(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در کاگواس و سان خوآن، پورتو ریکو، در روز جهانی فالون دافا گردهم آمدند و ضمن برگزاری جشن روز جهانی فالون دافا، جوآن فالون را با هم مطالعه کردند، تمرینات را به‌صورت گروهی انجام دادند، تجربیات تزکیه‌شان را به‌اشتراک گذاشتند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا، را تبریک گفتند. جشن امسال مصادف با بیست و سومین سالروز معرفی فالون دافا به عموم در چین، است.

تمرینکنندگان فالون دافا در سان خوآن، پورتو ریکو در تاریخ 16 مه 2015.

تمرینکنندگان فالون دافا در کاگواس، پورتو ریکو در تاریخ 13 مه 2015.

از طرف تمرین‌کنندگان فالون دافا در پورتو ریکو:

شیفوی من، شیفوی ما، شیفوی همه، [۱]
درحالی‌که متواضعانه بیشتر از بیشترین‌ها‌ را می‌بخشید و کمتر از کمترین‌ها را می‌گیرید،
همه آسمان‌ها شکوهِ لطف و رحمت شاهانه بی‌حد و مرزتان را می‌ستایند
درحالی‌که ازنو به جن- شن- رنِ پاک که درخشان‌ترین است، آگاه می‌شوند. [۲]   

سال‌های صبر و تحملتان از ۲۳ سال گذر کرده‌اند
همه آنچه برای موجودات تحمل کرده‌اید، ورای شمارش و اندازه‌گیری‌اند
شعف بی‌حد و مرزتان قابل اندازه‌گیری نیست
شعف تولد متبرک‌تان ورای اندازه‌گیری است

همه آفرینش سر فرود می‌آورند: "هه‌شی، محترم‌ترین و ارجمندترین شیفو، شیفو لی هنگجی"

یادداشت
 ۱: شیفو در زبان چینی به‌معنی "معلم" یا "استاد" است.
۲. جِن- شَن- رِن در زبان چینی به‌معنی "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری است."