(Minghui.org) حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) ادعا می‌کند که حزب حاکم چین است و خودش را در موقعیتی مشابه سایر احزاب سیاسی در جهان قرار می‌دهد. در تبلیغاتش اغلب رسوایی‌های احزاب سیاسی در سایر کشورها را گزارش می‌کند، درحالی‌که تلاش می‌کند این را برای چینی‌ها به تصویر بکشد که همه احزاب سیاسی در جهان به بدی ح.ک.چ هستند.

سؤال: آیا واقعاً ح.‌ک.‌چ مشابه سایر احزاب سیاسی در جوامع عادی است؟

قطعاً اینطور نیست. تفاوت کلیدی این است که احزاب سیاسیِ متعارف، هنجارها و معیارهای اجتماعی را دنبال می‌کنند و به جامعه خود خدمت می‌کنند، اما ح‌.ک.‌چ تلاش می‌کند تا جامعه خود را کنترل کند و حتی مخالف آن باشد.

ح.‌ک.‌چ برای سازمان‌های دولتی تصمیم‌گیری می‌کند

ح‌.ک‌.چ سازمان‌های دولتی و عملکرد آنها را کنترل می‌کند و به‌شدت برآنها نظارت دارد که اساساً ازسایر احزاب سیاسی متفاوت است. در اکثر کشورها، احزاب سیاسی نمی‌توانند برای کارمندان دولت حکم صادر کنند و به آنها دستور بدهند. در سیستم سازمان‌های دولتی در غرب، کارمندان دولت درخصوص احزاب سیاسی بی‌طرف هستند و از هیچ‌یک ازدستورات حزبی متابعت نمی‌کنند. ح‌.ک‌.‌چ متفاوت است. آن به‌منظور نظارت و کنترل برهر بخش دولتی، کمیته‌های حزب را در تمام سطوح دولت مستقر می‌کند.

کنترل و نظارت بر قوه مقننه

حزب کمونیست قوه قانون‌گذاری را به‌شدت کنترل می‌کند. این اساساً متفاوت از سایر احزاب سیاسی است. در اکثر کشورها، حزب حاکم تنها می‌تواند از طریق مذاکره یا مباحثات پارلمانی بر قوه مقننه تاثیر بگذارد.

حزب حاکم حتی ممکن است در مجلس نمایندگان یا مجلس سنا اکثریت را دراختیار نداشته باشد، پس قدرت او توسط هیئت مقننه مهار می‌شود. ح.‌ک.‌چ حتی در کنگرۀ به‌اصطلاح خلق، کمیته‌های حزب را ایجاد می‌کند تا بتواند هر لایحه یا قانونی را که تمایل داشته باشد، به‌تصویب برساند. کنگره ملی خلق صرفاً جنبه تشریفاتی دارد تا افکار عمومی را فریب دهد.

کنترل عملکرد قضایی

سازمان‌های قضایی در اکثر کشورها مستقل هستند. احزاب سیاسی نمی‌توانند در عملکرد، شیوه‌های عمل و تصمیم‌گیری‌های آنان دخالت داشته باشند. حتی رئیس‌جمهور می‌تواند به دادگاه احضار و مورد اتهام قرار بگیرد.

با این حال، ح‌ک‌چ کمیته امور سیاسی و حقوقی (PLAC) را دارد که بر دادگاه‌ها، دادستانی‌ها، ادارات پلیس و زندان‌ها نظارت و کنترل می‌کند.

کنترل قدرت نظامی

ح‌.ک‌.چ به‌شدت قدرت نظامی را کنترل می‌کند. در اکثر کشورها ارتش مستقل از هر حزب سیاسی است. اما ح.‌ک.‌چ براینکه "حزب، اسلحه را کنترل کند" پافشاری می‌کند. به عبارت دیگر، ارتش متعلق به ح.ک.چ است نه چین. کمیسیون نظامی مرکزی این حزب، فرمانده ارشد نیروهای ارتش است.

کنترل شدید بر تجارت

مالکیت خصوصی در جوامع عادی محترم شمرده می‌شود. اما ح.ک.چ تحت عنوان "مالکیت عمومی سوسیالیستی"  تمام عناصر مهم اقتصادی، مانند زمین، انرژی، منابع معدنی، سیستم مالی، سیستم حمل و نقل و سیستم‌ مخابراتی را کنترل می‌کند. این حزب نه تنها به‌طور مستقیم شرکت‌های دولتی را کنترل می‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم شرکت‌های خصوصی را نیز تحت کنترل دارد.

کنترل زندگی اجتماعی مردم

زندگی شهروندان، از زمان تولد تا زمان مرگ، تحت کنترل ح.ک.چ است. یک شهروند بدون مجوز ح.ک.چ، نمی‌تواند بچه‌دار شود و گاهی اوقات زنان مجبور به سقط جنین می‌شوند.

پس از مرگ، جسد باید سوزانده شود. سیستم ثبت خانوار به‌شدت اجرا می‌شود. ح‌.ک‌.چ زندگی شهروندان را از هر جنبه‌ای، مانند مدرسه، کار، مسکن، بیمه‌های اجتماعی، مسافرت و غیره کنترل می‌کند.

حزب کمونیست علاوه بر ایجاد کمیته‌های حزب در هر سطحی از جامعه، همه نوع سیستمی را راه‌اندازی کرده است، از جمله سیستم عظیم نظارت را که شدیداً در حال مشاهده و کنترل رفتار مردم چین است.

کنترل ذهن

آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی چین تصریح شده است اما ح.‌ک‌.چ این اجازه را به مردم نمی‌دهد. حزب به نام الحاد، مردم را وادار به پرستش خودش می‌کند. از یک طرف، به‌شدت مذاهب، فرهنگ، سیستم‌های آموزشی را کنترل می‌کند، درحالی‌که به‌طور نظام‌مندی درحال شستشوی مغزی مردم است. از سوی دیگر، کسانی را که حاضر به شستشوی مغزی نیستند، به‌طور وحشیانه‌ای سرکوب می‌کند.

انقلاب فرهنگی و آزار و شکنجه فالون گونگ در تلاش حزب برای کنترل افکار مردم و سرکوب کسانی ریشه دارد که بر استقلال معنوی اصرار دارند و کسانی که به دنبال آزادی بیان و عقیده هستند.

تفاوت‌های بین حزب کمونیست و سایر احزاب سیاسی بسیار زیاد و متعدد هستند. ح‌.ک‌.چ جامعه را شدیداً کنترل می‌کند، حاضر به اطاعت از هنجارها ومعیارهای اجتماعی نیست و برای مالکیت خصوصی افراد، استقلال فکری و شأن و منزلتشان احترامی قائل نیست.

ح.‌ک.‌چ مایل است به قیمت حقوق دیگران و زندگی آنان، از منافع خودش و قدرت گروه کوچکی از افراد محفاظت کند. این حزب برای سود و منفعت، مرتکب همه انواع جرائم شده است، ازجمله برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ که شکل بی‌سابقه‌ای از شرارت روی کره زمین است.

شرح و توصیفات مفصل‌تر درباره ماهیت ضداجتماعی ح‌.ک.‌چ را می‌توانید در کتاب نه شرح و تفسیر  درباره حزب کمونیست بیابید.