(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۱۹ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان لیائونینگ    چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری از این تبریک گویندگان به یک خانواده یا گروه مطالعه فا  یا شهر یا بخش مشابه تعلق دارند.


تمرین‌کنندگان فالون دافا از لیائونینگ سال نو چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!