(Minghui.org)  در این گزارش گزیده‌ای از۲۴ تبریک ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافایی که به‌طور غیرقانونی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های چین بازداشت‌ هستند را ارائه می‌کنیم :

پیام تبریکی از سوی تمرین‌کننده‌ای که به‌تازگی از زندان آزاد شده بود، دریافت شد. او نوشت: "من به مدت پنج سال در زندان بوده‌ام. بخاطر مراقبت استاد، توانستم ثابت‌قدم باقی بمانم. همانطور که اصلاح فا به پایان نزدیک می‌شود، کوشاتر خواهم شد و هرگز به نجات نیک‌خواهانه استاد خیانت نخواهم کرد!"

بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون دافای زندانی ارائه نجات به موجودات ذی‌شعور را هرگز فراموش نکرده‌اند. آنها اسامی افرادی را که ازطریق تلاش‌های‌ آنها در زندان، سازمان‌های کمونیستی را ترک کردند، لیست کردند و موفق شدند آن را به خارج از زندان ارسال کنند.

تمرین‌کنندگان فالون دافایی که بطورغیرقانونی در چین بازداشت یا زندانی شده‌اند، سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!