(Minghui.org) رویدادِ «روز اطلاع رسانی» فالون گونگ که در تاریخ ۷ نوامبر سال ۲۰۱۵ برگزار شد، مورد استقبال حدوداً دوازده گروه گردشگری از چین و همچنین گردشگرانی دیگر از سراسر جهان واقع شد. این رویداد در دریاچه تیتیسی در منطقه بلک فارست آلمان، یکی از مراکز بسیار پر رفت و آمد گردشگری و استراحتگاه در کشور، برگزار شد.

بسیاری از گردشگران چینی ظاهراً از مواجه شدن با تمرین‌کنندگان فالون گونگ شگفت‌زده شدند و مشتاق بودند تا اطلاعاتی دربارۀ آزار و شکنجۀ این باور معنوی باستانی کسب کنند. اطلاعاتی که در چین به‌راحتی نمی‌توان به آن دست یافت.

یکی از بنرهایی که در دریاچه تیتیسی، بلک فارست، آلمان در رویداد «روز اطلاع‌رسانی» فالون گونگ در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۵ به‌معرض نمایش گذاشته شده بود.


پاسخگویی به سؤالات دانشجویان چینی

گروهی از دانشجویان چینی از دانشگاه مشهوری در آلمان، پرسش‌های بسیاری را مطرح کردند. از جمله، «فالون گونگ کلاً دربارۀ چیست؟» و «چرا حزب کمونیست فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار داده است؟» و سؤالاتی دیگر.

یکی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ به آنها گفت که او ۲۰ سال پیش تمرین فالون گونگ را شروع کرد و دلیل آن استاد دانشگاهش بود که پس از یادگیری فالون گونگ بیماری قلبی‌اش بهبود یافته بود. او همچنین از مطالعۀ کتاب‌های فالون گونگ آموخت که این روش تزکیه به مردم می‌آموزد که چگونه انسان بهتری شوند و خود شخص و دیگران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

تمرین‌کننده‌ دیگری درک خود را دربارۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ مطرح کرد و گفت که فالون گونگ در اواسط دهه ۱۹۹۰ به سرعت در چین گسترش یافت. دلیل آن اثرات فوق العاده‌ای بود که در افزایش سلامتی بدن و رشد اخلاقیات مردم داشت. هنگامی که تعداد تمرین‌کنندگان فالون گونگ بیشتر از حزب کمونیست شد، جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین، از روی حسادت، سرکوب خشونت‌آمیز و شکنجه فالون گونگ را راه اندازی کرد.

این تمرین‌کننده همچنین برای دانشجویان اهمیت جنبشی را توضیح داد که چینی‌ها از حزب و سازمان‌های وابسته به آن خارج می‌شوند تا در برابر جنایات این حزب موضعی را اتخاذ کنند.

دانشجویان آنقدر مشتاقانه گوش می‌دادند که تقریباً فراموش کرده بودند باید به قطار برسند تا اینکه یکی از آنها به همه یادآوری کرد.

تمرین‌کننده‌ای گفت: «من شما را ترغیب می‌کنم تا تحقیقات بیشتری در اینترنت دربارۀ آزار و شکنجه و خروج از حزب و سازمانهای وابسته به آن انجام دهید.

همانطور که این گروه دانشجویی با عجله به سمت ایستگاه قطار می‌رفتند، به تمرین‌کنندگان ‌گفتند: «سپاسگزاریم! سپاسگزاریم فالون گونگ! »


زوجی اهل شانگ‌های پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین را تحسین می‌کنند

زوجی اهل شانگ‌های با یکی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دربارۀ فساد رژیم چین شروع به صحبت کردند. تمرین‌کننده به آنها گفت که چگونه جیانگ زمین آزار و اذیت فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ راه اندازی کرد و تا جایی پیش رفته که برای منفعت‌طلبی، دستور برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زندۀ فالون گونگ را صادر می‌کند.

زمانی که آن تمرین‌کننده راجع به جنبش شکایت علیه جیانگ برای آن زوج صحبت کرد، یکی از آنها گفت: «ما دربارۀ آن شنیده‌ایم، اما نمی‌دانستیم که آیا حقیقت دارد یا نه. کشاندن جیانگ به پای محاکمه، ما مردم شانگ‌های آن را می ستاییم!»