(Minghui.org) شانزده سال پس از اینکه جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، آزار و شکنجه وحشیانه فالون گونگ را در چین راه‌اندازی کرد، تمرین‌کنندگانی که بی‌عدالتی‌های بی‌شماری را متحمل شده‌اند، سرانجام از حق خود برای دعوی و شکایت استفاده کردند.

از ۲۸ مه، بیش از ۸۰۰ شکایت ازسوی تمرین‌کنندگان فالون گونگِ سراسر چین به دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق تسلیم شده است. هدف این پرونده‌ها علیه جیانگ، احیا و اعاده عدالت در جامعه چین است و خواست مردم این کشور را نشان می‌دهد.

افزایش تعداد شکایات از سوی تمرین‌کنندگان فالون گونگ باعث شد تا تعدادی از اعضای گروه جیانگ هراسان شوند. برخی از طرفداران جیانگ تمرین‌کنندگان را بازداشت کرده بودند، چراکه آنها تلاش می‌کردند کیفرخواست‌هایی را تسلیم دادگاه‌ها کنند و عده‌ای نیز پلیس محلی را  بسیج کرده بودند تا مانع از این شوند که تمرین‌کنندگان شکایات خود را‌ به دست دادگاه‌ها برسانند.

در بخش بینِ هاربین، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ، اداره پلیس به دفاتر پستی و خدمات پست سریع‌السیر دستور داد تا هیچ کدام از نامه‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ را نپذیرند.

کارکنان اداره پست در ماچنگ، واقع در استان هوبی، به‌طور غیرقانونی نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند تا مطمئن شوند که آنها شامل کیفر‌خواستی علیه جیانگ زمین نباشند.

پلیس شهر جین‌چانگ در استان گانسو پنج تمرین‌کننده فالون گونگ به نام‌های فان یونگ‌چنگ، وانگ زفانگ، وانگ یونگ‌فانگ، وانگ یوکانگ و وانگ لی‌فنگ را در دو رویداد جداگانه، در اداره پست بازداشت کرد. مأموران پلیس‌ کیفرخواست‌های آنها را نیز ضبط کردند.

سه محل فوق‌الذکر، به آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ بدنام هستند. برای بیش از یک دهه، مسئولین محلی حزب کمونیست و پلیس، مرتکب جنایاتی جدی علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده‌اند، ازجمله شکنجه، دزدیدن اموال شخصی و تحت فشار قرار دادن کارفرمایانشان برای اخراج آنها.

اینکه تمرین‌کنندگان جیانگ زمین را تحت تعقیب قانونی قرار دهند، به‌جای اینکه مجرمان سطح پایین را هدف قرار دهند، از نیک‌خواهی عظیمشان است. تمرین‌کنندگان امیدوارند آنهایی که در اجرای سیاست آزار و شکنجه به‌دست جیانگ درگیر بوده‌اند، هنوز هم فرصتی داشته باشند که برگردند و گناهان خود در این جنایات شنیع را جبران کنند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ درحالی‌که تلاش می‌کنند تا از اصول حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری پیروی کنند، نیک‌خواه‌ترین‌ و  قانونمندترین شهروندان چین هستند. باوجود مزایای مشهودی که فالون گونگ برای جامعه چین به ارمغان آورده، مانند بهبود سلامتی و رشد استانداردهای اخلاقی، جیانگ تمام دستگاه‌های دولتی را به‌کار گرفت تا غیرانسانی‌ترین رفتار را بر تمرین‌کنندگان تحمیل کند. در این راستا حبس غیرقانونی، همین‌طور شکنجه جسمی و روحی و شستشوی مغزی مسائلی عادی هستند.

در چین شهروندان حق دارند شکایات کیفری تنظیم کنند. در نظرات اصلاح سیستم که توسط دادگاه عالی خلق در ۱ مه امسال صادر شد نیز اظهار شده: «به‌منظور تضمین حق طرفین دعوا و اینکه مشکلات "سخت" توده‌های مردم، اصلاح سیستم دادگاه، اجرای سیستم بازنگری به‌منظور تغییر سیستم ثبت‌نام... به‌طور مؤثری حل‌وفصل شود، دادگاه باید مطابق قانون، پرونده را قبول کند و هیچ واحد یا فردی نباید از هیچ بهانه‌ای استفاده کند تا مانع دادگاه از پذیرش پرونده شود.»

درحالی‌که جنایات اخیر را به‌شدت محکوم می‌کنیم؛ جنایاتی که در آن اعضای گروه جیانگ مانع رسیدن شکایات حقوقیِ علیه جیانگ به دادگاه‌ها شدند، امیدواریم آنهایی که در ارتکاب جنایات علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ با جیانگ همکاری کرده‌اند، موضعشان را تغییر دهند و در راستای جبران جنایاتشان دست به اقدام بزنند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ مصمم هستند جیانگ و همین‌طور هم‌دستانش را به دست عدالت بسپارند.