(Minghui.org) همراه با فروپاشی قریب‌الوقوع سیستم اردوگاه کار اجباری در حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، طی شش ماه گذشته بعضی از اردوگاه‌های کار اجباری منحل شده‌اند و تمرین‌کنندگانی که در آنجا نگهداری می‌شدند، اکنون آزاد شده‌اند. اما ح.ک.چ کماکان به زندانی کردن تمرین‌کنندگان در برخی از اردوگاه‌ها ادامه داده و تعدادی از تمرین‌کنندگان را به مکان‌های دیگر منتقل کرده است.

اردوگاه کار اجباری گوجن تمام زندانیان به استثنای تمرین‌کنندگان فالون گونگ را آزاد می‌کند

در اوایل اوت ۲۰۱۳، اردوگاه کار اجباری گوژن در شهر بائوجی، استان شان‌شی، همه‌ی زندانیان به جز سه تمرین‌کننده‌ی فالون گونگ را آزاد کرد. این سه تمرین‌کننده عبارتند از: تو سونگ‌شان از استان هنان، چن بائوهان از استان شان‌شی و لی شوپنگ از استان شان‌شی. این تأسیسات هم‌اکنون به عنوان یک مرکز "توان‌بخشی" برای تبدیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اردوگاه کار اجباری استان جیانگ‌شی تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به مرکز توان‌بخشی منتقل می‌کند

در اوایل سال ۲۰۱۳، اردوگاه کار اجباری استان جیانگ‌شی رسماً منحل شد و بعضی از زندانیان آزاد شدند. اما اکثر تمرین‌کنندگان فالون گونگ به مرکز توان‌بخشی استان جیانگ‌شی منتقل شدند.

خانم تان میلی، تمرین‌کننده‌ای از جیوجیانگ، استان جیانگ‌شی، سال گذشته به اردوگاه کار اجباری فرستاده و بعد از آن به مرکز توان‌بخشی منتقل شد. اخیراً شوهرش به ملاقات وی رفت. وانگ جون‌ژنگ، رئیس بخش آموزش به او گفت که باید پول بیشتری به مرکز پرداخت کند. شوهرِ تان پرسید، "چرا؟ دوره‌ی حبس همسر من تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد." وانگ پاسخ داد، "به پایان می‌رسد؟" سپس در ادامه گفت، "دوره‌ی حبس او را تمدید خواهم کرد." شوهر خانمِ تان دلایلی آورد مبنی بر اینکه انتقال همسرش به مرکز توان‌بخشی از همان ابتدا غیرقانونی بوده است. وانگ پاسخ داد، "چرا سعی نمی‌کنی از من به دادگاه شکایت کنی؟"

ح.ک.چ مرتکب نسل‌کشی علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. نظر به اینکه سیستم اردوگاه کار اجباری در شرف فروپاشی است، این مسئله حائز اهمیت است که تمام کسانی که در فعالیت‌ها و عملیات اردوگاه‌های کار اجباری شرکت می‌کنند؛ بیشتر از این خود را درگیر چنین جنایاتی نکنند.

اطلاعات تماس:

وانگ جون‌ژنگ، رئیس بخش آموزش، اردوگاه کار اجباری سابق استان جیانگ‌شی: شماره‌ی شناسایی پلیس ۳۶۲۴۰۰۸

لو شیویینگ، معاون گروه، اردوگاه کار اجباری سابق استان جیانگ‌شی

اردوگاه کار اجباری گوجن از شهر بائوجی، استان شان‌شی
نشانی: بلوار ایستگاه قطار شمالی، منطقه‌ی چن‌کانگ، شهر بائوجی، استان شان‌شی
کد پستی: ۷۲۱۳۰۰
کد منطقه: ۰۹۱۷
شماره‌ی تلفن بند سوم: ۰۶۲۳۵۷۲۳-‎‎+۸۶-۹۱۷
رئیس بند: لی ژان‌شنگ
مربی بند: تیان لوپینگ
معاون‌ها: ژنگ های‌پنگ، ژانگ دونگ‌وی و گائو وی‌جی
کارمندان زندان: لی شیائوچائو، ژی جون، دونگ یوفی، گائو شیانگ (مسئول تمرین‌کنندگان فالون گونگ)، چن مو، ما یون و لی چانگ‌چینگ
رئیس اردوگاه کار اجباری و دبیر کمیته‌ی ح.ک.چ: ۶۲۳۵۱۲۸-‎+۸۶-۹۱۷
ژانگ ژی‌جیان، رئیس بخش تولید: ۶۲۳۵۴۶۵-‎+۸۶-۹۱۷
دفتر دادستانی منطقه‌ی چن‌کانگ در اردوگاه کار اجباری گوجن: ۶۲۳۵۴۷۳-‎+۸۶-۹۱۷