(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۰تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان جیلین  چین را ارائه می‌کنیم:


تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان جیلین سال نو چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!