(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگی که اسامی‌شان در ذیل آمده است، در زندان زنان استان گان‌سو از سال ۲۰۱۱ به‌طور وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده‌اند. مأموران، هم‌سلولی‌های این افراد را تحریک کردند تا آنها را مورد سوء رفتار قرار دهند.

خانم لیو گویی‌هوآ: ضرب و شتم وحشیانه

خانم لیو گویی‌هوآ اهل شهر دون‌هوآنگ، اجازه نداشت به توالت برود و در نتیجه شلوارش را کثیف می‌کرد. زندانی لو یان با مشت به چشمانش ضربه می‌زد و زندانیان به شکمش لگد می‌زدند. در حین شکنجه، حوله‌ای را به داخل دهانش فرو می‌کردند تا صدایش درنیاید.

او به‌دلیل شکنجه دچار جراحات زیادی شده بود، در عین حال وادار می‌شد که بیشتر از حد معمول نیز کار کند.

خانم ژو شوفانگ: خارج کردن لباس‌ها

مأمور دینگ هاییان به زندانی فو کای دستور داد تا برای تحقیر خانم ژو شوفانگ لباس‌هایش را از تنش خارج کند. هم‌سلولی‌هایش از او خواستند تا به بنیانگذار فالون گونگ و تمرین ناسزا بگوید. او خودداری کرد و زندانیان به صورتش سیلی زدند.

خانم هان ژونگکوی: ضرب و شتم

خانم هان ژونگ‌کوی به‌دلیل امتناع از رها کردن باورش شکنجه شد. حدود شش زندانی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اجازه نمی‌دادند به توالت برود و برای بیش از ۲۰ روز او را از خواب محروم کردند. زندانی خانم هانواس یانگ لین شرورترین شکنجه‌گر در آنجا بود.

خانم ژانگ کایچینگ: ریختن آب کثیف از بالای سرش

خانم ژانگ کایچین به چهار سال زندان محکوم شد. هم‌سلولی‌اش می جو بسیار شرور بود، خانم ژانگ را با کفش‌هایش مورد ضرب و شتم قرار می‌داد و به قفسۀ سینه و پایین تنه‌اش لگد می‌زد. زندانیان نیز آبی را که با آن پاهای‌شان را شسته بودند، از بالا روی سرش می‌ریختند. یک‌بار، می جو به کمر خانم ژانگ لگد زد.

از آنجا که مأمور لو یاچین به زندانی یوان شویی‌ینگ دستور داد بود که از زندانی لیو لیفانگ بخواهد که خانم ژانگ را شکنجه کند. لیو به دهان خانم ژانگ و سایر نقاط بدنش لگد زد. دندان خانم ژانگ شکست و دهانش پر از خون شد.

یک زندانی از روی دلسوزی به خانم ژانگ کمی آب گرم داد، اما زندانی یوان شویی‌ینگ به خانم ژانگ اجازه نداد آن را بنوشد.

گرچه خانم ژانگ بی‌سواد بود، اما هم‌سلولی‌اش لو های‌یان از او خواست یک کتاب را ظرف مدت یک ماه از بر کند. چون نتوانست این کار را انجام دهد لو او را کتک ‌می‌زد.

در ۱ اکتبر ۲۰۱۲ زندان نسبت به حالت معمول غذای بهتری را فراهم کرد و خانم ژانگ توانست کمی غذایی بیشتری بخورد. زندانی لو به زندانی بی ژییه گفت به اندام تناسلی او ضربه و لگد بزند. در شب، زندانی ما گوفانگ قدری مایع در بستر خانم ژانگ ریخت و ادعا کرد که خانم ژانگ ادرار کرده است. ما و می و لو هرسه نفر دوباره او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.