(Minghui.org) صد و بیست و نه تمرین‌کننده فالون گونگ از شن‌جو واقع در استان هبئی برگه‌های حاکی از شکایات کیفری علیه جیانگ زمین، مغز متفکر آزار و شکنجه فالون گونگ را برای بالاترین دادگاه چین ارسال کردند. برگه‌های شکایات در پایان ماه مه به دادستانی عالی خلق فرستاده شدند.

اکثر شاکیان کشاورزانی هستند که وضعیت سلامتی و اخلاقی‌شان پس از تمرین فالون گونگ بهبود یافت. بااین‌حال، با توجه به آزار و اذیت جیانگ، این شهروندان مطیع قانون، به‌خاطر باور خود در بازداشتگاه‌ها، اردوگاه‌های کار اجباری و مراکز شستشوی مغزی بازداشت و زندانی و حبس شده‌اند. آنها از ضربه‌های روحی و جسمی ناشی از شکنجه رنج برده‌اند.

توده‌ای از نامه‌های دریافت‌شده از تمرین‌کنندگان فالون گونگ که به‌منظور طرح دعوی در دادگاه از طریق پست به دادستانی عالی خلق فرستاده شدند

براساس شکایات تمرین‌کنندگان، سلسله عملیات جیانگ برای ریشه کن کردن فالون گونگ به‌منزله نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در مدارک ارسالی مبنی‌بر دادخواهی، فهرستی از حقایقی ویرانگر درخصوص آزار و شکنجه وجود دارد که هر کدام از تمرین‌کنندگان متحمل آنها شده‌اند.

آقای یان جونگ‌شون به‌ علت آزار و شکنجه درگذشت. او چند بار به زندان افتاد و به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مبالغ زیادی وجه نقد از او اخاذی شد و قبل از مرگ تحت بازداشت خانگی به‌سر برد. خانواده‌اش متحمل رنج عظیمی شدند و در شمار افرادی هستند که شکایت خودشان را ارسال کردند.

خانم وانگ فنگ گای، ۵۶ ساله، به مدت سه سال زندانی شد. در شب ۱۲ مارس سال ۲۰۰۱، پلیس خانه‌اش را غارت کرد و قبل از صدور حکم محکومیت به زندان، به مدت ۹ ماه زندانی شد. مادرشوهرش براثر فشار و ترس شدید ناشی از این رویداد درگذشت. دو فرزند او آن شب به ایستگاه پلیس آورده و دچار ترس و وحشت شدند. آنها همچنین مجبور به ترک مدرسه شدند. در سال ۲۰۰۷، منزل خانم وانگ دوباره غارت شد.

آقای سونگ یونگ‌دونگ، ۷۰ ساله، در ماه اکتبر سال ۱۹۹۹، به مدت سه سال به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. قبل از المپیک پکن بیش از سه ماه زندانی شد. او چند بار مورد اخاذی و تحت آزار و شکنجه قرار گرفت.

خانم شی شیو‌وِن، ۷۰ ساله، هفت بار بازداشت و در بازداشتگاه‌ها و مراکز شستشوی مغزی حبس شد. از او حدود ۵۰۰۰۰ یوان (حدود ۸۰۵۶ دلار) اخاذی شد.

خانم لیو یان‌لی، ۵۰ ساله، سه بار بازداشت و دو بار زندانی شد. او به‌منظور اجتناب از آزار و شکنجه، به مدت یک سال مجبور به فرار از خانه شد. خانه اش غارت شد و از او به مبلغی بیش از ۱۰۰۰۰ یوان (حدود ۱۶۱۱ دلار) اخاذی شد.

خانم چِنگ فولان به‌منظور درخواست تجدید نظر درخصوص اجرای عدالت برای فالون گونگ در تاریخ ۲۵ مه، سال ۲۰۱۱ به پکن رفت. او باز داشت شد و به مدت چهار ماه در بازداشتگاه به‌سر برد و به مدت نه ماه در یک اردوگاه کار اجباری حبس شد. همچنین به مدت ۱۱ ماه در مغولستان داخلی زندانی شد.

آقای سان چونگ‌هوآی، ۶۸ ساله، دو بار به زندان افتاد و یک‌بار به یک مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد. از او به مبلغ ۱۸۰۰۰ یوان (حدود ۲۹۰۰ دلار) اخاذی کردند.

خانم چن شین‌لین، ۶۵ ساله، به‌خاطر درخواست دادخواهی برای فالون گونگ بازداشت شد. به‌منظور انکار باورش به فالون گونگ تحت شکنجه و فشار شدید قرار گرفت. از خانواده‌اش مبلغ ۵۰۰۰ یوآن ( حدود ۸۰۶ دلار) برای آزادی او اخاذی شد. بعداً در سال ۲۰۰۳، خانم چن به مدت یک ماه در یکی از مراکز شستشوی مغزی زندانی شد و پس از آن مورد اخاذی به مبلغ ۲۰۰۰ یوان قرار گرفت. این موضوع مصیبت دردناکی برای خانواده‌اش بوده است.

خانم شِیونگ یون‌چن، ۷۴ ساله، به‌طور مکرر از سوی مقامات محلی تحت آزار و اذیت قرار گرفت. از وی به مبلغ ۱۰۰۰۰ یوان (حدود ۱۶۱۱ دلار) اخاذی کردند.

خانم جانگ یون‌هویی، ۶۷ ساله، نیز به دفعات مکرر تحت آزار و اذیت قرار گرفت. دستگاه کپی، دستگاه پخش MP3  و کتاب فالون گونگ او توقیف شدند. از او در وضعیت‌های مختلف درکل به مبلغ ۴۵۰۰۰ یوان (حدود ۷۲۵۰ دلار) اخاذی کردند. همچنین او را مجبور کردند خیابان‌ها را تمیز کند.

به‌علاوه، گوئو جینگ‌چون، چِنگ دافِنگ، چین گویی‌فانگ، جیا شین‌کویی، جانگ شیوهوآ، جانگ شیائونیو، سو شیائوشانگ، لیو شیائوهی، فِنگ یان‌مینگ، فِنگ یان‌لینگ، جانگ پینگ‌جون، فِنگ لو، جیان شین، لیو لان‌شانگ، جانگ شیائولونگ، کانگ شوشن، چِنگ شیانگ‌لان، گوئو شینگ‌جی، گونگ شیانگ‌تیان، کانگ زنگ‌میان، چِن شوشیانگ، چِنگ لینگ‌جون، گونگ کونگ‌یین، جانگ شیووِن، کانگ جین‌لیانگ، لی شوجوآن، جِنگ جینگ‌شانگ، گائو شیائونیو و کانگ کوندوآن به‌طور مشترک علیه جیانگ درخواست شکایت ارائه کردند. 

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.