(Minghui.org) به‌تازگی از طریق مطالعه فا و نگاه به درون درک روشن‌تری از همکاریِ بین تمرین‌کنندگان کسب کرده‌ام:

همکاری به این معنی است که همگی ما با افکار درست و اعمال صالح از الزامات فا پیروی کنیم. این متفاوت است از اینکه جمعیت را دنبال کنیم. آن بدون قید و شرط است. اینکه دیگران با ما خوب رفتار می‌کنند یا بد، تغییری در این موضوع ایجاد  نمی‌کند.

همکاری، کمک کردن بدون خودخواهی است. آن راهی برای رسیدن به شهرت و منفعت نیست.

این خصوصیت اصلی تمرین‌کنندگان فالون گونگ است. این چیزی نیست که ما به‌منظور نمایش به دیگران، تظاهر به داشتنش کنیم.

همکاری می‌تواند آغازگر تجلی انرژی غیرمنتظره‌ای باشد. به‌قدری قدرتمند است که می‌تواند همه عناصر نادرست در جهان را متلاشی کند.

فرصت‌های باقیمانده تزکیه برای ما باارزش، اما موقت هستند. بیایید همگی به‌خوبی از آنها استفاده کنیم. با رها کردن وابستگی‌ها و عقاید و تصورات بشری، قادر خواهیم بود به‌خوبی همکاری کنیم و مأموریت‌مان را به‌عنوان یک بدن واحد به انجام برسانیم.