(Minghui.org)  در این گزارش گزیده‌ای از۲۵ تبریک ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر چینگدائو، واقع در استان شاندونگِ چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان از یک گروه مطالعه فا محلی پیام تبریک زیر را ارسال کردند:

"درود استاد عزیز. در سال گذشته، تمرین‌کنندگان در گروه کوچک‌مان با یکدیگر پیشرفت کردند. ما در انجام سه ‌کار به یکدیگر کمک و با هم مشورت کردیم. توسط سختی‌ها دلسرد نشدیم، به مناطق روستایی رفتیم تا حقایق فالون دافا را به مردم بگوییم. در سال جدید کوشاتر خواهیم بود، زمان و فرصتی را که استاد دراختیارمان گذاشتند، غنیمت خواهیم شمرد و تلاش بیشتری روی نجات مردم صرف خواهیم کرد. استاد، فقط منتظر بمانید و خبرهای خوب بشنوید!"

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر چینگدائو سال نو را به استاد بزرگوار تبریک می‌گویند!