایت از فالون گونگ امضاء می‌کند

بسیاری از رهگذران در این میدان، دادخواستی را امضاء کردند تا خواستار توقف فوری برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده‌ی فالون گونگ و خاتمه‌ی آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ توسط رژیم چین شوند.