(Minghui.org) تمرین‌کننده مسن فالون گونگ در دادگاه پنگلی در شهر یانتای در ۱۳ اوت ۲۰۱۴با لباس آراسته، با متانت ایستاده بود.

آقای چن گوانگوی، ۷۷ ساله به‌اتهام «خرابکاری در اجرای قانون» به‌طورغیر قانونی بازداشت شد. در چین اغلب این اتهام به‌منظور تحت پیگرد قانونی قرار دادن تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌شود. او اتهام وارده را رد کرد و مانند وکیل از خودش دفاع کرد.

همانطور که آقای چن توضیح می‌داد به چه‌دلیل فالون گونگ را تمرین می‌کند، چگونه بیماری‌های مزمنش درمان شد و اینکه تمرین‌کنندگان هیچ قانونی را زیرپا نمی‌گذارند و مردم خوبی هستند، قضات سرشان را پایین انداخته بودند.

او به قضات گفت چگونه آنهایی که مسئول آزار و شکنجه هستند یک روز پاسخگوی همه جنایات‌شان خواهند بود. قاضی حرفش را قطع کرد: «کلمه فالون گونگ را نگو» فقط ۲۰ دقیقه از محاکمه گذشته بود که دادگاه به‌زمانی دیگر موکول شد.

پروندۀ آقای چن منحصر به‌فرد نیست. در محاکمه‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین، قضات اغلب به‌تمرین‌کنندگان، بستگان‌شان و اگر وکیل داشته باشند، به وکیل‌شان هشدار می‌دهند که در دفاعیه‌شان دو موضوع مطرح نشود: فالون گونگ و اینکه آزار و شکنجه خلاف قانون اساسی است.

خانم ژنگ هونگشیا قبل از محاکمه شوهرش در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹، به مسئولین دادگاه منطقه چینگپو در استان جیانگ سو درخواستی را ارائه کرد. وی یک نسخه از کیفرخواست را تقاضا کرد تا بتواند دفاعش را آماده کند. مقامات دادگاه از ارائه کیفرخواست یا جزئیات مواردی که همسرش، آقای چن شائو به آنها متهم شده بود، خودداری کردند.

رئیس دادگاه، قاضی فنگ جیاندونگ خانم ژنگ را تهدید کرد: «تمام کارکنان اداره ۶۱۰ در روز محاکمه حاضر خواهند بود. اجازه نداری در دادگاه درباره مسائل فالون گونگ صحبت کنی.»

خانم ژنگ صبح روز محاکمه (۲۰ اکتبر ۲۰۰۹) در ورودی دادگاه توسط همان قاضی متوقف شد. یادداشت‌هایش را که برای نشان دادن به شوهرش آماده کرده بود، توقیف کردند. آنها را از دست او قاپیدند.

در طول محاکمه، همان قاضی فنگ جیاندونگ، به خانم ژنگ یادآوری کرد که اجازه ندارد درباره فالون گونگ صحبت کند، چون تمام کارکنان اداره ۶۱۰ برای مشاهده محاکمه آمده بودند.

خانم ژنگ به‌هشدار قاضی اعتنا نکرد. او به حق قانونی شوهرش برای تمرین فالون گونگ اشاره کرد که در قانون اساسی چین ذکر شده است و اینکه حق «آزادی عقیده» برای همه شهروندان تضمین شده است.

او به دادگاه گفت که فالون گونگ تمرین می‌شود و در سراسر جهان مورد استقبال واقع شده است. او راجع به برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان به‌دست حزب کمونیست چین صحبت کرد. افسران امنیت عمومی، کارکنان اداره ۶۱۰ و کارورزان حقوقی دفاعش را شنیدند. نه قاضی و نه دادستان، هیچ‌یک پاسخی ندادند.

به‌وکلای استخدام شده برای دفاع از تمرین‌کنندگان نیز هشدار داده شده است که نباید کلمه فالون گونگ را در دادگاه ذکر کنند.

آقای لی هایجون و چهار تمرین‌کننده دیگر در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ در دادگاه منطقه وولینگ در استان هونان محاکمه شدند. هر بار که آنها و یا وکیل‌شان کلمه فالون گونگ را ذکر می‌کردند، یک قاضی حرفشان را قطع می‌کرد.

آقای لی به دادگاه گفت: «من از اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری پیروی می‌کنم تا انسانی عاری از خودخواهی و بهتر شوم. آیا چیز اشتباهی در این رابطه هست؟» همانطور که او صحبت می‌کرد یک قاضی زن به او نزدیک شد و دستبندش را کشید که اقدامی درجهت ساکت کردنش بود.

این تمرین‌کنندگان همگی برای باورشان بازداشت شدند و تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند. اما در دادگاه اجازه نداشتند درباره باورشان صحبتی کنند.

رئیس اداره ۶۱۰: «قانون درمورد پرونده‌های فالون گونگ صدق نمی‌کند.»

در ژوئیه ۲۰۱۳ وکیل مدافع آماده می‌شد تا در دادگاه منطقه وانگهوا در شهر فوشون، استان لیائونینگ، نماینده قانونی چند تمرین‌کننده به‌نام‌های: (ژانگ دیان، سان هایفنگ، مو گودونگ، وانگ یومی و وانگ گویهوا) باشد.

قاضی رئیس دادگاه، پیش از محاکمه به وکیل هشدار داد: «با من دربارۀ قانون صحبت نکن.» وکیل کمی شوکه شد و جواب داد: «اگر درباره قانون صحبت نکنم، باید جوک تعریف کنم؟»

این پرونده منحصر به‌فرد نبود. اغلب قضات در چین توسط اداره ۶۱۰ تحت فشار هستند.

دادگاه منطقه بیهو در استان هونان در تاریخ ۲۳ ژوئیۀ ۲۰۰۴ برای تمرین‌کننده آقای لی هوی پنهانی محاکمه‌ای برگزار کرد. یک منبع موثق که در کاراجرای قانون بود به یکی از بستگان آقای لی در باره برگزاری محاکمه گفت و چند تن از اعضای خانواده به دادگاه رفتند. یکی از آنها از قاضی پرسید:‌ «قانون اساسی، قانون اولیه‌ای است که آزادی عقیده را مجاز می‌داند. از آنجا که هر کسی باید از قانون پیروی کند، آیا آزار و شکنجه فالون گونگ غیر قانونی نیست؟»

قاضی به آن خویشاوند گفت: ‌«از آنجایی که ما مطالب راجع به فالون گونگ را از گزارش‌های تلویزیون و روزنامه شنیده‌ایم، موضوع آن برای ما روشن نیست.»

رئیس اداره ۶۱۰ شهر، پنگ گوانهو افزود: «اینجا درباره قانون با من صحبت نکنید. این قانون درباره فالون گونگ صدق نمی کند.»

بسیاری از مسئولین نیز نگرش مشابهی به این موضوع داشتند.

آقای لیو، معاون مدیر امور حقوقی و سیاسی شهر شیچانگ در استان سیچوان، به یک وکیل مدافع گفت: «دیگر راجع به قانون از من سؤال نکنید و به‌هر حال انتظار نداشته باشید که از آن قوانین پیروی کنم.»

آقای ما، رئیس اداره ۶۱۰ شهر نانگ‌آن در استان جیلین به وکیلی گفت: «حرف مرا قبول کنید،‌ ما از سیاست پیروی می‌کنیم، نه قوانین. اگر می‌خواهید دادخواهی کنید، بروید و انجامش دهید!»

فنگ شیائولین، قاضی رئیس دادگاه شهر چیان‌آن در استان هبی، به‌بستگان تمرین‌کننده‌ای گفت: «قانون در مورد پرونده‌های فالون گونگ صدق نمی کند.»

سایر مکالمات آشکار می‌سازد که این نادرستی تا چه عمقی پیش رفته است.

تمرین‌کننده خانم چیو لی‌یینگ در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۱۳ در دادگاه منطقه چانگ‌آن از شهر شیجیاژوانگ محاکمه شد.

وکیل مدافع‌اش از معاون رئیس دادگاه، وانگ شو پرسید: «دستتان را آلوده نخواهید کرد، اینطور نیست؟» وانگ پاسخ داد، "اگر این کار را نکنم، چگونه پول بگیرم؟»

وانگ پیش از محاکمه به وکیل گفته بود: «بدون توجه به اینکه چگونه از پرونده دفاع می‌کنید، همیشه طوری قضاوت می‌کنم که لازم است.»