(Minghui.org) اخیراً تعداد زیادی مقالۀ خوب دربارۀ وابسته نبودن به پایان اصلاح فا، در وب سایت مینگهویی منتشر شده است. به خاطر دارم که حدود سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، به‌شدت به پایان اصلاح فا وابسته بودم و حتی در اینترنت به دنبال پیش‌گویی‌هایی بودم که به این وابستگی‌ام اعتبار ببخشند. اما، اکنون درک متفاوتی از این موضوع دارم.

استاد در موارد متعددی بیان کردند که برای موجودات ذی‌شعور بسیار دشوار است که در آسمان‌ها تزکیه کنند، چراکه زندگی در آن بالا راحت است. تزکیه واقعی در اینجا بر روی زمین اتفاق می‌افتد. برای بسیاری از مردم بومی آمریکا حقیقت را روشن و فرهنگ سنتی‌شان را مطالعه کردم. متوجه شده‌ام که مردم باستان در هنگام مواجهه با شرایط سخت مختلف افتخار می کردند که تلاش کنند تا بهتر باشند و تزکیه پایدار کنند. آنها رقابت می‌کردند که ببینند چه کسی می‌تواند در برف شدید بیشترین مسیر را پیش برود یا چه کسی می‌تواند به بالاترین قله کوه صعود کند. مردان جوان در این «بازی‌های استقامت» درگیر بودند تا خودشان را برای زندگی میان‌سالی آماده کنند، جایی که آنها با خطرات مختلفی برخورد می‌کردند که در جنگ و شکار آنها را یافته بودند. این برای خودنمایی یا اثبات مطلبی به دیگران انجام نمی‌شد. آنان می‌خواستند که آن را برای خودشان انجام دهند تا ببیند که آیا قادر به تحمل سخت‌ترین سختی بودند یا نه.

به‌عنوان مریدان دافا، ما نباید از هیچ سختی بترسیم. هنگامی که ما به پایان اصلاح فا وابسته هستیم، مثل این است که نمی‌خواهیم سختی بیشتری را تحمل کنیم. هیچ فرصت‌ بیشتری در آینده وجود نخواهد داشت، چراکه تزکیه در آن بالا بسیار دشوار است. این فرصت برای ما است تا در اینجا روی زمین، با تجربه در محیط‌های سخت، حقیقت- نیکخواهی- بردباری را با اولویت بر نجات موجودات ذی‌شعور تزکیه کنیم. آن نیز بخشی از تزکیه ما است.

ما در هنگام نجات موجودات ذی‌شعور، از آنجا که برای دیگران در حال تحمل هستیم، نیکخواهی و بردباری را تزکیه می‌کنیم. البته، ما باید نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را نفی کنیم چرا که آنها چیزهایی را به ما تحمیل می‌کنند که نباید تحمل‌شان کنیم. ما فقط نظم و ترتیب‌های استاد را دنبال می‌کنیم. در پایان پیروز از آن بیرون می‌آییم، به این دلیل که قادر خواهیم بود مأموریت‌‌های‌مان را انجام دهیم.

بدون عقب کشیدن از چالش‌های تزکیه، بیایید این عبارت را تأیید کنیم «بگذار شادی در سختی پیدا شود» («آبدیده کردن اراده» از هنگ یین) و در پایانِ سفر، همچون موجودات خدایی مقتدر و باشکوه بیرون بیاییم!

درک من محدود است. لطفاً هر مطلبی را که در راستای فا نیست، تذکر دهید.