آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای ۲۰۱۵ نیویورک

لی هنگجی

۱۴ مه، ۲۰۱۵

( تمامی حضار برمی‌خیزند و برای استاد با شور و شوق کف می‌زنند.)

صبح بخیر! لطفا بنشینید. تزکیۀ دافا همگی شما را اینجا گردهم آورده است. هر مرید دافا درحال انجام کارهایی است که باید انجام دهد تا به مأموریت تاریخی خود جامه عمل بپوشاند. البته برخی کوشا هستند و برخی چندان کوشا نیستند، اما این طبیعی است. وقتی گروهی از تزکیه‌کنندگان را دارید، بسیار خوب، درواقع غیرطبیعی می‌بود که همه ‌چنان کوشا باشند. اما هرچه باشد، به‌عنوان مریدان دافا باید آنچه را که قرار است انجام دهیم، به انجام برسانیم. اگر آنچه که مریدان دافا برای آن در تلاش بوده‌اند واقعاً در آینده نزدیک به‌وقوع بپیوندد، و با این حال به‌خوبی عمل نکرده باشید، آنگاه در آن مرحله تأسف خواهید خورد- واقعاً متأسف خواهید شد. اگر [در آن مرحله] بسیاری از کارهایی که درابتدا آرزوی انجامش را داشتید انجام نداده باشید، یا بسیاری از افرادی که آرزوی نجاتشان را داشتید نجات نداده باشید، آنگاه این موضوع مهمی است.

البته اگر قرار است درخصوص آن چیزها به‌خوبی عمل کنید، باید در تزکیۀ شخصی‌تان به‌خوبی عمل کنید. این بدین معنی است که تزکیه برای هریک از شما بنیادین است. درخصوص هر پروژه‌‌ای برای نجات مردم، اگر از تزکیه جدا شوید پی خواهید برد که بیشتر و بیشتر شبیه یک غیرتزکیه‌کننده می‌شوید و گرایش دارید که در فکر کردن دربارۀ مسائل و انجام کارها به‌طور فزاینده‌ای به‌روشی عادی عمل کنید. اما اگر بتوانید تمام مسیر روی فا بمانید و در هیچ مرحله‌ای در تزکیۀ شخصی‌تان شل نشوید، پی خواهید برد که هر کاری که انجام دهید واقعاً برازندۀ یک تزکیه‌کننده است. اگر یک مرید دافا قرار است مأموریت خود را کامل کند، این کاملاً ضروری است و چیزی است که در سطحی بنیادین آن را تضمین می‌کند. بنابراین نمی‌توانید از فا جدا شوید و در هیچ مرحله‌ای نمی‌توانید در تزکیۀ خودتان شل شوید. بله، بسیاری از مریدان دافای خارج از چین با پروژه‌ها مشغول هستند. و اگر بخواهید درخصوص آن پروژه‌ها به‌خوبی عمل کنید و آنها را در نجات مردم مؤثر سازید، آنگاه باید آنها را بهتر انجام دهید، قلب بیشتری روی آنها بگذارید و زمان بیشتری برای آنها صرف کنید. و با این شرایط، ممکن است به‌نظر برسد برای تزکیۀ شخصی‌تان وقت و زمانی وجود ندارد. اما امور هرگونه که باشند، همگی هنوز هم باید برای تزکیه و مطالعه فا وقت و زمان ایجاد کنید.

البته ازآنجا که درحال تزکیه هستید، هرکاری که انجام می‌دهید، تا زمانی که یک تزکیه‌کننده هستید، به‌طور مستقیم به تزکیه‌تان مربوط می‌شود و آن چیزها درواقع مسیر تزکیه‌تان را می‌سازند. هرکاری که انجام می‌دهید با سفر تزکیه‌تان تلفیق شده است. تزکیه‌تان در هرچه که انجام می‌دهید جا گرفته است، خواه کار کردن در این دنیا باشد، خواه انجام پروژه‌های دافا باشد یا پرداختن به زندگی روزانه‌تان، و مطمئناً این‌طور است. البته همانطور که الان گفتم، افرادی وجود دارند که کوشا هستند و افرادی که کوشا نیستند؛ برخی به عظمت مسئولیتی که یک مرید دافا، چنین موجودی، دارد پی می‌برند، درحالیکه برخی خیلی آن را حس نمی‌کنند. البته فکر می‌کنم هرچه که باشد، به‌عنوان مریدان دافا، نمی‌توانید سست شوید. چند سال پیش، بیشترین نگرانی‌ام این بود که حتی وقتی این آزار و شکنجه آن‌قدر شدید بود، بسیاری از افراد قادر نبودند در پروژه‌های دافا با یکدیگر همکاری کنند. بسیاری از چیزها وجود داشت که درنتیجۀ مشاجرات شما به نتیجه نرسید؛ بسیاری از چیزها درنتیجۀ عوامل اهریمنی که از رقابت شدیدتان با یکدیگر سوءاستفاده می‌کردند، به نتیجه نرسید. حالا از این مشکلات آگاه شده‌اید و اکنون درخصوص بسیاری از مسائل، اگر افراد فکر کنند که ایده‌ها درست هستند، اصولاً فقط به‌پیش می‌روند و آنها را انجام می‌دهند. گرچه درباره بسیاری از مسائل، به‌طور کامل و جامع فکر نمی‌شود، اما اگر به‌عنوان یک مرید دافا به آن نگاه کنید، آیا این موقعیت‌ها برای شما مهیا نشده‌اند و فضایی به شما نداده‌اند که خودتان را تزکیه کنید؟ آیا برای شما گذاشته نشده تا به آن‌ها بپردازید و هرآنچه که درباره آن به‌طور کامل و جامع فکر نشده یا هرچه را که فکر می‌کنید هنوز آنچنان ایده‌آل نیستند، تکمیل کنید؟

وقتی افراد کار تبلیغ و فروش بلیت‌های شن یون را انجام می‌دادند نیز چنین موضوعاتی آشکار شده بود. درابتدا مشاجراتی وجود داشت و برخی از افراد به‌نظر می‌رسید شور و شوقی ندارند. و درحالیکه اکثر افراد کاری را انجام می‌دادند که به آنها گفته شده بود، اما از صمیم قلب کار نمی‌کردند. ازآنجاکه هر دقیقه و هر ثانیه از زندگی‌تان بخشی از تزکیه‌تان است، درحال تلف کردن [فرصت‌های] خودتان هستید، تلف کردن وقت محدودی که در سفر تزکیه‌تان دارید، و نمی‌توانید مسیرتان را به‌خوبی بپیمایید. کاری را که قرار است انجام دهید باید با دل و جان به‌خوبی انجام دهید و فقط آنگاه قابل‌تحسین است. ممکن است کاری که به شما محول شده را انجام دهید، اما اگر به نگرش‌تان نسبت به مسائل توجه نکنید یا به اینکه چگونه به‌طور مؤثری مردم را می‌توان نجات داد، آنگاه این مشکلی در تزکیه‌تان است.

البته شما تلاش کردید کارها را در حد توان‌تان، انجام دهید. اما در موضوعات مربوط به نجات حیات‌ها مسائل هرگز به این سادگی نیستند. نیروهای کهن بر این عقیده‌اند که اگر بتوانید کاری را به‌آسانی تکمیل کنید هیچ تقوای عظیمی کسب نمی‌کنید. و به این دلیل است که کارها را برای شما سخت می‌کنند. اگر کاری به‌راحتی قابل انجام باشد، پس هر شخصی می‌توانست آن را انجام دهد آنگاه چه لزومی داشت که مریدان دافا آن را انجام دهند و چه لزومی داشت شما آن را انجام دهید؟ و بنابراین منجر به این می‌شود که با کارهایی که انجام می‌دهید درجۀ مشخصی از سختی همراه باشد و فقط به این شکل می‌توانید نشان دهید که درحال تزکیه هستید. واقعاً، فقط وقتی امور این‌گونه باشند مریدان دافا می‌توانند تقوای عظیم‌شان را حقیقتاً به‌نمایش بگذارند. وقتی قادر باشید کاری را که دیگران نمی‌توانند، به انجام برسانید، از عهده این برآیید که خودتان را به‌خوبی تزکیه کنید درحالیکه در معرض سختی‌ها و فشارهای آزار و شکنجه هستید، و از عهده این برآیید که در رأس آنها موجودات ذی‌شعور را نجات دهید، کاملاً خارق‌العاده است. اما «نجات موجودات ذی‌شعور» واقعاً چه چیزی را دربر دارد؟ این را درنظر بگیرید. بسیاری از افراد در تاریخ درباره قصدشان برای «نجات موجودات ذی‌شعور» صحبت کرده‌اند. درحالیکه گفتن این کلمات به زبان راحت بود، درواقع باعث خندۀ خدایان می‌شد. زیرا چه کسی آنقدر دلیر می‌بود که موجودات ذی‌شعور را نجات دهد؟ اینکه آن کلمات باشکوه را به‌زبان آورد یک چیز است، اما چه کسی شهامت این را می‌داشت که واقعاً آنها را به انجام برساند؟ اگر قرار باشد کسی را نجات دهید، چگونه به او کمک خواهید کرد که بدهی‌های کارمایی عظیمی که حمل می‌کند یا بسیاری از انواع افکار و عقایدی که در این دنیا شکل داده است را ازبین ببرد؟ چگونه پیوندهایی که بین بدهی کارمایی‌اش و تمام آنچه که در این دنیا به او مربوط است را حل‌وفصل خواهید کرد؟ پیوندهای کارمایی و آن پیوندهایی که از قبل وجود دارند. و نجات تعداد زیادی از موجودات ذی‌شعور نسبت به نجات فقط یک حیات چقدر پیچیده‌تر است. این‌گونه سخت است که مردم را نجات داد. اما هرچقدر که این مسائل ممکن است پیچیده باشند، استاد و خدایان دیگری نیز هستند که درخصوص مسائل عمیق‌تری که درگیر هستند، کمک می‌کنند. و در مسائل لایۀ سطحی نیز چالش‌های عظیمی درگیر هستند. و این‌ها چیزهایی هستند که باید قلب‌تان را برای کار کردن روی آنها بگذارید.

تزکیه‌کنندگان، در ظاهر، هیچ تفاوتی با مردم عادی ندارند. این‌طور نیست که پس از اینکه تزکیه در دافا را برگزیدید یک‌شبه مانند یک موجود خدایی شوید. هیچ تغییری در ظاهر وجود ندارد. وقتی این مسیر خدایی‌شدن را برمی‌گزینید، تنها تغییری که وجود دارد این است که شیوه تفکر شما درباره مسائل با نحوه تفکر مردم عادی متفاوت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد برخی از افراد همانطور که تزکیه می‌کنند، فا را مطالعه می‌کنند و تمرین‌ها را انجام می‌دهند و کاملاً کوشا هستند، اما به درون نگاه نمی‌کنند. اما اگر به درون نگاه نکنید، درباره این بیندیشید، آیا در این صورت یک فرد عادی نیستید؟ آیا هیچ فرد عادی‌ای به درون نگاه می‌کند؟ کدام شخص عادی می‌تواند به درون نگاه کند؟ فرض کنید کسی سعی می‌کند در هر ناسازگاری که با آن روبر می‌شود تعمق کند که کجا اشتباه کرده و پس از اینکه به آنها پی برد، از طرف دیگر عذرخواهی کند، بسیار خوب، اگر او در چین باشد، مردم فکر خواهند کرد که او دیوانه است. بدین دلیل که اخلاقیات کل جامعه توسط آن حزب اهریمنی تباه شده است. هیچ فرد عادی‌ای به مشکلات به آن شکل نگاه نمی‌کند. بلکه، وقتی با یک ناسازگاری برخورد می‌کند معمولاً انگشت اشاره را به سمت دیگر می‌گیرد و تنش‌ها تشدید می‌شوند. مریدان دافا به این شکل نیستند.

البته برخی افراد کوشا هستند و برخی نیستند، همچنین تمرین‌کنندگان جدیدتر نیز وجود دارند. بنابراین وقتی تضاد یا تنشی را تجربه می‌کنید، بسیاری از شما نمی‌توانید برای مدتی بر آن فایق آیید. اما با کمک تمرین‌کنندگان قدیمی یا با مطالعۀ ثابت و پایدار فا به‌تدریج نسبت به موضوعات روشن خواهید شد. در تزکیه ذره‌ذره به این درک خواهید رسید که، «اوه، باید به درون نگاه کنم و پی ببرم که کوتاهی من چیست، چه چیزی در سمت من اشتباه است، یا چه کاری را خوب انجام ندادم که باعث شد این اتفاق بیفتد.» و این چیزی است که یک تزکیه‌کننده را از یک شخص عادی متمایز می‌کند. این چیزی نیست که بتوانید آن را از ظاهر یک شخص دریابید. اما نحوه واکنش ذهن شما به یک ناسازگاری یا تضاد و نگرش شما نسبت به آن، شبیه یک فرد عادی نیست. اغلب در جوآن فالون و سایر آموزش‌ها درباره این مسائل گفته‌ام تا در مقاطع زمانی مختلف به شما یادآوری کنم. گاهی اوقات وقتی در تزکیه مراقب نیستید این را فراموش می‌کنید یا وقتی یک وابستگی بشری بیش‌ازحد قوی باشد به آن فکر نمی‌کنید. اما این عملی نخواهد بود. باید برایتان روشن باشد که یک تزکیه‌کننده هستید.

قابل انتظار است که به‌عنوان مریدان دافا در حین انجام کارها برای نجات مردم، با انواع و اقسام افراد در این دنیای مادی برخورد کنید. و چالش‌هایی که با آنها مواجه می‌شوید، از این ناشی می‌شود. زیاد روی این وقت نگذارید که افراد در ظاهر چگونه هستند. برخی از آنها دروغ‌هایی که ح.‌ک.‌چ برای آزار و اذیت ما استفاده کرده را پذیرفته‌اند و نگرش بدی نسبت به دافا یا مریدان دافا دارند. اما اگر بادقت به آن فکر کنید متوجه خواهید شد که دروغ‌های ح.‌ک.‌چ این افراد را مسموم کرده است. اگر مریدان دافا واقعاً فرستادگان نجات درطول این امر پایانی باشند- البته مریدان دافا همگی دلیل انجام کارهای‌شان را می‌دانند- آنگاه درباره این بیندیشید: ح.‌ک.‌چ واقعاً چیست؟ آیا این حزب همان دیو در روزهای پایانی نیست که تمام پیشگویی‌ها و مذاهب درطول تاریخ درباره آن صحبت کرده‌اند؟ و آیا به‌دنبال این نیست که بشریت را نابود کند؟ البته ما ماهیت آن را می‌بینیم. فقط این‌طور است که این امر پایانی به دو مرحله تقسیم شده است. در این مرحله مسائل فقط در چین رخ می‌دهند و نه در سراسر دنیا، گرچه سم آن در سراسر دنیا پخش شده است. دروغ‌های یک‌طرفه‌ای که این حزب برای آزار و شکنجه فالون گونگ استفاده کرد زمین را پوشاند و تمامی رسانه‌های دنیا درحال تکرار آن دروغ‌ها بودند. درطول آن بخش از آزار و شکنجه فالون گونگ، درحقیقت آن رسانه‌ها به‌نمایندگی از اهریمن درحال گسترش آن بودند. و تا امروز نیز قسمت بازرسی و گمرک بسیاری از کشورها، هنوز هم لیست سیاه منتشر شده توسط ح.ک.چ اهریمنی را دارند. البته در این دنیای آزاد، رسانه‌ها یا نهادها آن کارها را به‌طور عمدی انجام ندادند. آن را می‌دانیم. بلکه منظورم این است که آن سم در سراسر دنیا پخش شده است، به‌طوریکه برخی مؤسسات در کشورهای خاصی هنوز براساس آن اطلاعات رفتار می‌کنند و از قضاوت خودشان برای تشخیص خوب از بد استفاده نمی‌کنند.

مسئله دیگر این است که آن شکل از آزار و شکنجه، آن چیزی نیست که مردم فکر می‌کنند. نجات یک فرد به این معنی است که آنچه در هسته و مرکز یک فرد قرار دارد را نجات داد. و آنچه که در هسته و مرکز قرار دارد در افکار و روح شخص منعکس می‌شود، درحالیکه چیزهای ظاهری ممکن است خیلی مهم نباشند. اگر ذهن و روح یک شخص مسموم شده باشد، به‌طور شدیدی آلوده شده باشد، آنگاه آن حیات واقعاً تباه است. اگر یک شخص جنایت هولناکی مرتکب شده باشد، بدین معنی نیست که دیگر نمی‌تواند نجات یابد. این چیزی نیست که درحال گفتن آن هستم. آنها فقط اعمال بیرونی‌اش هستند و برای او این امکان وجود دارد که برگردد، زیرا آنچه که در هسته و مرکز او قرار دارد ممکن است آنقدر بد نباشد. اما وقتی یک زندگی به‌طور واقعی مسموم شده باشد و کارهای غیراخلاقی علیه موجودات خدایی یا فرستادگان خدا انجام داده باشد، آنگاه این بسیار جدی است. البته درحالی که سعی می‌کنیم مردم را نجات دهیم، اهریمن در تلاش است تا مردم را به جهنم بکشاند. افرادی که می‌بینیم نگرش بدی علیه دافا دارند یا نسبت به مریدان دافا بی‌رحم هستند، واقعاً قابل‌ترحم هستند. درحقیقت، توسط دروغ‌های ح.‌ک.‌چ مسموم شده‌اند و این علت رفتار آنهاست. البته در برخی موارد افراد توسط پول به‌پیش رانده شده‌اند. اما هر موردی که باشد، باید سعی کنیم هرکسی را که می‌توانیم، از جمله این افراد را نجات دهیم. ممکن است از این آگاه نباشید، اما شخصی که الان می‌بینید به این شرارت رفتار می‌کند، ممکن است قبلاً یک چهرۀ مقدس خدایی در آسمان‌ها بوده باشد و حالا اینجا به‌عنوان یک انسان است، به این زمین آمده تا این فا را کسب کند.

پوستۀ ظاهری مردم در این دنیا توسط خدایان خلق شد و انگار یک تکه لباس بود، حالا موجودات خدایی که اینجا پایین آمده‌اند آنها را بر تن کرده‌اند؛ اکثریت این موجودات چهره‌های خدایی از آسمان‌ها هستند. نتیجه اینکه حالا مردم در این دنیا آنقدر ساده نیستند. بنابراین علی‌رغم ظواهر گوناگون امور اجتماع بشری، وجود انواع مشاغل و اقشار مختلف مردم، ممکن است هسته و مرکز یک شخص با ظاهرش یکی نباشد. فقط لحظه‌ای درباره این بیندیشید که برای یک موجود خدایی، به این دنیا آمدن و انسان شدن شبیه چه بود. آیا از این آگاه نبوده که دنیای بشری به چه شکل می‌شد؟ آن خطرناک و وحشتناک است. بااین‌حال این شهامت را داشت تا از موقعیت خدایی‌اش دست بکشد و قدم پیش گذارد، به اینجا بیاید و انسان شود. بنابراین صرفاً به‌ پاس همین کارش، مریدان دافا باید او را نجات دهند. این موجودات دقیقاً مانند شما مریدان دافا هستند که از عهده این برآمدید تا اینجا بیایید و چنین مأموریت و مسئولیت عظیمی را به‌عهده بگیرید. آیا می‌توانست این‌طور باشد که شما نمی‌دانستید این محیط چگونه می‌شد؟ تصور کردن نجات مردم سخت می‌بود، وقتی ممکن بود خود شما حتی اینجا تباه شوید. و بااین‌حال آمدید. و آنها نیز چنین کردند. آنها آمدند، با این فکر که این فا قطعاً آنها را نجات می‌داد و با اطمینان کامل به دافا. قطعاً باید آنها را نجات دهید. آنها زمانی خدایان بی‌اندازه باشکوه بودند. اگر قرار است این کار را به‌خوبی انجام دهید، باید به‌طور پیوسته در تزکیه کوشا باشید و به‌طور پیوسته خودتان را قوی کنید.

مشاهده کرده‌ام که در برخی پروژه‌ها بسیاری از شما صرفاً بیش‌از‌حد عادی رفتار می‌کنید. یک شرکت رسانه‌ای... برای مثال بگذارید درباره کار رسانه صحبت کنم. یک شرکت رسانه‌ای باید به‌خوبی گردانده شود. اما می‌بینیم که در طول زمان، تفکر افراد بیشتر و بیشتر عادی می‌شود، به‌طوری که دیگر مانند یک تزکیه‌کننده به مسائل نگاه نمی‌کنند، بلکه به‌جای آن به‌ روش‌های عادی به امور می‌نگرند. این به هیچ شکلی شبیه یک مرید دافا بودن نیست. در کل، چرا مریدان دافا درحال گرداندن یک شرکت رسانه‌ای هستند؟ برای نجات مردم. فراموش نکنید که هدف شما این است که مردم را نجات دهید و دلیل اینکه یک شرکت رسانه‌ای باید به‌خوبی اداره شود نجات مردم است. روشنگری حقایق و نجات موجودات ذی‌شعور کارهایی هستند که باید به انجام برسانید. چیز دیگری برای شما وجود ندارد که به انجام برسانید. چیز دیگری در این دنیا نیست که نیاز باشد به انجام برسانید. آنها اموری هستند که باید به آنها بپردازید، اما برخی افراد، دیگر توجه چندانی حتی به تزکیه خودشان نمی‌کنند و بجای آن به امور عادی اولویت داده‌اند. پس آیا از مسیر تزکیه مریدان دافا جدا نشده‌اید؟

بسیاری از مریدان دافا بوده‌اند که در طول این سال‌ها همیشه در تزکیه‌شان مشکلاتی داشته‌اند. تضادها جدی‌ترین موضوعات نبوده‌اند. نمونه‌های بسیاری از آزمون‌های کارمای بیماری بوده‌اند، به‌طوریکه بسیاری از افراد حتی درمی‌گذرند. اما حقیقت را بگوییم، اگر صراحتاً بیان کنم، از ظاهر نمی‌توانید بگویید که یک تزکیه‌کننده واقعاً‌ چگونه عمل می‌کند. البته چنین شخصی مانند دیگران درحال انجام کارهای دافا خواهد بود، اما آنچه که افراد می‌بینند چیزهای بیرونی است، درحالیکه درحقیقت وابستگی‌های زیادی در عمق درون وجود دارند که دیگران نمی‌توانند ببینند. بسیاری از چیزهایی که نمی‌تواند رها کند به‌طور عمیقی پنهان هستند. خود شخص می‌داند که آن چیزها خوب نیستند و ازاین‌رو از ترس شرمندگی نگران است که دیگران به آنها پی ببرند. اما مانند یک تزکیه‌کننده این چیزها را جدی نمی‌گیرد و از عهده این برنیامده تا با تمام وجود روی ازبین بردن آنها کار کند یا پس از تشخیص دادن آنها از عهده آن برنیامده تا آنها را به‌خوبی اداره کند. موارد دیگری نیز بوده‌اند که کسی برخی مسائل کوچک را در تزکیه‌اش جدی نگرفته و به مشکلات بزرگی تبدیل شدند.

بگذارید به این شکل بیان کنم. الزامات برای یک مرید دافا بالا است- بالاتر از الزامات مربوط به هر موقعیت تزکیه دیگری. از نظر شکل، خیلی سخت و شدید نیست، اما استانداردها و الزامات برای تزکیه‌تان خیلی بالا هستند. اگر نتوانید به اشتباهات خودتان پی ببرید یک مشکل است، دقیقاً‌ همانطور که اگر نتوانید وابستگی‌های قوی‌ای را که ممکن است داشته باشید ببینید یک مشکل است. البته وقتی از آنها آگاه شوید قطعاً‌ باید مانند یک مرید دافا به آنها بپردازید و این تزکیه است.

اما درخصوص برخی از افراد... مخصوصاً در سرزمین اصلی چین، که فرهنگ اهریمنی آن منطقه، همه جا را پر کرده‌ است، در تمام اجتماع روابطی که مردم دارند دیگر مانند روابطی نیست که به‌طور طبیعی برای موجودات بشری باید باشد. آنجا خیلی عادی است که مردم به هم دروغ بگویند و بجای حرف راست، دروغ همین‌طور گرد زبان می‌چرخد. و روش تفکر مردم از روش بشری طبیعی خارج شده است. بنابراین در چنین محیطی برای یک شخص حقیقتاً سخت است که از مشکلاتش آگاه شود. پس آیا این منصفانه است؟ نیروهای کهن عقیده دارند که این‌طور است، چون آرزوی شما این است که آن را برای آینده به انجام برسانید. آنچه که اینجاست از هستی بازخواهد ایستاد و شما در تلاش هستید که به آینده بروید. و فقط درباره رفتن شما به آینده نیست؛ بسیاری از افراد که از سطوح بالا آمدند، نمایندگان موجودات ذی‌شعور در بدن‌های کیهانی سطوح بسیار بالای‌شان هستند و نمایندگی فرصت نجات این اندازه حیات را به‌عهده دارند. بنابراین چگونه می‌تواند استانداردهای شدید و سختی برای شما وضع نشده باشد؟ نیروهای کهن آن را این‌گونه می‌بینند. و به این دلیل بود که آن محیط [چین] را چنین آشفته ساختند، به‌طوریکه امور در آنجا آن‌گونه نیست که به‌طور طبیعی برای موجودات بشری باید باشد. نیروهای کهن کیهان قدیم احساس می‌کنند اگر کاری کنند که در موقعیتی به آن شکل تزکیه کنید، چیزها منصفانه است. تفکرشان این است که، «فقط اگر بتوانید در محیطی شبیه این با موفقیت به پایان برسانید کمال شما را به‌رسمیت می‌شناسم. چه کسی قادر نمی‌بود در محیطی خوب تزکیه کند؟» اما در محیطی شبیه این واقعاً بی‌نهایت سخت است که از کوتاهي‌های خود آگاه شد، آیا این‌طور نیست؟ واقعاً، حقیقتاً این‌طور است. وقتی در آنجا با هر کسی مواجه می‌شوید طرز فکرش مشابه آنهاست و نحوه رفتارشان با یکدیگر نیز بدان گونه است، قصد دارید چه‌کار کنید؟

بسیار خوب، شما دافا را دارید. و نیروهای کهن نیز به این شکل می‌بینند و فکر می‌کنند، «مگر شما یک مرید دافا نیستید؟ پس باید هم‌جهت با دافا درحال تزکیه باشید و براساس الزامات دافا کارها را انجام دهید.» و واقعاً این‌طور است. اما برخی از شاگردان هم‌جهت با دافا عمل نمی‌کنند بلکه بجای آن، کارها را به روش‌های عادی انجام می‌دهند و بدتر اینکه، وقتی از اشتباهات خود آگاه می‌شوند، فکر می‌کنند که چیز مهمی نیست و صرفاً آنها را نادیده می‌گیرند. اما نیروهای کهن از آنها چشم‌پوشی نمی‌کنند. آنها استانداردهای یک تزکیه‌کننده را برای شما قائل می‌شوند؛ استانداردها برای حیات‌های آینده را برای شما قائل می‌شوند. پس آیا فکر می‌کنید اگر از استانداردهای مردم عادی برای ارزیابی خود یا اداره کردن خود استفاده کنید، آنها با آن کنار بیایند؟ کنار نخواهند آمد. و به این دلیل است که برخی از افراد با بسیاری از آزمون‌های سخت و دشواری‌ها مواجه شده‌اند و برخی بدون اینکه دلیل آن را بدانند، حتی درگذشته‌اند. البته به‌عنوان مریدان دافا قادر هستید که از طریق روشن‌گری حقایق مردم را نجات دهید. پس، ازآنجا که مردم عادی می‌توانند نجات یابند، آیا تمام کارهایی که چنین مرید دافایی انجام داده بیهوده بوده است؟ خیر، این‌طور نیست. این موضوعی از سطوح است. به‌عبارت دیگر، اگر کسی به‌عنوان یک مرید دافا کارهای بسیاری انجام داده اما در زمینه‌های خاصی به‌خوبی تزکیه نکرده باشد و درگذشته باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ البته این‌طور نخواهد بود که یک مرید دافا بودنش و کارهایی که انجام داده به‌حساب نیاید. فقط موضوعی از سطحی [که به آن نائل می‌شود] است.

نمی‌توانم به این حقیقت فکر نکنم که در مقابل مریدان دافای ما، دنیای ۷ میلیارد نفری وجود دارد. و گرچه تعداد زیادی مرید دافا در چین داریم، اما جمعیت یک‌ونیم میلیارد نفری در مقابل آنها وجود دارد. با وجود فشار از طرف آن رژیم فرومایۀ اهریمنی واقعاً خیلی سخت است که مردم آنجا را نجات داد. و باید در آن به‌خوبی عمل کنید. پس چگونه قصد دارید آن را انجام دهید؟ از آنجا که مریدان دافا هستید، ظرفیت انجام کارهایی را دارید که تزکیه‌کنندگان گذشته نمی‌توانستند، و ظرفیت به‌انجام رساندن کارهایی را دارید که مردم عادی نمی‌توانند. شما مریدان دافا هستید و دافا را دارید- دافای آینده را. اما برخی از افراد به این شکل فکر نمی‌کنند. آنها به این فا آن‌قدر بها نمی‌دهند و افکار درست بسیار قوی ندارند. بنابراین قادر نیستند آنچه را که توصیف کرده‌ام انجام دهند یا آن کارها را به‌خوبی انجام دهند و در زمان‌هایی به خارج از مسیر تغییر جهت داده‌اند.

البته برخی از مریدان دافا بسیار خوب عمل کرده‌اند. همانطور که گفته‌ام، مریدان دافا بنیان‌های ( گن‌جی) متفاوتی دارند. برخی به‌طور استثنایی خوب عمل کرده‌اند و برخی کارمای کمی دارند به‌طوریکه [موجودات شیطانی] به‌اندازه کافی جرأت ندارند آنها را به آن شدت مورد شکنجه و آزار قرار دهند؛ برخی مقدار بیشتری کارما دارند و ازاین‌رو [موجودات شیطانی] از این به‌عنوان دلیلی برای آزار و شکنجه بهره‌برداری می‌کنند.

ازآنجا که این یک کنفرانس فا است، ترجیح می‌دهم وقت شما را زیاد نگیرم. بنابراین مستقم سراغ اصل مطلب رفتم، مستقیم درباره تزکیه صحبت کردم و به اصل مطلب پرداختم. هرچه باشد، دلیل جمع شدن شما اینجا، آمدن از راه دور، برای این است که خودتان را در این موقعیت تزکیه رشد دهید و صحبت استاد را بشنوید. اما درواقع، هر چیزی در جوآن فالون است. هر چیزی که درباره آن صحبت کردم صرفاً تشریحی از جوآن فالون است. و خودتان توانایی این را دارید که تمام این‌ها را در کتاب ببینید. فقط این‌طور است که گاهی اوقات وقتی کتاب را برمی‌دارید آن‌قدر باانرژی یا حواس‌جمع نیستید. و گاهی اوقات وقتی مشغول هستید یا به یک شکل یا شکلی دیگر مورد مداخله قرار می‌گیرید، اراده‌تان برای خواندن کتاب به آن اندازه قوی نیست یا ذهن‌تان متمرکز نیست. و در این حالت فا را از آن کسب نخواهید کرد یا چیز زیادی نمی‌بینید. تزکیه موضوعی جدی است.

مایلم چیزی را ذکر کنم. همان‌طور که می‌دانید، اولین چیزی که وقتی جوآن فالون را باز می‌کنید ظاهر می‌شود لون‌یو است. بسیار خوب، با لون‌یو فعلی به‌عنوان پیش‌گفتار این کتاب راضی نبوده‌ام. ( استاد می‌خندند.) به احساس مریدان دافا نسبت به فا آگاه هستم- به اندازه زندگی‌تان برای‌تان عزیز است. هر کسی قادر است لون‌یو را از حفظ بخواند. و واقعاً لون‌یو تأثیر بزرگی در تزکیه‌ اصلاح فای شما داشته است؛ به شما کمک کرده است افکار درست‌تان را تقویت کنید و نقش مثبتی ایفا کرده است. اما ازآنجا که لون‌یو نوشته شد تا به مردمی که هیچ ایده‌ای درباره ماهیت فا نداشتند کمک کند تا در آن زمان آن را درک کنند، نقطۀ‌ شروع آن خیلی بالا نبود و فکر اعتباربخشی به فا با علم تاحدودی قوی بود. اما این فا عظیم است. آینده در دستانش قرار دارد. اما لون‌یو بیش‌از حد به علم اعتبار می‌داد و اعتبار زیادی ایجاد می‌کرد. بنابراین مدتی می‌شود که می‌خواستم آن را بازنگری کنم. اما به‌دلیل اینکه در این سال‌ها اوضاع وحشتناک بود، و اطلاعات محدودشده بود، به‌طوری که درست و اشتباه پخش بودند و حتی افرادی از روی عمد مشکل ایجاد می‌کردند، برای مدتی در این خصوص کاری انجام ندادم. اخیراً درحال بازنگری لون‌یو بوده‌ام و می‌خواستم بدانید. به‌زودی آن را روی وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌کنم.

بنابراین، با لون‌یو اولیه باید چه‌کار کنید؟ می‌توانید پس از اینکه اندازه صفحه را مطابق کتاب‌تان کردید و نوع و اندازه فونت را مشابه آن کردید، از نسخه جدید یک کپی یا پرینت تهیه کنید. می‌توانید صفحه‌ای که شامل لون‌یو اولیه است را ببرید و سپس صفحه جدید را در آن بچسبانید یا ضمیمه کنید. می‌خواستم همگی شما درباره این، اینجا در این کنفرانس فا بدانید. از طریق بیان کردن آن در اینجا امروز باور خواهید کرد که این خبر موثق است. (مریدان می‌خندند و تشویق می‌کنند.) وگرنه ( استاد می‌خندند)، مطمئنم که، به دلایل احساسی، برخی از مریدان دافا ممکن بود زمان سختی برای پذیرش آن داشته باشند. می‌دانم.

در هر مورد، به‌عنوان استادتان، درباره این فکر می‌کنم که چه چیزی برای شما، برای تزکیه‌تان و برای آینده خوب است. این فا عظیم است.

درباره ساختار کیهان تا جایی به شما گفته‌ام، که با زبان می‌توانستم آن ساختار را توصیف کنم. برای اینکه حسی از سطح پیچیدگی آن بدهم، فقط تصور کنید یک درخت چه تعداد شاخه دارد. و فقط درباره شاخه‌های یک درخت صحبت می‌کنیم. پس در یک جنگل، چه تعداد درخت، شاخه و چه تعداد برگ وجود دارد؟ و حتی اگر تمام درخت‌ها، شاخه‌ها و برگ‌های روی زمین را به‌صورت یک کل درنظر بگیرید، نمی‌توانند معرف حتی گسترۀ کوچکی از این کیهان باشند. هیچ راهی وجود ندارد که آن را بیان کرد. صرفاً بیش از حد بزرگ و پیچیده است. تعداد حیات‌ها، بی‌شمار و بی‌کران است، آنقدر زیاد که بي‌اندازه است، به‌طوری که برخی خدایان آن‌قدر عظیم‌اند که قابل‌تصور نیست. و هر چیزی زنده است. وقتی مردم چیزها را به‌عنوان «زنده» و «غیرزنده» درنظر می‌گیرند، فقط برپایۀ پدیده‌ای است که مردم می‌توانند به‌صورت بصری، در سطح ببینند. تمام چیزها، شامل محصولاتی که توسط کارخانجات تولید می‌شوند زنده هستند. اگر چیزی زنده نمي‌بود، به‌سرعت متلاشی می‌شد و از هستی‌ باز می‌ایستاد. مردم ادعا کرده‌اند که یک شخص، با قدرت‌های فوق‌طبیعی می‌‌تواند ببیند که هر چیزی در اتاق یک نفر- خواه میز باشد، صندلی، چهارپایه یا دیوار- می‌تواند با آنها صحبت کند و با آنها مکالمه کند. و واقعاً‌ این‌طور است. تمام چیزها زنده هستند. و به این دلیل است که راهبان و تزکیه‌کنندگان گذشته سهل‌انگارانه چیزها را هدر نمی‌دادند یا خراب نمی‌کردند و سعی می‌کردند از آسیب زدن به هر چیزی اجتناب کنند. به این مربوط می‌شد. توضیحاتم درخصوص ساختار بعد بزرگتر را محدود می‌کنم، چراکه چیزها بی‌نهایت پیچیده هستند.

در گذشته از صحبت درباره این بعد بشری اجتناب می‌کردم. ازآنجا که مریدان دافا درحال تزکیه در سطحی بالاتر هستند، فقط راه بزرگ را آموزش می‌دهم. اما حتی در این محیط بشری اینجا، یعنی این بعد بشری که از مولکول‌ها تشکیل شده است، تعداد بسیار زیادی از آنچه‌ که می‌تواند بعدها یا مکان- زمان‌ها نامیده شود، وجود دارد که برای انسان‌ها نامرئی هستند. و درباره چه چیزی صحبت می‌کنم؟ همان‌طور که می‌دانید، چشم انسان می‌تواند رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش در این دنیا را ببیند. ( استاد با دست‌شان، به گسترۀ محدودی اشاره می‌کنند.) می‌توانید آنچه که در محدوده این رنگ‌ها وجود دارد را ببینید. اما دانشمندان درحال حاضر می‌دانند که بیشتر از این‌ها وجود دارد، مگرنه؟ رنگ‌های زیاد دیگری وجود دارد. آیا در طیف نور، فرکانس‌های بالاتر و طول موج‌های بلندتری وجود ندارد ( گسترش دست دو بار در جهت بالا سمت راست‌شان)؟ و درواقع، در طیف نور فرکانس‌های پایین‌تر نیز وجود دارند ‌( گسترش دست دو بار در جهت پایین سمت چپ‌شان). آیا چیزهایی مانند مادون قرمز، ماورای بنفش و اشعه ایکس وجود ندارند؟ این چیزها هستند که درحال اشاره به آنها هستم. آنها نیز بخشی از این بعد هستند و همچنین از مولکول تشکیل می‌شوند و بااین‌حال برای چشم انسان نامرئی هستند. دقیقا مانند پیانو است، برای مثال. مثلاً بگوییم چشم انسان می‌تواند فقط کلیدهای یک اکتاو را ببیند، گرچه محدوده پیانو چندین اکتاو است ( گسترش بازو به‌سمت راست‌شان برای اینکه چندین اکتاو را نشان دهند)... هفت تا از آنها. و صدای بسیار بم نیز چندین اکتاو پایین دارد ( گسترش بازو به‌سمت چپ‌شان). صرفاً از پیانو به‌عنوان یک استعاره استفاده می‌کنم؛ طیف نور بسیار گسترده‌تر از محدوده یک پیانو است ( گسترش بازوها به‌صورت افقی، فاصله‌ای طولانی را نشان می‌دهند). هر چیزی مادی است. فقط از طیف نور استفاده می‌کنم تا منظورم را برسانم. آن چیزها واقعاً وجود دارند. و مولکول‌هایی که واقعاً وجود دارند چیزهایی از هستی مادی را شکل می‌دهند، دنیاها، مکان- زما‌ن‌ها و مانند آن. اما چشم انسان فقط می‌تواند این قسمت بسیار باریک را ببیند (دست‌ها را به‌عرض یک چشم نگه‌می‌دارند تا باریک بودن آن را نشان دهند)، یا آنچه که در این یک اکتاو هست (می‌خندند)، درصورتیکه اکتاوهای بی‌شمار دیگری وجود دارند که مردم نمی‌توانند درک کنند (بازوی چپ و راست به‌طور همزمان گسترده می‌شوند)، اکتاوهای پایین‌تر و بالاتر، هر دو (همان‌طور که استاد صحبت می‌کنند دست چپ‌شان را به سمت چپ گسترش می‌دهند و توقف می‌کنند، دست راست‌شان را به طرف راست گسترش می‌دهند و توقف می‌کنند، و همان‌طور که هر دو دست‌شان عرض مشخصی را شکل می‌دهند و یک محدوده را نشان می‌دهند، با لبخند به همه نگاه می‌کنند).

صرفاً درحال توصیف چیزها در امتداد یک خط مستقیم افقی بودم. (درحالی کف دست‌ها به‌سمت بدن هستند، استاد بازوهای‌شان را از قفسه سینه به‌صورت افقی به چپ و راست گسترش می‌دهند.) چیزها عمودی نیز می‌روند ( گسترش بازوهای‌شان به بیرون از قفسه‌ سینه‌شان به سمت جلو، درجهت حضار)،‌ و نیز به این شکل ( گسترش بازوی راست به بیرون به‌سمت راست‌شان، در ارتفاع کمر)، و این شکل ( گسترش بازوی چپ به‌سمت جلو، درجهت حضار و در ارتفاع کمر)، و درون اینها چیزهای دیگر شبیه این وجود دارند ( ادامه گسترش بازوی چپ در همان جهت، درجهت حضار و انجام حرکت تا شاخه‌شاخه شدن بیشتری به‌سمت بیرون در هر دو سمت چپ و راست را نشان دهند)، و شبیه این ( استاد بازوها‌ی‌شان را به‌سمت عقب، راست و در جهات گوناگون دیگر گسترش می‌دهند، و هم‌زمان در هر جهت، شاخه‌‌شاخه شدن بیشتر به‌ بیرون را نشان می‌دهند، سپس توقف می‌کنند و به همه نگاه می‌کنند.) (مریدان تشویق می‌کنند و استاد لبخند می‌زنند و هه‌شی‌ انجام می‌دهند.) هیچ زبانی برای توصیف آن وجود ندارد، مگر نه؟ بیان کردن آن سخت است. و فقط درحال تشریح چیزهایی هستم که در امتداد یک خط هستند (حرکت دست که خطی افقی از چپ به راست را نشان دهند). بنابراین ایده این است که کلیدهای اکتاوهای بسیار بسیار زیادی وجود دارند که برای چشم انسان قابل رؤیت نیستند. آنچه که برای چشم انسان مرئی است یا با بینایی قابل درک است با بقیه بدن‌تان در وضع مشابهی است. به‌عبارت دیگر، آنچه که نمی‌توانید ببینید، قادر به لمس کردن یا شنیدن آن هم نیستید. حس‌های شنوایی، لامسه و بینایی همگی به این معادلِ یک اکتاو محدود هستند (حرکت دست که عرض محدودی را نشان دهند). برخی از افراد گفته‌اند که می‌توانند موسیقی آسمان‌ها را بشنوند و اینکه بسیار زیبا هستند، درحالیکه برخی می‌گویند که می‌توانند چیزهای زنده در بعدهای دیگر را ببینند. و واقعاً آنها می‌توانند، اما آنها همگی در این بعد هستند- بعد بزرگتری که از مولکول‌ها ساخته شده و به‌طور قابل‌توجهی متنوع است. همگی آن چیزها به‌صورت ملموسی وجود دارند. و درواقع تمامی آن چیزهای زنده می‌توانند موجودات بشری را ببینند، درحالی که انسان‌ها [معمولاً] نمی‌توانند آنها را ببینند. پس چگونه می‌تواند این‌طور باشد؟ همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، این قلمرو بشری (حرکت دست که گسترۀ محدودی را نشان دهند) تنها مکانی است که در توهم است. آن چیزهای زنده که انسان‌ها نمی‌توانند ببینند در معرض توهم نیستند.

آنچه که درحال صحبت درباره آن هستم برای علم مدرن شناخته‌شده است و چیزی هیجان‌انگیز نیست. بنابراین زندگی در آن بعدهای مشابهی که به‌ موازات بعد بشر وجود دارد شبیه چیست؟ و چه کسانی آنجا ساکنند؟ حیات موجودات بشری، همان‌طور که به این دنیا محدود می‌شود، واقعاً رقت‌انگیز است. ( استاد با حرکت دست منطقه کوچکی را نشان می‌دهند) تمام چیزی که مردم این دنیا از آن آگاه هستند صرفاً یک گسترۀ کوچکی است که می‌توانند حالا ببینند، درحالی که تمام دیگر چیزهای زنده (با دست راست، حرکت دستی را درست می‌کنند که نشان‌دهندۀ شامل شدن و دربرگرفته‌شدن باشد) درباره مردمِ این دنیا می‌دانند. اما برعکسِ این صحیح نیست. افرادی هستند که قدرت‌های فوق‌طبیعی را مطالعه می‌کنند. اما همان‌طور که اشاره کردم، روی این یک خط این وجود دارد و این (همان‌طور که صحبت می‌کنند، استاد به‌سرعت بازوهای‌شان را در ارتفاع کمر، از بدن‌شان به سمت جلو مستقیم گسترش می‌دهند، سپس بازوهای‌شان را هم‌زمان در همان ارتفاع به هر یک از دو جهت گسترش می‌دهند، سپس از هر دو دست استفاده می‌کنند تا درجهتی که الان در سمت راست‌شان نشان دادند، شاخه‌شاخه‌شدن بیشتر به‌سمت بیرون را نشان دهند، و سپس در صفحه‌ای که این چندین جهت فوق روی آن بودند، درجهت‌هایی که ۴۵ درجه از مستقیم جلو، صفر درجه از مستقیم جلو و منفی ۴۵ درجه از مستقیم جلو و غیره هستند، شاخه‌شاخه‌شدن به سمت بیرون را نشان می‌دهند.) و هنوز هم از آنجا حتی بیشتر به‌سمت بیرون شاخه‌شاخه می‌شود. و سپس درباره آن عمودی‌ها چطور؟ (صحبت می‌کنند درحالی که بازوهای‌شان را مستقیم به بیرون به جلو، روی صفحه‌ای افقی که عمود به بدن است و بالاتر از کمر است، گسترش می‌دهند) و آنهایی که شبیه این [هستند] ( اشاره در جهتی که در ۴۵ درجه از مستقیم جلو، در همان صفحه است)، یا شبیه این ( اشاره در جهتی که در منفی ۴۵ درجه از مستقیم جلو، در همان صفحه است)، یا شبیه این ( اشاره از جلوی بدن به موقعیت ساعت دوازده در سطحی که موازی بدن‌شان است)، یا شبیه این (همان‌طور که صحبت می‌کنند، با هر دو دست نشان می‌دهند که در آن صفحه، صفحات اضافه‌ای در جهت ساعت یک‌و‌نیم و ده‌ونیم وجود دارند)، یا شبیه این؟ ( استاد به جهت‌های یک‌ونیم و ده‌و‌نیم روی صفحه‌ای که در زاویه چهل‌وپنج درجه از صفحه‌ افقی قرار دارد اشاره می‌کنند و شاخه‌شاخه‌ شدن به‌سمت بیرون در هر جهت و غیره را نشان می‌دهند.) و تمامی این‌ها به‌سمت بیرون شاخه‌شاخه می‌شوند و سپس حتی بیشتر شاخه‌شاخه می‌شوند. منظورم این است که حتی این بعدی که متشکل از مولکول‌هاست، به این شکل بسیار پیچیده است. چشم آسمانی افرادی که می‌توانند این چیزها را ببینند صرفاً در [سطح] بینایی جسمانی باز شده است. و سطوح گوناگونی درون بینایی جسمانی وجود دارد. بنابراین آنچه که هریک از شما می‌بینید ممکن است متفاوت باشد. شگفتی زندگی واقعاً تماشایی است. آنها بسیار دورتر از این ذره کوچکی هستند که فناوری موجودات بشری حالا می‌تواند به آن پی ببرد. اگر پیشرفت فناورانه بشریت در امتداد مسیر فعلی ادامه یابد، همیشه با سرعت یک حلزون حرکت خواهد کرد.

بهرحال، آنچه که الان درحال صحبت کردن درباره آن بودم برای این بود که این ایده را به شما بدهم که موجودات بشری، شامل مریدان دافا که درحال تزکیه هستند، درون یک نوار بسیار باریکی [از حقیقت] درحال پرداختن به امور هستند. این مزایای خود را دارد، مانند اینکه وقتی چیزی را ورای این نوار، بد اداره کرده‌اید آگاه نیستید. و هستی حیات‌های بشری این‌گونه است. اگر غیر از این بود، آن نوع مداخله و آن عوامل پیچیده‌ برای شما غیرممکن می‌ساختند که مسائل را اداره کنید، چراکه هوش انسان محدود است. از این طریق که درون این نوار باریک به امور می‌پردازید، می‌توانید وضعیت‌هایی که با آنها مواجه می‌شوید را به‌راحتی اداره کنید.

قبلاً گفته‌ام هرکاری که یک شخص در این دنیا انجام می‌دهد، توسط موجودات بی‌شماری در زمان‌- مکان‌های دیگر مشاهده می‌شود. گرچه برخی از افراد به آن باور ندارند. مهم نیست اگر یک شخص عادی به آن باور ندارد. اما مریدان دافا می‌دانند که آن موجودات سطح بالا درواقع می‌توانند افکار مردم را به وضوح زیادی نگاه کنند و می‌توانند حتی تسلسل افکارشان را ببینند. اینکه یک شخص چگونه فکر می‌کند یا ذهن‌اش چگونه به مسائل واکنش نشان می‌دهد، بلافاصله برای آنها قابل مشاهده است. و درخصوص مریدان دافا، تک‌تک افکار شما درحال تعیین بقای موجودات بسیاری است؛ چگونه امور را اداره می‌کنید، و اینکه آیا آنها را به‌خوبی اداره می‌کنید یا خیر، درحال تعیین هستی آیندۀ آن موجودات است. پس آیا امکان دارد بتوانند نگران نباشند؟ همگی درحال مشاهده هستند. چیزها از هر شکل و نوعی دنیای حاضر را می‌سازند و اجتماع بسیار پیچیده است، مخصوصاً حالا، به‌طوریکه چیزها از گذشته، آینده و حال همگی اینجا قرار داده شدند تا دیده شود چه چیزی را انتخاب می‌کنید. این نیز اجتماع را پرماجراتر و هیجان‌انگیزتر از همیشه کرده که می‌تواند به‌راحتی وابستگی‌ها را برانگیخته کند. برای تزکیه‌کنندگان به‌صورت مداخله عمل می‌کند، تزکیه و نجات مردم را سخت‌تر می‌سازد. بنابراین واقعاً‌ سخت است در این شرایط تزکیه کرد. [آن موجودات دیگر] می‌توانند ببینند و درحال تماشای ذهن و اعمال شما هستند. هر یک از آن چیزها می‌تواند وابستگی‌های بشری شما را برانگیخته کند. اما اگر یک مرید دافا از فا جدا شود و افکارش به‌اندازه کافی درست نباشد، آنگاه واقعاً می‌تواند از مسیر جدا شود و ممکن است حتی در کسری از زمان از مسیر بسیار منحرف شود.

برای امروز همه‌اش همین بود. (مریدان با تردید تشویق می‌کنند.) احتمال می‌دهم که بسیاری از افراد مایل باشند پرسش‌شان را مطرح کنند. (مریدان ناگهان با شور و شوق تشویق می‌کنند.) بسیار خوب، به مدت یک ساعت به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهم. (مریدان با شور و شوق تشویق می‌کنند.) می‌توانید برگه‌های پرسش خود را بالا بفرستید.

یک مرید دافا می‌تواند بدون‌توجه به موقعیت و جایگاه خودش تزکیه کند- خواه به‌عنوان رئیس جمهور یا یک فرد عادی باشد که خدمت‌رسانی می‌کند. می‌توانید در هر حرفه و پیشه‌ای فرد خوبی باشید و درحال حاضر هریک درحال فراهم کردن محیطی برای مریدان دافا هستند که در آنها خود را تزکیه کنند. تزکیه گذشته در دیرها یا صومعه‌ها انجام می‌شد. اما امروز مریدان دافا به تزکیه در هیچ موقعیت خاصی محدود نیستند، چراکه قرار است موجودات ذی‌شعور را نجات دهید. می‌توانید در هر موقعیت اجتماعی تزکیه کنید. چنین محدوده وسیعی از موقعیت‌ها را برای شما فراهم کرده‌ام تا در آن تزکیه کنید، و هدف این است که بتوانید موجودات ذی‌شعور را نجات دهید. و عامل دیگر این است که نیروهای کهن آن را منصفانه نمی‌یافتند اگر شما به‌عنوان مریدان دافا تزکیه‌تان را در چنین موقعیتی شبیه این اجتماع به سرانجام نمی‌رساندید، اجتماعی که برای ایجاد مداخله، مانند آن قبلاً هرگز وجود نداشته؛ اگر چنین تضادهای شدیدی را تجربه نمی‌کردید؛ و اگر مجبور نمی‌شدید با چنین وسوسه‌های اغواکننده‌ای که در این اجتماع است مواجه شوید. این از هر شکل تزکیه‌ای که در گذشته انجام شد متفاوت است. از زمان خلقت هرگز این وجود نداشته است؛ هرگز چیزی شبیه این وجود نداشته است. بارها در دوران ماقبل تاریخ مردم فاجعه‌هایی را تجربه کردند، به‌طوری که فقط تعداد کمی از حیات‌ها زنده ماندند؛ فقط آنهایی که ایمان راستین داشتند، افرادی که کاملاً به الهیات باور داشتند زنده می‌ماندند. در تمام این دوره‌هایی که بشریت دوباره احیا و شکوفا می‌شد، چیزی مانند تزکیه‌ای که مریدان دافا انجام می‌دهند، هرگز رخ‌ نداده است. هرگز چیزی شبیه این نبوده و بنابراین هیچ نمونه و سابقه‌ای که از آن الگو بگیرید وجود ندارد. تزکیه‌کنندگان و راهبان خاصی تزکیه شما را به‌رسمیت نمي‌شناسند. بسیار خوب، برای آنها ممکن نیست، چراکه سطح‌شان باید بالاتر از سطح مریدان دافا می‌بود تا تزکیه شما را درک کنند و به‌رسمیت شناسند.

مرید: بسیاری از شاگردان متناوباً به سرزمین اصلی چین می‌روند، برخی از آنان این کار را به‌طور پی در پی انجام می‌دهند. تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان نیز هستند که دوست دارند به خارج بروند، به‌طوری که برخی سالی چند بار می‌روند و برخی فقط برای کنفرانس فا آمدند. آیا بهتر نیست که در مناطق خودمان وظایف محول شده را به‌خوبی انجام دهیم و از رفتن به این‌طرف و آن‌طرف اجتناب کنیم؟

استاد: فکر نمی‌کنم بتوانید کسی را برای رفتن به کنفرانس فا مقصر بدانید. و مشکلی نیست اگر کسی برای کسب‌و‌کار در رفت و آمد باشد. برخی از مریدان دافا که در رادار اهریمن نیستند، قادرند بروند و بیایند و این مشکلی نیست.

اما، برخی از مریدان دافا هستند که خارج از چین زندگی می‌کنند و مأمورین سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های کمونیست چین اطلاعات و جزئیات کاملی از آنها را در اختیار دارند. به‌محض اینکه به بازرسی ورودی [چین] برسید، شما را بازداشت می‌کنند. قبلاً گفته‌ام، پس از اینکه نوکران حزب شرور شما را دستگیر کردند یا همان‌طور که مورد هدف «جلسات مشورت» مسخرۀ آنان قرار می‌گرفتید، برای هر کاری که انجام دادید مسئول هستید و موجودات خدایی درحال نظاره هستند. ممکن است فکر کنید هیچ کس دیگری نمی‌داند و استاد آن را ندید. و واقعاً، درحال حاضر این بخش [لایۀ] سطحی استاد است که اینجا درحال عمل کردن است. اما استاد تعداد بی‌شماری از «بدن اصلی‌اش» و تعداد بی‌شمار بدن قانون دارد و تعداد بی‌شماری از موجودات سطح بالا وجود دارند که می‌توانند مانند تماشای یک فیلم شما را نظاره کنند. ممکن است فکر کنید هیچ کسی از چیزی که اتفاق افتاده خبر ندارد، اما فقط خودتان را گول می‌زنید. همان‌طور که گفتم، نه تنها استاد، بلکه حیات‌ها در هر بعد دیگری- تمام حیات‌ها- از آنچه که انجام مي‌دهید آگاه هستند. اما به [اصلاح] کار ناشایستی که انجام دادید نمی‌پردازید و سعی نمی‌کنید مانند یک تزکیه‌کننده آن را جبران کنید. به‌ این صورت که، داوطلبانه اعلام کنید متوجه هستید که کار اشتباهی مرتکب شدید ‌و در مسیر پیش‌ِ رو بهتر عمل خواهید کرد. بلکه، درحال پنهان کردن آن هستید. حتی بیشتر چیزهایی که ح.ک.‌چ در شما القاء کرد را باور کردید؛ حتی توسط شستشوی مغزی‌اش متقاعد شدید و حتی به‌طور منفی مریدان دافای دیگر را تحت‌تأثیر قرار دادید. حالا می‌خواهید چه‌کار کنید؟ اگر امور پایانی بشریت که درباره آن صحبت کردم واقعاً اتفاق بیفتد، آنگاه برای شما موضوعاتی بیشتر از صرفاً وابستگی‌های بشری‌تان در سطح، وجود خواهد داشت. پس درخصوص کل وجودتان و نیز آن حیات‌های پشت شما که منتظر شما بودند تا نجات‌شان دهید- هر چیزی که نمایندگی آنها را به‌عهده داشتید- چه‌کاری می‌توان انجام داد؟ البته ممکن است به‌خاطر آن چیزهایی که ح.‌ک.‌چ در شما القاء کرده است به آنچه درحال گفتن آن هستم باور نداشته باشید، و اگر این‌طور باشد، خیلی غم‌انگیز است.

اجتماع امروزی بشری محیطی‌ است که برای تزکیۀ مریدان دافای دوره اصلاح فا و برای موجودات ذی‌شعوری به‌وجود آمد که برای کسب فا آمدند. خواه روشنگری حقایق مریدان دافا باشد یا پروژه‌هایی که مریدان دافا برای نجات مردم، به آنها می‌پردازند- تمام این چیزهایی که می‌توانید ببینید- ممکن است عادی به‌نظر برسند، اما درواقع خارق‌العاده هستند و ورای کاری هستند که مردم عادی بتوانند انجام دهند. اجتماع بشری اجتماعی در توهم است. وقتی آزار و شکنجه شروع شد، نیروهای کهن برای اینکه مانع من شوند تا این توهم را برای شما نشکنم، حتی سعی کردند به من اجازه ندهند این شرایطی را که لازمۀ این کار بود، داشته باشم، و می‌خواستند به قطب شمال بروم- به قطب شمال، جایی که هیچ کسی وجود ندارد. افکارشان این بود، «برو به آنجا، با ما مداخله نکن.» می‌دانستند که اگر صحبت می‌کردم و مسائل را به مردم می‌گفتم، یا چیزهایی به مردم نشان می‌دادم، آنگاه نظم و ترتیب‌هایشان، آن به‌اصطلاح آزمایش‌ها و سختی‌هایی که برای مریدان دافا نظم و ترتیب داده بودند، شکسته می‌شد. آنگاه واقعاً یک جنگ کیهانی درمی‌گرفت. برای نجات موجودات ذی‌شعور، درطول این سال‌ها، گرچه فا را در کنفرانس‌های فا آموزش داده‌ام و تحت شرایط مختلف با شما تعامل داشته‌ام، اما صرفاً مانند یک شخص عادی رفتار کردم و فقط فا را از منظر اصول آن آموزش داده‌ام. حتی با این حال نیز نیروهای کهن بسیار خشمگین بوده‌اند. اگر کار بیشتری انجام می‌دادم، نیروهای کهن آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان را افزایش می‌دادند، حتی برای شما مشکل‌تر می‌شد که تزکیه کنید و مردم را نجات دهید و چالش‌های بزرگ‌تر و شدیدتری برای تزکیه‌تان به‌وجود می‌آمد.

مرید: در شهری در تایوان یک‌ماه قبل از نمایش‌های شن یون، هنوز هم تعداد زیادی از بلیت‌ها فروش نرفته بود، بنابراین فلایرهای سه‌لایی را که معرف شن یون بودند، داخل روزنامه‌های مردم عادی قرار دادند. ممکن است بپرسم آیا این کار درست بود؟

استاد: درست بود. آیا تقریباً شبیه پذیرفتن آگهی در رسانه‌های عادی نیست؟ مشکلی در این کار نیست. البته اولین و مهم‌ترین مسئله این است که کاری نکنید مردم منزجر و رویگردان شوند یا مقرراتِ مردم را نقض کنید.

مرید: اگر پس از خرید کتابهایی از دافا که به‌طور رسمی مجوز دارند و منتشر شدند، یک مرید فایل‌های الکترونیکی این کتاب‌ها را که توسط سایت مینگهویی ارائه شدند، روی گوشی موبایل و فقط برای استفاده شخصی دانلود کند و آنها را تکثیر یا توزیع نکند، این نقض کپی‌رایت یا عملی از اختلال در فا محسوب نمی‌شود، درست است؟

استاد: در حالتی شبیه این، اگر کاری را فقط در سطح شخصی انجام می‌دهید و فایل‌ها را بیش‌تر از آن منتقل یا توزیع نمی‌کنید، یا هیچ‌چیزی نمی‌فروشید، آنگاه نباید مشکلی باشد. اگر صرفاً با این کار مطالعه فای خود را راحت‌تر می‌کنید، آنگاه نباید مشکلی باشد. اما اگر این فایل‌ها را در مقیاس وسیعی پخش می‌کنید و این را به نوعی از مسئولیت و کار مسئولانه تبدیل کنید، آنگاه به‌منزلۀ تغییر روشی که تزکیه می‌کنیم خواهد بود.

مرید: برخی از هماهنگ‌کنندگانِ انجمن دافا اغلب کارهایی انجام می‌دهند که مخالف قواعد و مقررات است و حتی در نقض آنها پیش‌قدم می‌شوند. مثال‌هایی در این زمینه، شامل موارد زیر است. به تمرین‌کنندگانی که به‌تازگی از سرزمین اصلی چین آمدند اجازه می‌دهند به پشت‌صحنه نمایش‌های شن یون بروند و می‌گذارند شخصی که از نظر انجمن مشکل دارد، در تبلیغات شن یون شرکت کند. یک نفر حتی به تمرین‌کنندگان دیگر گفت: «من هماهنگ‌کننده اصلی انجمن‌مان هستم. و استاد بیان کرده‌اند که تا وقتی از افراد خواسته‌ام که کاری انجام دهند یا آن را تأیید کرده‌ام، خوب است.» برخی از تمرین‌کنندگان مخالف برخی چیزها هستند اما برای بیان آنها مردد هستند، اما درعین‌حال احساس می‌کنند که با نقض این قواعد و مقررات، این هماهنگ‌کنندگان به‌درستی عمل نمی‌کنند.

استاد: این‌که تمرین‌کننده‌ای این پرسش را مطرح می‌کند، بیانگر نکته‌ای است. همیشه برخی در میان‌مان هستند که کارها را به اسم استاد انجام می‌دهند. وقتی افراد درباره مسائلی از من می‌پرسند، اغلب می‌گویم، «وقتی به کارهایی می‌رسد که مریدان دافا باید انجام دهند، می‌توانید به‌پیش بروید- مخالف آن نیستم.» این یک چیز است که ممکن است بگویم. در حالت دیگر ممکن است، برای اینکه کمک کنم تا به‌عنوان تزکیه‌کننده و هماهنگ کننده به بلوغ برسند، به آنها بگویم که موضوعات خاصی را به صلاح‌دید خودشان اداره کنند. اما به‌محض اینکه استاد چیزی را بگوید، برخی افراد آن را پیش تمرین‌کنندگان می‌برند و می‌گویند، «استاد این را بیان کرد،» «استاد این را به‌رسمیت شناخت،» «استاد این را تأیید کرد،» یا «استاد گفته‌ است این کار را به این شکل انجام دهیم.» بنابراین آنچه گفتم تغییر داده شد و این اغلب اتفاق می‌افتد.

نمی‌توانیم بگوییم تمام تمرین‌کنندگانی که اخیراً از چین آمده‌اند، مسائلی دارند. اگر درباره این بیندیشید، بسیار خوب، ازآنجا که انجمن دافا باید با چنین تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان کار کند، چگونه ممکن است بتوانند درباره تک‌تک آنها بدانند؟ بنابراین مقررات ضروری است. عامل دیگر، همان‌طور که همگی می‌دانید، این است که تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی اغلب در زبان انگلیسی ضعیف هستند. همان‌طور که پیش‌تر در این باره صحبت کردم، اگر تازه از چین آمده باشید، نمی‌توانید روش چینی تفکرتان درخصوص نحوه اداره امور را فوراً حس کنید- اما دیگران خیلی واضح می‌بینند- و مدتی طول می‌کشد تا بتوانید متوجه شوید که خصوصیتی دارید که کاملاً درست نیست. تمرین‌کنندگانی که اخیراً از چین آمد‌ه‌اند ممکن است فکر کنند: این مردم کشورهای دیگر چگونه ممکن است این‌قدر کودن باشند؟ چگونه ممکن است این‌قدر ساده باشند؟ چگونه ممکن است این پرسش‌هایی که مطرح می‌کنند این‌قدر ساده و خام باشند؟ اما به‌‌رغم آنچه فکر می‌کنید، درواقع مردم طبیعی این‌گونه هستند. افرادی که تازه از چین آمد‌ه‌اند محصول آزار و اذیت ح.‌ک.‌چ شرور و نابودی نظام‌مند فرهنگ چین [به‌دست] آن هستند. از این رو در بسیاری از مواقع تمرین‌کنندگان قدیمی راحت نیستند اجازه دهند تمرین‌کنندگانی که اخیراً از چین آمده‌اند کارهای خاصی را انجام دهند، زیرا آن تمرین‌کنندگان گرایش دارند امور را به افراط ببرند و به عکسِ آنچه مدنظر بوده دست یابند. و در گفتگو با سایر تمرین‌کنندگانی که از چین نیستند مشکلاتی دارند. و آن تمرین‌کنندگان پی می‌برند که تمرین‌کنندگانی که اخیراً از چین آمده‌اند نحوه تفکرشان درباره امور، کاملاً عجیب است. ضمناً تمرین‌کنندگان از چین فکر می‌کنند که، «شما درباره مسائل، بیش از حد ساده فکر می‌کنید. فقط با انجام امور به شکلی دیگر است که به‌خوبی عمل می‌شود.» اما تمرین‌کنندگان خارج از چین در شگفتند که چگونه ممکن است مردم اینجا پذیرای آن رویکردها باشند.

اگر واقعاً این اجتماع را درک نکنید، نمی‌توانید کارها را به‌خوبی انجام دهید. بنابراین، در گذشته، هنگام فعالیت برای فروش بلیت‌های شن یون، اغلب این سناریو به نمایش درمی‌آمد که [تمرین‌کنندگان تازه‌وارد از چین] به شکلی مصرانه و تحمیل‌گرانه با مردم صحبت می‌کردند و نمی‌گذاشتند بروند و این مسئله منجر به عکس‌العملی بسیار منفی از جانب مردم این اجتماع شد. وقتی در نظر بگیرید که شن یون سطح بالای اجتماع را هدف گرفته است، و آن افراد از نظر نحوه تفکر‌ و ظرافت فرهنگی‌شان متفاوت هستند، آنگاه این موضوع به‌طور خاصی یک مسئله است. آن افرادی از شما که اخیراً از چین آمد‌ه‌اید هنوز از این مسائل آگاه نیستید، بنابراین تاوقتی از این مسائل آگاه نشده‌اید و به درکی از آنها نرسیده‌اید، نباید این کار را به‌دست گیرید. وگرنه، واقعاً تأثیری برعکسِ آن چیزی که مدنظر بوده خواهد داشت. و بله، دفتر شن یون مقرراتی دارد که افراد تازه‌وارد از سرزمین اصلی چین، اجازه ندارند در کارهای پشت صحنه باشند. برخی از تمرین‌کنندگانی که به‌تازگی آمده‌اند بستگانی از تمرین‌کنندگان قدیمی دارند که خارج از چین مقیم بوده‌اند. اگر از نظر اجرایی بگوییم، برخی از این تمرین‌کنندگان مشکلی ایجاد نمی‌کنند اما همیشه این‌طور نیست. اگر هیچ کسی شما را به‌جا نیاورد یا شما را نشناسد، ممکن است بگویید یک مرید دافا هستید و در ظاهر کاملاً‌ خوب باشید، اما آیا افراد می‌دانند که واقعاً یک مرید دافا هستید؟ ممکن است قطعاً یک مرید دافا باشید، اما افراد اینجا شما را نمی‌شناسند. به همین دلیل مقرراتی وجود دارد که [آن افرادی که اخیراً از چین آمدند] نمی‌توانند به پشت‌صحنه بروند. دلیل دیگر اینکه، می‌توانید به شکل‌های دیگری نیز مفید باشید و مجبور نیستید که به پشت‌صحنه بروید.

برخی از هماهنگ‌کنندگان واقعاً باید درباره نحوه انجام کارهای‌شان عمیقاً فکر کنند. مایلم به شما بگویم، ازآنجا که یک هماهنگ‌کننده هستید، باید تمرین‌کنندگان محلی را جمع کنید و به‌نمایندگی از طرف استاد، آنها را گردهم آورید به‌طوری که بتوانند در تزکیه رشد کنند، و باید با هدایت درست آنان، به استاد کمک کنید. این مسئولیت شما به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده در منطقه‌تان است. اما همیشه از برخی افراد روی برمی‌گردانید، همیشه از برخی افرادی که با خواسته‌های شما همراهی نمی‌کنند روی برمی‌گردانید، همیشه به شکل‌های عادی به مسائل می‌نگرید، همیشه به روش‌های عادی به مسائل می‌پردازید، و همیشه باعث می‌شوید تمرین‌کنندگان محلی همکاری خوبی نداشته باشند. و به همین دلیل است که وقتی می‌بینید که تازه‌واردها از چین هرکاری که از آنها خواسته شده را انجام می‌دهند، و مطیع هستند، آنها را به کار پشت‌صحنه می‌گمارید، و حتی به کار آشپزی و اداره کردن خدمات غذا. اما این کار باعث می‌شود که افراد شن یون عصبی شوند. آنها کار اجرای بیش از صد نمایش را به عهده دارند، یکی پس از دیگری، بنابراین نمی‌توانند بگذارند هیچ مشکلی رخ دهد، آیا می‌توانند؟ بنابراین از شما که این مقررات را نادیده می‌گیرید می‌پرسم، آیا می‌توانید واقعاً آن افراد را تضمین کنید؟ خیر، نمی‌توانید. نمی‌توانید تصمیم‌تان برای واگذار کردن کاری به کسی را براین اساس بگذارید که هر کاری به او گفته می‌شود را انجام می‌دهد. رویکردی که یک هماهنگ‌کننده مریدان دافا نسبت به امور باید داشته باشد، این‌گونه نیست. مایلم به شما بگویم: با خوب راهنمایی کردن تمرین‌کنندگان، به استاد کمک کنید؛ این‌ها مریدانم هستند، همان‌طور که شما هستید، بنابراین نمی‌توانید افراد را راه ندهید و مستثنی کنید.

اما از سوی دیگر، آن سایر مریدان دافا باید به‌طور مشابهی در ذهن داشته باشند که مرید دافا هستند و باید به‌خوبی همکاری کنند. برای هماهنگ‌کنندۀ شما خیلی راحت نیست! هر کسی که آن نقش را ایفا می‌کند مجبور است این نوع مسائل را اداره کند، بنابراین همه باید یکدیگر را درک کنید. اگر بتوانیم واقعاً این کار را انجام دهیم، آیا امور به‌خوبی پیش نمی‌روند؟ نباید قبل از اینکه پی ببرید بهتر است آن رویکرد را برگزینید، بارها بلغزید. وقتی آزار و شکنجه خیلی شدید بود، آیا این‌طور نبود که بسیاری از مسائل به نتیجه نرسید به‌خاطر اینکه اغلب مخالف یکدیگر حرکت می‌کردید، وقتی سعی می‌کردید باهمدیگر کار کنید همیشه بر سر اینکه ایده چه کسی بهتر است ناسازگاری داشتید و با یکدیگر مرتب مشاجره می‌کردید؟ اگر می‌توانستید در آن زمان با یکدیگر به‌خوبی همکاری کنید، ممکن بود امور به‌طور مؤثرتری به انجام می‌رسید. البته وقتی حالا به عقب برمی‌گردید و به آن نگاه می‌کنید، پی می‌برید که بله در آن زمان به‌خوبی عمل نکردید. اما به گیر کردن در آن الگو ادامه ندهید.

مرید: مایلم از استاد بخواهم لطفاً درباره معانی عمیق‌تر «راه بزرگ هیچ شکلی ندارد،» و به دادگاه کشاندن سردسته اهریمن توسط Minghui.org و انجمن دافا... با ما صحبت کنید.

استاد: واقعاً، باید به دادگاه کشانده شود ( تشویق پرشور مریدان)؛ تمام بشریت باید آن را به دادگاه بکشاند. به تمام مردم چین صدمه رسانده و نیز به بسیاری از مردم در مناطق مختلف دنیا. بنابراین بسیاری از مردم به‌خاطر دروغ‌هایش به جهنم کشانده می‌شوند.

درخصوص این‌که راه بزرگ هیچ شکلی ندارد، به‌نظر می‌رسد ممکن است وقت نداشته باشیم به آن موضوع مجدداً بپردازیم و فقط می‌توانم به پاسخ برگه‌های پرسش شما بپردازم. تزکیه‌تان هیچ شکل خاصی را برنمی‌گزیند. در گذشته تزکیه‌کنندگان، معابد یا صومعه‌هایی داشتند و به برخی شکل‌های مشخص محدود می‌شدند. اما وقتی به خانه برگشتید به شغل‌های گوناگون‌تان برمی‌گردید. البته درطول این دوره خاص وقتی آزار و شکنجه درجریان است، برای مقابله با این آزار و شکنجه، مریدان دافا شرکت‌های رسانه‌ای و پروژه‌هایی را بنیان گذاشتند، اما آنها فقط شرکت‌هایی هستند که مطابق روش‌های مردم عادی‌اند؛ خود آن شرکت‌ها بخشی از تزکیه‌ ما نیستند. همیشه گفته‌ام که آنها بخش مشخصی از دافا نیستند، بلکه شرکت‌هایی هستند که توسط مریدان دافا اداره می‌شوند. مریدان دافا قادرند در حرفه‌های گوناگونی تزکیه کنند، بنابراین مسلم است که می‌توانند شرکت‌های خودشان را راه‌ بیندازند. آنها شکل‌های تعیین‌شده‌ای نیستند که تزکیه دافا مشخصاً برمی‌گزیند. در دافا هیچ شرکتی وجود ندارد. این برای شن یون نیز مصداق دارد، که پروژه‌ای است که توسط مریدان دافا برای نجات مردم تأسیس شد، و نه روش تزکیۀ مشخصی یا محیطی که نیاز باشد مریدان دافا به آن روش خاص تزکیه کنند. این‌طور نیست.

مرید: تایوان تعداد بسیار زیادی جلسه و رویداد در مقیاسی وسیع برگزار می‌کند و اکثر آنها رویدادهایی برای خودمان هستند.

استاد: ه‌م‌م، بهترین چیز این است که رویدادهای کمتری برای خودمان داشته باشیم، بجز مطالعه فا با همدیگر. فکر نمی‌کنم درخصوص داشتن رویدادهای بیشتر برای اعتباربخشی به فا یا برای روشن‌گری حقیقت برای مردم مشکلی وجود داشته باشد، زیرا هر چه باشد، درحال تلاش برای نجات مردم هستیم.

مرید: شن یون ترانه‌های بسیار زیادی دارد که کلماتی مستقیم از طرف استاد برای مردم عادی هستند. همیشه به این فکر کرده‌ام که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا برای مردم عادی این امکان را فراهم آوریم تا آنها را بشنوند و بخوانند. مایلم از استاد بپرسم آیا می‌توانم ترانه‌های شن یون را در طول رویدادهای‌مان پخش کنم، و آیا می‌توانیم متن ترانه‌های شن یون را پرینت کنیم و در رویدادهایی که به‌منظور روشن‌گری حقیقت برگزار می‌شود آنها را روی تابلوها به‌نمایش بگذاریم؟

استاد: اجراگران شن یون برای مردم عادی می‌خوانند. و ترانه‌ها فقط همان هستند، ترانه. اگر فقط متن ترانه‌ها را پرینت کنید و روی تابلو‌ها به‌نمایش بگذارید، بسیار خوب، ازآنجا که برخی از آنها شعر در نظم قدیم هستند، برخی شعرهایی به شکلی آزاد هستند که قافیه ندارند و برخی دیگر در شکل شعر نوشته نشدند، مردم عادی ممکن است آنها را شعار یا چیزی دیگر درنظر بگیرند. ترانه‌ها صرفاً ترانه هستند و مشکلی نیست که مردم عادی به آنها گوش کنند، بنابراین می‌توانید پیش بروید و آنها را پخش کنید.

مرید: استاد بارها رسانه‌های ما را راهنمایی کرده‌اند که مدل مدیریت کسب‌وکارشان را مانند شرکت‌های غربی کنند، اما براساس آنچه درحال حاضر پیش می‌رود، آیا بیشتر شبیه حالت شرکت‌هایی با فرهنگ حزب نیستند که در چین یافت می‌شوند؟ آنها فاقد بخش روشن، عملی و واقعی نیروی کار و حسابداری... هستند.

استاد: ازآنجا که شرکت‌های رسانه‌ای هستید که در مقیاس بین‌المللی کار می‌کنید، مسلم است که باید مشابه سایر شرکت‌هایی باشید که خارج از چین یافت می‌شوند. و آن شکل از شرکت واقعاً شکلی هست که در اجتماع عادی بدان‌گونه هستند و یک شرکت به‌طور معمول این‌گونه است. برخی از شرکت‌ها در چین توسط مسئولین حزب شرور راه‌اندازی و اداره می‌شوند، گرچه حالا شرکت‌های خصوصی زیادی وجود دارند. می‌دانم که تمام شرکت‌ها زمانی توسط مسئولین حزب شرور اداره می‌شدند و ساختار مدیریتی‌شان پر از چیزهایی از حزب شرور بود، مانند آن چیزهای کمیته حزب و شاخه حزب. آنها غیرطبیعی هستند. در اجتماع سرزمین اصلی چین، تأثیر آن چیزها نمی‌تواند به‌سرعت ازبین برود. حتی درخصوص شرکت‌هایی که به‌طور خصوصی اداره می‌شوند، بسیاری از ساختارهای عملیاتی، روش‌های مدیریتی و مفاهیم آنها، از شرکت‌های دولتی نشأت می‌گیرد. در کشورهای دیگر به آن شکل عمل نکنید. ‌به‌طور کلی بگوییم، فکر نمی‌کنم در خارج از چین تأثیر زیادی از سیستم سرزمین اصلی چین وجود داشته باشد، چراکه بسیاری از افراد چینی در خارج، مدت‌ها پیش سرزمین اصلی را ترک کردند و مریدان دافای ما مدارج دانشگاهی را در کشورهای دیگر کسب کردند. اما قطعاً افرادی خواهند بود که کارها را با عادات یا رویکردهای خاصی از گذشته انجام می‌دهند که ممکن است از اجتماع امریکایی معمول متفاوت باشد. آنها مسائلی هستند که باید مدنظر داشته باشید.

مرید: هم‌تمرین‌کنندگانی که ژاپنی هستند می‌گویند که محیط جاری، جمع‌شدن‌شان به‌صورت گروه را برای آنها سخت می‌سازد. امیدوارند که هم‌تمرین‌کنندگان چینی‌شان، به‌جای اینکه خودشان در خط‌مقدم کارها را انجام دهند، کمک کنند و تمرین‌کنندگان ژاپنی را در تزکیه‌شان حمایت کنند. اما برای آنها بسیار سخت است که منظورشان را متوجه سازند.

استاد: بله، اگر تمرین‌کنندگان ژاپنی این موضوع را مطرح می‌کنند، آنگاه دلایل بیشتری وجود دارند که به آن توجه شود. فکر می‌کنم که شرایط در ژاپن و کره تمایز زیادی دارند. مریدان دافای کره‌ای محلی در آنجا نیروی پیش‌برنده هستند، بنابراین وقتی به شرایط آنجا و قدرتی که درخصوص نجات مردم دارند می‌نگرید، امور مستحکم هستند و واقعاً تغییری در اجتماع ایجاد می‌کنند. در ژاپن، مریدان دافای چینی نیروی پیش‌برنده هستند. افرادی زیادی در ژاپن هستند که قرار است فا را کسب کنند، بنابراین مطمئن باشید کارهایی نکنید که آنها را منصرف کند. این وضعیت را متوجه شده‌ام، اما هر منطقه چالش‌های خود را دارد. بنابراین وقتی مشکلی بروز می‌کند، باید به‌عنوان مریدان دافا با همدیگر کار کنید تا پی ببرید که چگونه آن را حل و فصل کنید.

اگر مریدان دافای ژاپنی احساس کنند که به‌خاطر این مسائل برای آنها سخت است که به‌صورت یک گروه گرد هم بیایند، مشکلی واقعی است. شمایی که مریدان دافا در ژاپن هستید قرار است مردم ژاپنی را نجات دهید. البته تمرین‌کنندگان، همان‌طور که علیه ح.‌ک.‌چ شرور عمل می‌کنند و سعی می‌کنند آن را متوقف و افشا کنند، همگی علیه این آزار و شکنجه ح.‌ک.‌چ شرور آزادانه صحبت خواهند کرد. این مسئولیت ما است. اما مگر هدف اصلی‌تان این نیست که مردم را نجات دهید؟ قرار است افراد محلی‌ منطقه‌تان را نجات دهید.

مرید: به‌خاطر مسدودسازی اینترنت در چین، بسیاری از واژه‌های دافا مانند «جن- شن- رن» و «فالون دافا» فیلتر هستند. بنابراین برخی از تمرین‌کنندگان وقتی در اینترنت روشن‌گری حقیقت را انجام می‌دهند برای دور زدن آن، کلمات مذکور را با کلمات هم‌‌آوای‌شان جایگزین می‌کنند. مایلم از استاد بپرسم آیا انجام این کار مناسب است؟

استاد: اگر این مریدان دافا هستند که اطلاعات را بین خودشان منتقل می‌کنند، نباید مشکلی در این خصوص باشد. اما اگر درحال روشن‌گری حقیقت برای مردم هستید، ممکن است متوجه نشوند یا درک نکنند که درباره چه چیزی صحبت می‌کنید.

مرید: آیا تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی می‌توانند اجراهای شن یون را روی اینترنت پخش یا توزیع کنند؟

استاد: خیر، این کار را انجام ندهید. می‌دانید که اجراهای زندۀ شن یون درخصوص نجات مردم خیلی قدرتمند هستند. خارج از چین سی‌دی‌ها را پخش نمی‌کنیم یا دی‌وی‌دی‌ها را نمی‌فروشیم، زیرا می‌خواهیم مردم بیایند و آن را زنده ببینند. وقتی مردم شخصاً حضور داشته باشند، از مسئله نجات‌شان، آنجا و در آن لحظه مراقبت می‌شود و آنها نجات می‌یابند. سخت است که از طریق تلویزیون به این دست یافت. وقتی شخصی نمایش را روی سی‌دی‌ ببیند، ممکن است احساس کند که دیگر نیازی ندارد حضوری آن را ببیند، اما سی‌دی‌ها تأثیر یک اجرای زنده را ندارند. آنها را در چین توزیع می‌کنیم زیرا در این زمان شن یون نمی‌تواند به آنجا برود، از این رو این بهترین کاری است که می‌تواند انجام شود. هنوز هم تأثیراتی دارد، گرچه تأثیری به آن قدرت ندارد. بنابراین آن را روی اینترنت نگذارید. به‌محض اینکه روی اینترنت برود، مرز بین داخل و خارج چین ازبین می‌رود.

مرید: ازآنجا که قرار نیست در دستگاه‌های صوتی، مطالب دافا را با تبادل تجربیات، موسیقی یا مطالب روشن‌گری حقیقت تمرین‌کنندگان مخلوط کنیم، آنگاه همین مشکل درخصوص گوشی‌های موبایل یا کامپیوترهای‌مان که مطالب مشابه را ذخیره می‌کنند وجود دارد.

استاد: وقتی چیزی را برای استفاده خودتان ذخیره می‌کنید، فقط برای راحتی خودتان است. اما اگر آنچه از یک دستگاه صوتی پخش می‌کنید مخلوطی از مطالب دافا و مطالب تمرین‌کنندگان یا مردم عادی باشد، مردم نخواهند دانست کدام‌یک فا است، کدام‌یک مطالب تمرین‌کنندگان و کدام‌یک مطالب عادی هستند. آنگاه آیا یک آشفتگی نخواهد بود؟ آیا کمی شبیه مختل کردن فا نیست؟ ( استاد سرشان را به پایین تکان می‌دهند.) یک تزکیه‌کننده باید نسبت به تزکیۀ خودش و فا مسئول باشد.

مرید: در برخی مناطق هماهنگ‌کنندگانی که در رأس قرار دارند از قدرتی که استاد به آنها داده‌اند سوءاستفاده می‌کنند، تصمیم‌گیری برای موضوعات کوچک و بزرگ را کنترل می‌کنند و تمرین‌کنندگانی که نظرات مختلف دارند را به کنار می‌رانند. وقتی استاد به‌موقع وارد شدند تا رفتار بیش‌ازحد افراطی نسبت به یک تئأتر را متوقف کنند، شخصی که آن تصمیم را گرفته بود به درون نگاه نکرد، بلکه درعوض تمرکز کرد بر اینکه بفهمد چه کسی این اطلاعات را به استاد گزارش کرده بود.

استاد: واقعاً، هماهنگ‌کنندگانِ خاصی کیفیت‌هایی دارند که بیش‌ازحد شبیه مردم عادی است. اما انواع تزکیه‌کنندگانی که نیاز دارید با آنها کار کنید این‌گونه هستند، تزکیه‌کنندگانی با حالت‌هایی مانند آنچه الان دارند، و آنها افکار بشری بسیاری دارند. اما آنها هنوز هم هرچه باشد مریدان دافا هستند. چالش‌های بزرگ و متعددی که با آنها مواجه هستید این‌گونه هستند و به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده، باید با این‌ها مواجه شوید و به‌طور مستقیم با آنها مواجه شوید و باید با آنها سازگار شوید. برای شما امکان ندارد که این تمرین‌کنندگان را به افرادی تبدیل کنید که به‌ شکل خاصی باشند یا به نوعی از افراد که شما می‌خواهید به آن گونه باشند. حتی چیزی به بزرگی کل این اجتماع نمی‌تواند آنها را تغییر دهد. تزکیۀ دافا می‌تواند آنها را تغییر دهد، اما یک لایه در هر زمان انجام می‌شود، و تا وقتی این روند به سطح برسد، این شخص هنوز به آن شکل خواهد بود. فقط آنهایی که کوشا هستند قادرند که حواس‌شان به گرایشات و زمینه‌های بد خود باشد. اما به‌طور طبیعی افرادی خواهند بود که حتی [از مشکلات‌شان] آگاه نیستند و به آن شکل باقی می‌مانند. اگر بخواهید که به شکل خاصی باشند، برای آنها بسیار سخت خواهد بود که به آن دست یابند. حتی من، به‌عنوان استادشان، الزامی را وضع نکردم که باید به شکل خاصی رفتار کنند. بنابراین به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده چگونه باید عمل کنید؟ آیا می‌توانست عملی باشد اگر فقط برای برخی از افراد به‌عنوان هماهنگ‌کننده عمل می‌کردید؟ مایلید چه نوع هماهنگ‌کننده‌ای باشید؟ آیا درباره آن اندیشیده‌اید؟ آیا امیدوارید که همه مانند گروهی گوسفند در برابر شما مطیع باشند؟ این چیزی است که شما می‌خواهید، نه آن چیزی که من می‌خواهم. همان‌طور که مسائل به این پیچیدگی هستند، [باید پی ببرید که] چگونه یک هماهنگ‌کنندۀ خوب برای مریدان دافا باشید. حالا که استاد این مسئولیت را به شما داده است، [درباره این بیندیشید] که چگونه قصد دارید برای من این افراد را به‌خوبی راهنمایی کنید.

بله، واقعاً خیلی سخت است، اما آیا شما یک تزکیه‌کننده نیستید؟ و آیا شما یک هماهنگ‌کننده برای تزکیه‌کنندگان نیستید؟ در این کار هماهنگی فشار زیادی وجود دارد، واقعاً، اما اگر فشار بسیاری نبود این تزکیه نمی‌بود. سخت است، بله، خیلی سخت، و حتی من به‌عنوان استادتان می‌دانم که این سخت است. ممکن است مشاهده کرده باشید که من تضادهای بین مریدان دافا را به‌طور مستقیم حل‌و‌فصل نمی‌کنم. بدین علت است که اگر این کار را می‌کردم ممکن بود وابستگی‌ها باعث شوند افراد با من مخالفت کنند. وحشتناک می‌بود اگر سعی می‌کردند مسئله‌ای را با من شروع کنند، چراکه بدین معنی می‌بود که نسبت به استاد بی‌احترامی کرده بودند و مرتکب گناه شده بودند. به همین دلیل است که در مسائل‌شان درگیر نمی‌شوم. وقتی کسی می‌آید درخصوص تضادی مرا ببیند ( استاد لبخند می‌زنند)، [به آنها می‌گویم] هر کسی که مسئول هست را ببینند. بنابراین از چالش‌هایی که با آنها مواجه هستید آگاهم. اما درباره این بیندیشید که وقتی از عهده این برآیید که علی‌رغم این چالش‌ها به‌خوبی عمل کنید چه اتفاقی می‌افتد- آیا این تقوای عظیم نیست؟ در تزکیه به‌دنبال این هستیم که کوشا باشیم، به‌سرعت رشد کنیم، و در پیمودن این مسیر خدایی‌شدن بهتر عمل کنیم، درست است؟ استاد با شما همدلی می‌کند. اما سعی کنید به روش‌هایی عمل نکنید که برای سایر تمرین‌کنندگان بیش‌ازحد سخت می‌سازد که درک کنند یا بپذیرند.

این صحت دارد که در برخی موارد نمی‌خواهید درباره مسائل به استاد بگویید. اگر قصدِ پشت آن این است که این مسائل را به استاد تحمیل نکنید، آنگاه این قابل‌درک است. اما اگر از روی ذهنیت بشریِ مخفی کردنِ چیزی است، آنگاه این موضوعی از شین‌شینگ یک تزکیه‌کننده است. درواقع، ترجیح می‌دهم که ندانم، واقعاً این‌طور ترجیح می‌دهم. اما در هر حالت، وابستگی شما توسط نیروهای کهن مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

مرید: ما مریدان دافایی هستیم که به‌دلیل رنج کشیدن از آزار و شکنجه در چین به خارج آمدیم. آیا می‌توانیم اینجا پرونده‌های قانونی باز کنیم و در دادگاه عالی و دادستانی عالی چین علیه جیانگِ اهریمن طرح شکایت کنیم؟

استاد: البته که می‌توانید. هیچ مشکلی در انجام هیچ یک از این‌ها نیست. در گذشته وقتی مریدان دافا در دیگر کشورها برای به دادگاه کشاندن اهریمن اقداماتی را شروع کردند، این کار به‌صورت همکاری مشترک مریدان دافایی از خودمان که وکیل بودند و سایر مریدان دافای خارج از چین انجام شد.

مرید: براساس وضعیت جاری رسانه‌های‌مان، شخصاً احساس می‌کنم خیلی سخت است مقاله‌های‌مان مطابق استانداردهای معمول باشد.

استاد: برای انجام کار رسانه با کیفیت بالا، نیاز دارید گروهی از کارمندان حرفه‌ای را در اختیار داشته باشید. صحبت درباره این، مرا به یاد چیزی انداخت. اغلب تیتر بسیاری از مقالاتی که به‌صورت آنلاین منتشر می‌شوند، مبهم هستند و درک آنها سخت است. چرا نمی‌توانیم حتی گرامر چینی را درست رعایت کنیم؟ درک مفهوم تیترها سخت است. بنابراین باید به این مسائل توجه کنید.

مرید: براساس وضعیت جاری رسانه‌های‌مان، شخصاً احساس می‌کنم که خیلی سخت است مقاله‌های‌مان به سطحی حرفه‌ای برسد که از ما انتظار می‌رود. در رابطه با تولید خبرهای‌مان، تفاوت‌های معنی‌داری در نظرات وجود دارد و حس می‌کنم که درخصوص نجات مردم، تأثیر گزارش‌گری‌مان خیلی زیاد نیست. نمی‌دانم چه کاری باید انجام دهیم تا به الزامات استاد برسیم؟

استاد: درواقع لازم نیست نگران باشید. استاد هم‌اکنون نیز از کارهایی که درحال انجام آن هستید کاملاً راضی است. شرکت‌های رسانه‌ای نقش بزرگی ایفا کرده‌اند- واقعاً در روشن‌گری حقایق، اقدام علیه آزار و شکنجه و نجات مردم، نقش بزرگی را ایفا کرده‌اند. البته اگر مقاله‌های‌تان بهتر نوشته شود، خیلی خوب است. اما این عملی نخواهد بود اگر به‌ این دلیل که شما می‌خواهید مقاله‌ای را به این شکل بنویسید و فردی دیگر می‌خواهد به شکل دیگری بنویسد جر و بحثی را شروع کنید. دقیقاً مشابه وقتی است که با همدیگر روی پروژه‌ها کار می‌کردید، که نظرات متفاوتی وجود داشت درخصوص اینکه ایده چه کسی بهتر است و افراد فکر می‌کردند که این و آن مؤثر نیستند یا چیز دیگری مؤثر نیست و کارهایی که لازم بود انجام شود به‌ این خاطر تحت‌تأثیر قرار می‌گرفت. خیلی سخت است کسی که کاری را انجام می‌دهد، واقعاً بتواند رضایت همه را جلب کند. البته بهتر است که کارها را خوب‌تر انجام داد، اما حتی اگر کاری به آن حد خوب انجام نشد، به‌خاطر کامل شدن آن، کار را متوقف نکنید. برخی کارها حتی وقتی هم که به آن خوبی انجام نشده باشند، هنوز تأثیری دارند. اگر بهتر انجام شوند، مسلم است که حتی بیشتر مؤثر خواهند بود، اما کارها را متوقف نکنید که این باعث شود درکل هیچ تأثیری نداشته باشند.

مرید: از وقتی که به ایالات متحده آمدم، وضعیت تزکیه‌ام به خوبی زمانی نیست که درچین بودم. در ذهنم برخی افکار و تصورات اکتسابی پس‌از‌تولد وجود دارد. به‌روشنی تشخیص می‌دهم که بد هستند، اما برایم سخت است که از شر آنها خلاص شوم. احساس می‌کنم که استاد را ناامید کرده‌ام.

استاد: به نظرم خیلی خوب است که قادر بوده‌اید این را تشخیص دهید، چراکه این شروع تغییر است- اینکه قادرید مشکلات‌تان را ببینید و تشخیص دهید. برخی تمرین‌کنندگان از چین قادر نیستند مشکلات‌شان را تشخیص دهند، با این حال بدون تفکر به پیش می‌روند و تعجب می‌کنند که چرا این‌طور است که دیگران کارها را به این یا آن شکل انجام می‌دهند. فقط وقتی از مشکلات‌تان آگاه شوید، قادر خواهید بود به‌طور واقعی با همه افراد همکاری کنید و فقط آنگاه افراد از کشورهای دیگر شما را خواهند پذیرفت. گاهی اوقات براساس تفکر خودتان شدیداً آرزو دارید که اتفاقات به‌خصوصی روی دهد یا می‌خواهید روش تفکر دیگران را تغییر دهید،‌ اما آنها درک نخواهند کرد درحال انجام چه کاری هستید. این موقعی است که مشکلات مستعد بروز هستند.

مرید: نظرات مختلفی دربین مریدان وجود دارد، در این خصوص که آیا باید مقامات سطوح میانی یا پایین در حزبِ گناهکار و بسیار اهریمنی را به‌ جرم بازداشت غیرقانونی، شکنجه، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و غیره به دادگاه بکشانیم. گروهی عقیده دارند که نباید آنها را به دادگاه بکشانیم و برعکس باید به درون نگاه کنیم، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند که باید برای دعوی شکایات اقدام کنیم.

استاد: این‌گونه فکر می‌کنم. در قلب آنچه مریدان دافا انجام می‌دهند باید نجات مردم باشد. همان‌طور که پیش‌تر درباره آن صحبت کردم، بسیاری از مردم، خواه از مقامات باشند، خواه از افسران پلیس یا هر شخص دیگری باشد، توسط دروغ‌ها مسموم شده‌اند. درواقع این شخصیت‌های مذکور، به‌طور ذاتی شرور نیستند؛ خود این موجودات، مقامات شرور نیستند. [برخی از] آن شخصیت‌ها ممکن است درواقع موجودات خیلی خوبی باشند،‌ اما پس از اینکه دروغ‌های فرهنگ حزب شرور در آنها القاء شد، گمراه شده باشند و بدین‌وسیله به انجام کاری که کردند، سوق داده شده باشند. البته برخی از افراد نیز هستند که به‌خوبی از وضعیت آگاه بودند و انگیزه اعمال‌شان علایق شخصی بود. هنوز باید به آنها این فرصت را بدهید تا از حقیقت آگاه شوند. اگر همه آنها را به دادگاه بکشانید، بسیار خوب، درواقع این چیزی نیست که هدف شما باشد. آنچه می‌خواهیم این است که این آزار و شکنجه متوقف شود. آرزوی انتقام- اقدام علیه آنهایی که ما را مورد آزار و اذیت قرار دادند- کاری نیست که باید انجام دهید. به‌عنوان تزکیه‌کنندگان، باید بر نجات مردم تمرکز کنید. [اگر فکر کنید که] «شما مرا مورد آزار و اذیت قرار دادید، پس در آینده حتما تلافی خواهم کرد،» آنگاه یک شخص عادی هستید، مگرنه؟ نباید فکر انتقام را داشته باشید.

اما همچنین به شما می‌گویم که برای تمام آنهایی که دستی در آزار و اذیت فالون گونگ داشته‌اند، مکافاتی خواهد بود. یک‌بار یک مرید دافا درباره این صحبت می‌کرد که چگونه برخی از مریدان دافا قصد داشتند در آینده تمام آزاردهندگان را به میز عدالت بکشانند و به او گفتم: «آیا لازم است این کار از طرف شما صورت پذیرد؟» آیا ندیده‌اید که حالا [در چین] توقیف و بازداشت‌ها در چه سطح وسیعی روی می‌دهند؟ با کلاهبرداری‌ها در تمام اندازه‌ها- از بزرگ‌شان گرفته تا کوچک- برخورد می‌شود ( استاد می‌خندند،‌ مریدان تشویق می‌کنند) و به‌نظر می‌رسد بی‌رحمانه هستند. آنچه که نسبت به فالون گونگ روی داده، جبران نشده است. زیرا برخی افراد هنوز نجات نیافته‌اند و برخی تمرین‌کنندگان به‌اندازه کافی در تزکیه‌شان صعود نکرده‌اند. زمانی که مسائل به پایان برسند، همه چیز تمام خواهد شد. به همین دلیل است که درحال حاضر نیروهای کهن تحت نام جبرانِ آنچه نسبت به فالون گونگ انجام شد، درحال تنبیه آزاردهندگان نیستند و به همین دلیل است که در این زمان به جرم آزار و اذیت فالون گونگ، افراد به میز عدالت کشانده نمی‌شوند. اهریمن از طریق وسوسه افراد با دروغ‌های بدخواهانه، وادار کردن آنها به اختلاس، وادار کردن‌شان به فساد، آنها را به انواع و اقسام کارها کشاندن و در رأس همه، با دادن قدرت به آنها، کاری کرد که درطول این دوره در آزار و اذیت فالون گونگ شرکت کنند. و آنها دقیقاً‌ افرادی هستند که به‌عنوان به‌اصطلاح «عناصر فساد» و «اختلاس‌گران» حالا مورد هدف قرار گرفته‌اند و با آنها برخورد می‌شود. می‌توانید ببینید که درحال حاضر این درحال روی دادن است و آنهایی که به‌طور شفاف می‌بینند، می‌گویند که این کیفر و عقوبت است. درواقع مردم پی می‌برند که از این طریق، آن افراد برای آنچه انجام داده‌اند، درحال تنبیه شدن هستند. و خود آن افراد وادار می‌شوند که از عمق وجودشان متوجه شوند که این کیفر و عقوبت است. اما با آنها به‌عنوان آزاردهندگان برخورد نمی‌شود،‌ زیرا مریدان دافا هنوز کارهای بیشتری دارند که انجام دهند.

مرید: برخی از قطعات شن یون را در چین برای برخی دوستان اینترنتی‌ام روی اینترنت قرار دادم، اما با مخالفت تمرین‌کنندگانی که در خارج زندگی می‌کنند مواجه شدم. چرا این‌طور است که می‌توانیم دی‌وی‌دی‌های شن یون را بدهیم، اما نمی‌توانیم آنها را روی اینترنت در دسترس قرار دهیم؟

استاد: درست است، نمی‌توانید این ویدئو را روی اینترنت در دسترس قرار دهید، همان‌طور که پیش‌تر گفتم. زیرا وقتی آنها را روی اینترنت بگذارید، دیگر مرزی بین چین و بقیه دنیا وجود ندارد. و انجام این کار روی تأثیری که شن یون از طریق اجراهای زنده روی نجات مردم دارد، اثری منفی خواهد گذاشت. اگر برخی افرادی که قرار است برای دیدن نمایش مراجعه کنند دی‌وی‌دی را می‌دیدند، از دیدن اجرای واقعی صرف‌نظر می‌کردند. آنگاه آنهایی که می‌بایست نجات داده شوند، نجات نمی‌یافتند زیرا دی‌وی‌دی‌ها به آن اندازه قدرتمند نیستند. پس چرا این‌طور است که دی‌وی‌دی‌ها می‌توانند داخل چین توزیع شوند؟ زیرا شن یون نمی‌تواند آنجا برود. بنابراین هر اندازه تأثیری که سی‌دی‌ها می‌توانند آنجا داشته باشند، آن را قبول می‌کنیم. تفکر پشت آن این است. همچنین،‌ برای مردم راحت است که یک ویدئو را بدون اجازه منتشر کنند. صرفاً در پی آن نباشید که هر کاری که می‌خواهید را انجام دهید. به همین دلیل است که نمی‌توانیم دی‌وی‌دی‌های شن یون را روی اینترنت قرار دهیم.

مرید: استاد از شرکت‌های رسانه‌ای‌مان خواسته‌اند که از شن یون یاد بگیرند، اما مدیریت ما گفت که اجراگران شن یون جوان هستند و شرایط خوبی دارند، درحالی که ما مسن هستیم و بدون تجربه، بنابراین شرایط متفاوت است.

استاد: (همه می‌خندند) یاد گرفتن از شن یون درخصوص یاد گرفتن از روش مدیریت آن است و چیزهایی که آن را موفق ساخته است. آیا این چیزی نیست که قرار است یاد بگیرید؟ اجراگران شن یون ضرورتاً افراد جوان هستند. چه کسی تابحال گفته است که مریدان دافا فقط از طریق جوان بودن می‌توانند به‌خوبی تزکیه کنند؟ این‌طور نیست که شما اجراگر هستید، از این رو این موضوعات نباید یک مسئله باشد. برای انجام ندادن کارهایی که وظیفه یک مرید دافا است، عذر و بهانه درست نکنید.

مرید: به‌خاطر اینکه برخی از تمرین‌کنندگان در پروژه‌های رسانه‌ای درگیر هستند، وقت ندارند تا بخشی از تلاش‌های خط‌مقدم در روشن‌گری حقایق باشند. آیا می‌توانند زمانی را پیدا کنند تا در کارهایی شرکت کنند که به‌طور مستقیم حقایق را روشن می‌کنند ؟

استاد: وقتی شرکت‌های رسانه‌ای به‌خوبی اداره شوند، در روشن‌گری حقایق و نجات مردم خیلی مؤثر هستند و می‌توانند گزارشات به‌موقعی تهیه کنند تا آزار و شکنجه‌ای را که توسط اهریمن در چین و فساد حزب شرور درحال اجرا است، افشا کنند. البته، این فساد ربطی به این آزار و شکنجه ندارد، اما آن افراد فاسد؛ آزاردهندگان فالون گونگ نیز هستند و می‌توانید کاری کنید دنیا بداند که این افراد در این آزار و شکنجه دست داشته‌اند. قبلاً گفته‌ام که این آزار و اذیت مریدان دافا به‌‌طور مضاعفی به‌صورت مجازات کارمایی بازپرداخت خواهد شد. به وضع فعلی امور در چین نگاهی بیندازید. آیا این صحت ندارد که تمام آن وحشت سرخی که در گذشته ایجاد شد تا فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار دهد و آن فشار ذهنی که در گذشته برای مریدان دافا ایجاد شد، درحال حاضر بر سر آن افراد فاسد فرود می‌آید و آنها متحمل آن می‌شوند؟ (همه تشویق می‌کنند)

مرید: سایت مینگهویی از تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی خواسته است که تعداد زیاد و گسترۀ وسیعی از محل‌های تولید مطالب داشته باشیم و کانال ارتباطی نقطه‌به‌نقطه مجزایی با مینگهویی داشته باشیم. اما برخی هماهنگ‌کنندگان در سرزمین اصلی توجه زیادی به ایمنی محل‌های تولید مطالب نمی‌کنند، به بهانه «هماهنگی کلی» به اطراف سفر می‌کنند و محل‌های تولید مطالب را به‌طور متمرکزی کنترل می‌کنند و کاری می‌کنند که تمام تمرین‌کنندگانی که مطالب را تولید می‌کنند حول و حوش آنها بگردند.

استاد: وابستگی‌های بشری، علت آن است- وابستگی‌هایی به شهرت، نفع شخصی، خودنمایی و رقابت. آنها ایمنی تمرین‌کنندگان را نادیده می‌گیرند و برای مریدان دافا سختی‌ها و خطرهایی به‌بار می‌آورند. تمام این افرادی که به مناطق مختلف می‌روند و اطلاعات خاصی از تمرین‌کنندگان را دارند، اشکالی در تفکرشان وجود دارد. برخی نیز در بین آنها هستند که انگیزه‌ها‌ی نهانی دارند. بنابراین باید مراقب این چیزها باشید و هیچ فرصتی به این افراد ندهید.

مرید: مشاهده کرده‌ام که تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان مقدار زیادی از وقت‌شان را وقف کار کردن در شرکت‌های رسانه‌ای‌مان کرده‌اند و وقت و قلب زیادی روی آن گذاشته‌اند، اما بسیاری از آنها استانداردهای بالایی برای خودشان ندارند و مایل نیستند که یاد بگیرند و کارها را به روشی بسیار غیرحرفه‌ای انجام می‌دهند. نمی‌توانند با آنهایی که در شرکت‌های معمولی کار می‌کنند مقایسه شوند. به همین خاطر، درخصوص اینکه آیا می‌توانیم در مقیاسی بین‌المللی بازیگر مهمی در رسانه شویم، خیلی بدبین هستم.

استاد: بله، برخی افراد تفکر کوتاه‌مدت دارند و فقط به‌اندازه‌ای کار می‌کنند که از نظر مالی دوام بیاورند. درباره‌ اینکه درحال انجام چه کاری هستند فکر نکرده‌اند. به هماهنگ‌کنندگان شرکت‌های رسانه‌ای گفته‌ام که مطمئناً در آینده بزرگترین شرکت‌های رسانه‌ایِ جهانی خواهید شد. مسئولیت بسیار عظیمی دارید که این شرکت‌های رسانه‌ای را خوب اداره کنید. کارهایی که مریدان دافا انجام می‌دهند به اجتماع بشری در آینده منتقل خواهد شد و شرکت‌های رسانه‌ای‌تان نیز منتقل و شرکت‌های رسانه‌ای اصلی در این دنیا خواهد شد. درباره این بیندیشید، وقتی بشریت پی ببرد که درحال نجات آنها هستید، این پروژه‌هایی که مریدان دافا روی آنها کار می‌کنند را چگونه درنظر خواهند گرفت؟ احترام عظیمی برای آنها قائل خواهند شد. ( تشویق) اما برخی از شما به‌خوبی عمل نکرده‌اید. حداقل، آنچه انجام داده‌اید همگی به آن خوبی نبوده است، مگرنه؟ همه می‌خواهند به‌طور مثبتی در پروژه‌های دافا مشارکت کنند، اما به‌جای اینکه به‌طور مثبتی مشارکت کنید، درواقع درحالی که در گروه هستید به‌طور منفی مشارکت می‌کنید. نباید بدین‌گونه باشد.

مرید: حالا که اصلاح فا درحال نزدیک شدن به انتها است، بسیاری از تمرین‌کنندگان درک نمی‌کنند که چرا وضعیت در هنگ کنگ به‌طور فزاینده‌ای پرمخاطره است و فروکش نکرده است.

استاد: درواقع، اگر درباره آن بیندیشید، اگر وضعیت کنونی در هنگ کنگ را با چگونگی آن در زمان شروع آزار و شکنجه مقایسه کنید، آیا بهتر نشده است؟ چگونه «به‌طور فزاینده‌ای پرمخاطره است؟» حالا روشن‌گری حقیقت برای شما راحت‌تر است و هر روزه به تعداد زیادی از افراد کمک می‌کنید تا از حزب انصراف دهند. آیا در گذشته قادر بودید این کار را انجام دهید؟ خیر. اهریمن درحال مداخله است، اما، از سوی دیگر، هنگ کنگ چه نوع مکانی است؟ آن مکان در آرواره‌های اهریمن قرار دارد، و شما در تلاش هستید تا دندانش را بیرون بکشید، درست است؟ ( استاد می‌خندند) می‌گویم که مریدان دافا خارق‌العاده هستند، حتی اگر به‌نظر برسد سختی‌های بسیاری وجود دارد. و نیروهای کهن عقیده دارند که امور این‌گونه باید باشد. اهریمن نمی‌تواند شما را لمس کند،‌ اما به‌راحتی نیز شما را رها نمی‌کند و نمی‌گذارد خیلی راحت باشید. مسیر مریدان دافا این‌گونه است و این‌ها سختی‌هایی هستند که نیروهای کهن به مریدان دافا تحمیل کرده‌اند. و با مزاحمت و سختی‌هایی نیز مواجه می‌شوید که همراه با مردمی که درحال نجات‌شان هستید می‌آیند، به‌طوری که اهریمن از تمام کارمایی که مردم بدهکار هستند استفاده می‌کند تا موانعی را ایجاد کند.

مرید: سه مورد از تمرین‌کنندگان در اطراف من بودند که تا درجات مختلفی، کاهش قوۀ ذهنی و کندی عکس‌العمل را بروز دادند و پزشکان این‌ها را به تحلیل رفتن مخچه نسبت داده‌اند. یکی از این سه نفر درگذشته‌ است.

استاد: اگر این در چین روی دهد، آنگاه به‌دلیل آزار و شکنجه بوده است. اگر این جای دیگری اتفاق افتاده، آنگاه مریدان دافای باتجربه می‌دانند که برای مریدان دافا هیچ چیزی به‌طوری اتفاقی روی نمی‌دهد. [به آن تمرین‌کنندگان،] می‌گویم که زمان ضروری و مناسبی است که به‌طور جدی خودتان را درخصوص تزکیه مورد آزمایش قرار دهید. آن مسائلی که مورد توجه قرار نمی‌دهید و فکر می‌کنید موضوع بزرگی نیستند را خیلی راحت نگیرید. درخصوص استانداردها برای تزکیه، مسائلی که ممکن است جزئی درنظر بگیرید، [اگر] براساس روشی که نیروهای کهن به مریدان دافا می‌نگرند [درنظر بگیرید]، به‌هیچ‌وجه جزئی نیستند. وقتی فکر می‌کنید مسائل خاصی اهمیت ندارند؛ اغلب برپایۀ ارزیابی خودتان با استانداردهای عادی است، به‌جای اینکه با فا باشد! حقیقت این است که تمامی مریدان دافا خارق‌العاده هستند، شامل آنهایی که در این سناریو هستند- آنان در روند اعتباربخشی به فا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، همان‌طور که خودشان را وقف کردند تا از فا حمایت کنند و مردم را نجات دهند. من این‌گونه به آن می‌نگرم. اما درعین حال، فکر می‌کنم تأسف‌آور است. فقط این‌ تعداد مرید دافا در مقابل ۷ میلیارد نفر در این دنیا وجود دارد. چند نفر را می‌توانیم نجات دهیم؟ در زمانی که واقعاً به افراد نیاز داریم،‌ متأسفانه آنها درگذشتند.

مرید: برخی از تمرین‌کنندگانی که در محل‌های گردشگری، حقیقت را روشن می‌کنند معتقدند به‌خاطر اینکه مردم سرزمین اصلی مدتی طولانی تحت کنترل حزب شرور بوده‌اند، جرأت ندارند خواست خود برای انصراف از سازمان‌های ح.‌ک.‌چ را علناً بیان کنند، حتی اگر بخواهند. بنابراین، پس از این‌که این تمرین‌کنندگان از گردشگردان می‌پرسند که آیا می‌خواهند انصراف دهند، همین‌که آن شخص سرش را به‌ علامت تأیید تکان دهد یا لبخند بزند، برای آن اقدام می‌کنند.

استاد: خیر، این‌ عملی نخواهد بود. به‌هیچ‌وجه! آنها باید با آن موافقت کنند. اگر آن را بیان نکنند یا آن را نگویند، به‌حساب نمی‌آید. بدین دلیل است که اقرار کرده‌اند کارهایی را برای حزب شرور انجام می‌دهند، با حزب شرور مشارکت می‌کنند و حتی زندگی‌شان را وقف آن می‌کنند. آن کلمات را بر زبان آورده‌اند.

مرید: در روزهای اولیۀ آزار و شکنجه، برخی تمرین‌کنندگان کتاب‌های دافا را طوری درست کردند که مطابق الزامات نبودند و برخی بودند که با عکس استاد گردن‌بند درست کردند. هرگاه این را می‌دیدیم، از آنها می‌خواستیم که آن اقلام را به ما بدهند و درخواست می‌کردیم که دیگر آن چیزها را درست نکنند یا آنها را توزیع نکنند. اما راهی پیدا نکرده‌ایم تا آن اقلامی که مال ما شده را به‌طور صحیحی ازبین ببریم.

استاد: وقتی به مطالبی می‌رسد که قدیمی شدند یا کتاب‌های دافا که به‌طور نادرست چاپ شدند، همیشه به افراد گفته‌ام که می‌توانند سوزانده شوند. گرچه وقتی آنها را می‌سوزانید، آن را بیش‌ازحد سرسری انجام ندهید. اما می‌توانید آنها را بسوزانید.

مرید: چند سال پیش، نمونه‌هایی از جمع‌آوری وجوه و ایراد سخنرانی که فا را مختل می‌کرد در شهر هاربین روی داد و از آن زمان ادامه داشته است. بسیاری از تمرین‌کنندگانی که درگیر این کار هستند هنوز این حقیقت را متوجه نشده‌اند که کارشان اشتباه است و زیان‌ها را جبران نکرده‌اند. برخی از آنها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که انگار خیلی کوشا هستند، اما درواقع سعی می‌کنند که از مواجه شدن با این موضوع اجتناب کنند و کارشان را پنهان می‌کنند. در این خصوص چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

استاد: برخی افراد درحالی که بخشی از دافا هستند صرفاً با بی‌میلی و از روی رفع تکلیف کار می‌کنند و برخی از اوضاع خاصی سوءاستفاده می‌کنند. برخی از این موارد ناشی از کوشانبودن در تزکیه است و برخی درنتیجه این است که افراد انگیزه‌های نهانی دارند و بدین‌وسیله از مهربانی مریدان دافا سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین به‌هرشکل باید مراقب این چیزها باشید. وقتی اهدا می‌کنید یا از نظر مالی کسی را حمایت می‌کنید، باید درخصوص اینکه او با این پول چه‌کاری می‌کند آگاه باشید و برای‌تان کاملاً روشن باشد. درغیراین‌صورت نمی‌توانید آن را انجام دهید. اگر به کسی پولی بدهید به‌منزلۀ این است که او را در کارهایش حمایت می‌کنید و شما نیز مقصر شناخته می‌شوید. بنابراین نیروهای کهن شما را به‌عنوان فردی که گول خورده درنظر نمی‌گیرند. بلکه شما را این‌طور می‌بینند که با او همدستی می‌کنید و از او حمایت می‌کنید. بنابراین قطعاً باید درخصوص این مسائل مراقب باشید.

همان‌طور که در این باره صحبت می‌کنم، برخی از شما فکر می‌کنید: «اما من آن افکار را نداشتم. من یک مرید دافا هستم، پس چگونه می‌توانستم آگاهانه درحال حمایت از او بوده باشم؟» موجودات خدایی این را این‌گونه می‌بینند: رفتار یک شخص و اینکه چیزی در انتها چگونه از کار در می‌آید، به‌طور واقعی معرف آن شخص به‌عنوان یک موجود است، نه گفتارش، که ممکن است با رفتارش در تناقض باشد. موجودات سطح بالا این‌گونه به مسائل می‌نگرند. سرنوشت برخی افراد درواقع این بود که این‌طور عمل کنند. کلام‌شان ممکن است خوب به‌نظر برسد، اما نتیجۀ اعمال‌شان تأثیری برعکس دارد. بسیاری از افرادی که این‌گونه عمل کردند، سرنوشت‌شان این بود که این‌گونه عمل کنند. در گذشته گفتم که وقتی اشاعۀ دافا قرار بود اتفاق بیفتد، تمام موجودات برای دافا می‌آمدند، اما نه اینکه همگی ضرورتاً می‌آمدند تا فا را کسب کنند. بسیاری آمدند تا نقشی منفی ایفا کنند.

مرید: از مدت‌ها پیش تاکنون در چین موارد بسیاری بوده که هماهنگ‌کنندگانی که خیلی توانا هستند و می‌توانند تحت شرایط عادی خیلی مؤثر باشند، در معرض آزار و شکنجه شدید واقع شده‌اند. تضادهایی با سایر تمرین‌کنندگان داشته‌اند، افراد را طرد کردند و با شکل‌های دیگری از مزاحمت یا آزار و شکنجه، مانند کارمای بیماری مواجه شدند. آیا می‌تواند دلیل این اتفاق این باشد که در کارهای‌شان عملی انجام دادند که تأثیری منفی داشته است؟

استاد: وضعیت در چین خیلی پیچیده است. به‌محض‌اینکه تفکرتان یک‌ذره از مسیر خارج باشد، نیروهای کهن از شکاف سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین در آنجا وقتی به تزکیه‌تان و انگیزه‌های پشت اعمال‌تان می‌رسد، باید مخصوصاً مراقب باشید. هر چه باشد، آنجا مکان وحشت سرخ است.

‌ مرید: (ترجمه‌شده) من یک مرید دافا از ترکیه هستم. برخی از تمرین‌کنندگان قدیمی در مطالعه گروهی فا و پروژه‌های دافا شرکت نمی‌کنند. چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا یک واحد کامل شویم؟

استاد: درواقع با هماهنگ‌کنندگان اروپایی در این باره صحبت کرده‌ام که در شروع این آزار و شکنجه، مریدان دافا در اروپا چگونه تأثیر بزرگی داشتند و به نتایج ملموسی در کارهای‌شان علیه این آزار و شکنجه دست یافتند. در آن زمان واقعاً قلب‌تان گرد هم می‌آمد. اما به‌تدریج جدا شدید و با گذشت زمان سست‌تر شدید. بنابراین با هماهنگ‌کنندگان اروپایی در این باره صحبت کردم که چکار کنند تا همه درخصوص تزکیه جدی‌تر باشند و به‌طور واقعی مانند مریدان دافا باشند. اگر نتوانید در تزکیه ‌سخت کار کنید، آنگاه افراد پراکنده می‌شوند و به‌تدریج افراد را ازدست می‌دهید و حتی اگر آنها را به‌طور فیزیکی گرد هم آورید، وقتی کارهایی را انجام می‌دهید هیچ تفاوتی با این نخواهد داشت که گروهی از مردم عادی دور هم جمع شدند و قادر نخواهید بود آنها را نگه دارید. تمام موجودات اینجا آمده‌اند تا فا را به‌دست بیاورند و تزکیه کنند و این افکار و تصورات اکتسابیِ پس‌ازتولد است که توانایی‌شان برای کسب فا و به‌پیش‌رفتن‌شان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اما آنها این چیزها را متوجه نمی‌شوند. به‌همین خاطر، تمرین‌کنندگان قدیمی باید آنها را کنار هم آورند و آنها را با فا هدایت کنند.

مرید: براساس مشاهداتم، مشکل اصلی درخصوص مدیریت رسانه‌های‌مان این است که بیش‌ازحد مشتاق هستند که در زمان کوتاه به‌موفقیت دست یابند و به‌سودآوری برسند و بنابراین درحال استفاده از مشوق‌هایی مانند تقدیر و جوایز مالی هستند تا به تمرین‌کنندگان انگیزه بدهند کار فروش را انجام دهند. آنها کاری کرده‌اند که این تمرین‌کنندگان مانند اشخاص جداگانه به‌طور‌ مجزا کار کنند، باهم رقابت کنند، اطلاعات را نزد خودشان نگه دارند و از یکدیگر برحذر باشند. افراد قادر نیستند درطول جلسات آزادانه صحبت کنند و از توانایی‌ها و خردی که یک تزکیه‌کننده باید به‌طور‌ طبیعی داشته باشد، استفاده نمی‌شود.

استاد: بله آنها گرایشاتِ بد چینِ مدرن هستند. برخی گفته‌اند که چینی‌ها نمی‌توانند در کسب‌و‌کارهای بزرگ موفق باشند. بگذارید به شما درخصوص انجام کسب‌وکار درباره ذهنیت آنهایی بگویم که در کشورهای دیگر هستند. خواه کسب‌و‌کار بزرگ یا کوچکی را اداره کنند، آن را به‌عنوان بخشی از زندگی‌شان درنظر می‌گیرند و بهترین سعی‌شان را برای آن می‌کنند و رویکردی بلندمدت را برمی‌گزینند. این ذهنیت به این منجر می‌شود که نگرش خوبی به کارشان داشته باشند و به محصولات باکیفیتی منجر می‌شود. بسیاری از چینی‌ها می‌خواهند به‌سرعت ثروتمند شوند، و وقتی کارها را انجام می‌دهند طرح بلندمدت ندارند. مردم کشورهای دیگر این‌طور فکر نمی‌کنند. اداره کسب‌وکار، شغل‌شان و بخشی از زندگی‌ روزانه‌شان است و فقط به‌دنبال سود و بازده معمول هستند. نگرش‌شان به آن این‌گونه است. برخی از رویکردهای‌تان در رسانه و سایر پروژه‌ها بازتابی از روش انجام امور است که من درحال هشدار به شما هستم، بنابراین باید مراقب این مسائل باشید.

مرید: تلاش‌های ما برای روشن‌گری حقیقت در بسیاری از محل‌های گردشگری در تایپه با مزاحمت از سوی برخی سازمان‌های شرور مواجه شده است و مایلم بپرسم چگونه باید آن را اداره کنیم.

استاد: ( استاد لبخند می‌زنند) این دقیقاً سختی‌ای است که همراه این کارها می‌آید. اهریمن درحال استفاده از شکاف‌هایی است که در اجتماع آزاد وجود دارد. آن مأموران ح.‌ک.‌چ درحال سوءاستفاده از آزادی بیانی هستند که در کشورهای آزاد وجود دارد. اما ح.‌ک‌.‌چ درواقع یک اهریمن است. خواه درطول دوره جنگ سرد بود یا وقتی حزب شرور درابتدا به‌وجود آمد، مردم سراسر دنیا با آن مخالفت کردند و حکومت‌های سراسر دنیا آن را محدود کردند. به آن اجازه ندادند که حضور داشته باشد، حتی کمتر اجازه دادند که افرادش رویداد، گردهمایی، تظاهرات و مانند آن را برگزار کنند. یک هیولا و بلای واقعی درنظر گرفته می‌شد. اما حالا، به‌تدریج، هشیاری مردم سراسر دنیا کمتر شده است. با فروپاشی حزب شرور در اروپای شرقی، مردم به‌طور فزاینده‌ای بی‌تفاوت شدند. بنابراین حالا درواقع این وقاحت را دارد که در تایوان، جایی‌که ضدکمونیست است، پرچم‌ خود را تکان دهد و هیاهو ایجاد کند. واقعاً عجیب به‌نظر می‌رسد. با این‌وجود، باید صرفاً این را یک چالش درنظر بگیرید که بر آن غلبه کنید، چالشی در نجات مردم. آنچه را که لازم است، انجام دهید و نگذارید شما را تحت‌تأثیر قرار دهد و آنها احساس نخواهند کرد انجام آن کار را دیگر دوست داشته باشند.

مرید: یکی از روش‌هایی که شن یون را تبلیغ می‌کنیم، رفتن خانه به خانه برای تحویل مطالب است. هر سال هماهنگ‌کننده ما تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان از مناطق دیگر را که اخیراً از چین آمده‌اند، دعوت می‌کند تا در این پروژه شرکت کنند. این هماهنگ‌کننده از تمرین‌کنندگان محلی‌مان درخواست می‌کند تا برای پوشش هزینه‌های غذا و مسکنِ تمرین‌کنندگان خارج از شهر، پول و منابع اهدا کنند. این هزینه‌ها در مخارج شن یون محاسبه نمی‌شوند و در فرآیند حسابداری نیز به‌طور شفاف ثبت نمی‌شوند. این هماهنگ‌کننده معمولاً به‌صورت تمام‌وقت کارهای تبلیغ شن یون را انجام می‌دهد، بنابراین مخارج زندگی‌ خودش ممکن است بار سنگینی باشد. در عین حال او به تمرین‌کنندگان مناطق دیگر که هنوز وضعیت مهاجرت‌شان درست نشده است کمک می‌کند تا پناهندگی سیاسی بگیرند. آیا امکان دارد این‌طور باشد که تمرین‌کنندگان را برای تبلیغ شن یون راهنمایی می‌کند تا پناهندگی سیاسی بگیرند؟

استاد: این‌طور فکر می‌کنم. برخی مناطق از تمرین‌کنندگان خارج از شهر یا تمرین‌کنندگان جدید درخواست می‌کنند به فعالیت‌های‌شان ملحق شوند تا تبلغیات‌شان برای شن یون را شدت بخشند. اگر از نظر اجرایی بگوییم، اگر آن افرادی که کمک می‌کنند در موقعیت‌های کلیدی نباشند، نباید مشکلی باشد. ارائه مطالب به در منازل، شما را ملزم نمی‌کند که به‌طور مستقیم حقیقت را روشن کنید، بنابراین اینجا نباید مشکلی باشد. در ابتدا، ح.‌ک.‌چ شرور به‌شدت درحال مختل کردن امور بود و شن یون به این اندازه در اجتماع شناخته‌شده نبود؛ مردم درباره آن نشنیده بودند و تبلیغات مخصوصِ درِ منازل که شن یون در آن زمان تولید می‌کرد، خیلی خوب درست نشده بودند. بنابراین مردم آنها را مانند بسته‌های پستی ناخواسته درنظر می‌گرفتند. علاوه بر آن، مأموران حزب شرور درحال مختل کردن امور بودند و تهمت‌هایی را پخش می‌کردند. اما حالا امور متفاوت هستند. حداقل در ایالات متحده تقریباً‌ هر کسی درباره شن یون می‌داند، بزرگ و کوچک به یک اندازه. آنها می‌دانند که شن یون نمایشی درجه یک و پیشرفته است. بنابراین وقتی به محله‌های بهتر می‌روید و آن آگهی‌هایی که به‌خوبی تولید شدند را کنار درِ منازل‌شان می‌گذارید، می‌توانم به شما بگویم که اصلاً کنار گذاشته نمی‌شوند. صرفاً این‌طور واکنش نشان می‌دهند که، «اوه، این شن یون است.» و فکر خواهند کرد، «این نمایشی است که باید برویم ببینیم.» معمولاً این‌طور است. اما در مناطق محدودی با تعداد کمی از افراد مواجه شده‌ایم که تماس گرفتند تا شکایت کنند. اما وقتی آن را بررسی می‌کنید، پی می‌برید که افراد چینی هستند که این کار را با یک منظوری انجام می‌دهند- نه چینی‌هایی که توسط ح.‌ک‌.‌چ مسموم شدند. درواقع آنها مأموران حزب هستند که در تلاشند تا امور را مختل کنند. بنابراین اجازه ندهید شما را تحت‌تأثیر قرار دهد.

مرید: آیا ضروری است که به کار کردن روی مجله‌ای ادامه دهیم که هیچ محتوای روشن‌گری حقیقت ندارد، مقدار عظیمی از منابع انسانی‌ را صرف می‌کند و سودآور نیست؟

استاد: اگر حقایق را روشن نمی‌کند، پس البته که عملی نخواهد بود. چرا مریدان دافا باید در آن درگیر شوند؟ اما اگر نگرانی شما این است که چقدر در روشن‌گری حقیقت مؤثر است، آنگاه این موضوع دیگری است. یا اگر این یک شرکت عادی است که درحال اداره آن هستید، آنگاه با آن مشکلی ندارم، چراکه هرچه‌باشد همگی شما درحال کار کردن در اجتماع عادی هستید و باید در این باره فکر کنید که چگونه امرار معاش کنید. اگر یک نهاد رسانه‌ای که مریدان دافا درحال اداره کردن آن هستند هدفش این است که به طبقات سطح بالای جامعه راه یابد، و بنابراین مقالات زیادی که حقایق را روشن می‌کنند در خود ندارد، آنگاه این یک انتخاب رویکرد است. اگر قرار است که به طبقات سطح بالای جامعه راه یابید، واقعاً نمی‌توانید تعداد بیش از حدی از این نوع مقالات را داشته باشید.

مرید: (ترجمه‌شده) هماهنگ‌کننده یک پروژه هست که گاهی اوقات آنچه به او گفتید را به ما منتقل می‌کند. چگونه می‌توانیم از این نوع اطلاعات دست‌دوم استفاده کنیم؟ (همه می‌خندند)

استاد: ( استاد از ته دل می‌خندند) بله، برخی هماهنگ‌کنندگان وجود دارند که وقتی ازعهده این برنمی‌آیند که کاری را ‌پیش ببرند، دوست دارند به استاد متوسل شوند. [می‌گویند،] «استاد این را گفت،» یا «این چیزی است که استاد گفت.» اما درواقع، وقتی شروع می‌کنید درباره آنچه استاد گفت صحبت کنید، سایر تمرین‌کنندگان بلافاصله فکر می‌کنند و می‌بینند که شما متوسل به اسم استاد می‌شوید زیرا به‌اندازه کافی توانایی ندارید که خودتان موضوع را اداره کنید. (مریدان تشویق می‌کنند) بنابراین به همین دلیل است که وقتی گاهی اوقات افراد انواع و اقسام مسائل را نزد من می‌آورند، بدون تبعیض، حالا همه آنها را برمی‌گردانم. از من می‌خواهند به آنها اطمینان یا تأیید بدهم و اکثر اوقات به‌خاطر این است که با مقاومت مواجه شده‌اند. اما یک‌بار که نظرم را درباره آن موضوع ارائه دهم، بلافاصله برمی‌گردند و چیز متفاوتی به افراد می‌گویند و می‌گویند که استاد از آنچه انجام می‌دهند حمایت می‌کند. آنچه معمولاً انجام می‌دادم، در واقع، به‌شرح زیر بود. وقتی از من می‌پرسیدند آیا درست است کارهایی را به این یا آن شکل انجام داد، به آنها می‌گفتم که استاد مخالف هیچ پروژۀ آغاز ‌شده توسط مریدان دافا نیست و اینکه آنها می‌توانند به هر شکلی که احساس می‌کنند بهترین است، اقدام کنند. ( آه کشیدن) اما فقط پس از آن یک جمله، می‌رفتند و به افراد می‌گفتند، «استاد روی این صحه گذاشته است، بنابراین قصد داریم آن را به این شکل انجام دهیم.» و وقتی کسی مخالفت می‌کرد، می‌گفتند، «این توسط استاد تصدیق شده است.» (همه می‌خندند) اما این همان نیست، مگرنه؟ بنابراین به این دلیل، حالا دیگر افراد را نمی‌پذیرم.

تزکیه امری مربوط به خودتان است و اینکه پی ببرید چگونه به‌خوبی عمل کنید و چگونه با دیگران به‌خوبی رفتار کنید بخشی از سفرتان است. این بخشی از تزکیه‌تان است، بنابراین چگونه می‌توانید آن را به استاد منتقل کنید؟ چگونه می‌توانید آن را کنار برانید؟

مرید: بیش از هشت هزار مرید دافا از بیش از پنجاه کشور و منطقه به استاد درود می‌فرستند. (همگی مریدان با شور و شوق به‌مدت زیادی تشویق می‌کنند.)

استاد: از همگی متشکرم. ( استاد هه‌شی می‌کنند) تزکیه سنگ‌ زیربنای آنچه انجام می‌دهیم است، و نجات مردم مسئولیت‌ ما است. هر دوی این‌ها باید به‌خوبی انجام شوند. فکر می‌کنم که کنفرانس‌های فای ما... آیا می‌دانید هر دفعه بلیت هواپیما در مجموع چقدر می‌شود؟ مبلغ زیادی است. و مخارج غذا و مسکن چقدر زیاد می‌شود؟ منابع دافا، مخصوصاً خارج از چین، خیلی محدود است. بنابراین با کنفرانس فا مانند یک تشریفات رفتار نکنید و این کنفرانس فا را به ابزاری برای خود تبدیل نکنید تا بروید درباره هر چیز جدیدی که استاد اینجا گفته ‌است اطلاعاتی را پخش کنید. استاد از ته دل می‌خواهد ببیند شما به‌زودی خودتان را رشد می‌دهید و- درنتیجۀ شرکت در این کنفرانس فا- به موانعی که در تزکیه مواجه شده‌اید، واقعاً غلبه کنید. بنابراین وقتی این کنفرانس فا تمام می‌شود، نباید دست خالی برگردید.

این نوعی از دور هم جمع شدن نیست، یک گردهمایی که برگزار می‌شود تا افراد همدیگر را ببینند. تزکیه موضوعی جدی است. چرا نیروهای کهن به این شکل درحال آزار و اذیت ما بوده‌اند؟ و چرا وضعیتی که ایجاد کردند این‌قدر بی‌رحمانه است؟ آنها قطعاً جدی هستند! و درخصوص شما، شما درحال تزکیه‌ خودتان هستید. اگر درخصوص آنچه درحال انجام آن هستید جدی نباشید، آنگاه در حال ناامید کردن خودتان هستید و حتی بیشتر اینکه درحال ناامید کردن حیات‌هایی که باید نجات دهید. بنابراین با تمام این چیزهایی که گفتم امیدوارم متوجه شوید که کوشا بودن و درک‌تان از فا درحقیقت محصولی از تزکیۀ خودتان است. به‌عنوان استادتان، از ته دل می‌خواهم ببینم که سریع‌تر پیشرفت کنید و در این مسیر اولوهیت حتی بهتر عمل کنید. از همگی متشکرم. ( استاد هه‌شی می‌کنند، درحالی که تمام مریدان مدتی طولانی تشویق می‌کنند. استاد به حضار بدرود می‌گویند. همان‌طور که استاد ترک می‌کنند، مریدان ایستاده می‌مانند و به تشویق استاد در مسیری که ترک می‌کنند ادامه می‌دهند.)