(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از شرق اروپا در ۲۵ و ۲۶ آوریل در لتونی گردهم آمدند. در این گردهمایی، یک کنفرانس تبادل تجربه و مراسمی در بزرگداشت سالروز تجمع مسالمت‌آمیز ۲۵ آوریل ۱۹۹۹ در پکن را برگزار کردند. تمرین‌کنندگان طی راه‌پیمایی و اعتراضی مسالمت‌آمیز در ۲۵ آوریل، فالون گونگ را به مردم ریگا معرفی کردند و آزار و شکنجه ۱۵ساله فالون گونگ در چین را افشا کردند.

این راهپیمایی در مرکز شهر ریگا با حمایت ساکنان محلی آنجا روبرو شد. تماشاگران گروه نوازندگان طبل‌ کمری و رقص‌های سنتی دختران آسمانی را بسیار دوست داشتند. بسیاری از تماشاگران دادخواستی را که خواستار پایان دادن به آزار و شکنجه بود، امضا کردند.

طی کنفرانس تبادل تجربه در ۲۶ آوریل، تمرین‌کنندگان لتونی، روسیه و استونی تجارب شخصی خود را در تمرین تزکیه و روشنگری حقیقت به ‌اشتراک گذاشتند. آنها احترام و سپاسگزاری خود را به بنیان‌گذار فالون گونگ، استاد لی هنگجی، ابراز کردند. همچنین تمرین‌کنندگان درباره چگونگی تزکیه بیشتر خودشان، مطابق اصول فالون گونگ، بحث و گفتگو کردند و اینکه چگونه حقایق را به‌طور گسترده‌تری در منطقه منتشر کنند.

تمرین‌کنندگان لتونی در ۲۵ آوریل ۲۰۱۴، اعتراض مسالمت‌آمیزی را مقابل سفارت چین در ریگا، برگزار کردند.

گزارشگری از تلویزیون ریگا با یک تمرین‌کننده فالون گونگ مصاحبه می‌کند.

رژه تمرین‌کنندگان فالون گونگ درحال عبور از مقابل ساختمان فرمانداری لتونی، در ۲۵ آوریل ۲۰۱۴.

تمرین‌کنندگان، تمرین‌های فالون گونگ را به‌نمایش می‌گذارند.

پس از آنکه آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹، در چین آغاز شد، سفرای چین سعی کردند از همان تبلیغات و دروغ‌های به‌کار برده شده درچین، استفاده کنند تا مردم لتونی را نیز فریب دهند. از آن زمان به‌بعد، تمرین‌کنندگان فالون گونگ حقایق را برای مردم روشن و دروغ‌ها را آشکار کرده‌اند و از طرفی زیبایی تمرین تزکیه فالون گونگ را به‌نمایش گذاشته‌اند.