(Minghui.org) چهار زن از شهر شولان، واقع در استان جیلین، به‌دلیل تنظیم شکایتی کیفری علیه جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین، در ساختمان دادگستری بازداشت شدند. سپس مأموران پلیس آنها را به بازداشتگاه منتقل کردند.

این خانم‌ها؛ خانم کائو گویی‌چین (曹桂芹)، خانم یانگ دیان‌یینگ (杨殿英)، خانم سان یان‌پینگ (孙艳平) و خانم تائو یاچینگ (陶玉清)، همگی فالون گونگ را تمرین می‌کنند و اکنون در مرکز شستشوی مغزی شولان به‌سر می‌برند.

بازداشت و حبس

این چهار تمرین‌کننده هنگامی‌که در دادگستری شولان شکایتی کیفری علیه جیانگ زمین تنظیم می‌کردند، بازداشت شدند. آنها بعداً توسط مأموران پلیس نان‌چنگ بازداشت شدند که به‌دنبال آن پلیس منزل خانم تائو را غارت کرد. این خانم‌ها در بازداشتگاه نانشان به‌مدت ۱۵ روز حبس شدند.

خانواده‌های این افراد به دادگاه، اداره پلیس و بازداشتگاه مراجعه کرده و تلاش کردند تا آنها را آزاد کنند، اما مسئولین از انجام آن خودداری ‌کردند.

در ۱ ژوئن ۲۰۱۵ که دوباره به اداره پلیس نانچنگ مراجعه کردند، به آنها گفته شد به بازداشتگاه نان‌شان بروند. دو مأمور پلیس در بازداشتگاه به آنها اطلاع دادند که تمرین‌کنندگان روز بعد آزاد خواهند شد.

در ۲ ژوئن، وقتی افراد خانواده‌شان ساعت ۵ صبح به بازداشتگاه رسیدند، متوجه شدند که خیابان‌ها با تعدادی از مأموران اداره ۶۱۰  شولان و اداره پلیس بیچنگ اشغال شده است.

درحالی‌که، این چهار خانم بازداشتگاه را ترک می‌کردند، مأموری به آنها گفت که سوار ماشین پلیس شوند. آنها خودداری کردند و به‌طرف ماشین‌های اقوامشان رفتند.

مأموران ابتدا خانم یانگ را به‌زور کشیدند و او را با دست‌بند به ماشین پلیس بستند.

سپس، خانم تائو را به همان ترتیب به‌زور کشیدند و به ماشین بستند که درِ ماشین در جریان این کشمکش آسیب دید. همسر خانم تائو و دو نفر از بستگانش سعی کردند علت این کار را از پلیس بپرسند، اما مأموران آنها را تحت کتک زدند، بازداشت کردند و به اداره پلیس بیچنگ بردند.

این چهار تمرین‌کننده بعداً به مرکز شستشوی مغزی شولان منتقل شدند.

پیش‌زمینه مختصری از این تمرین‌کنندگان

خانم یانگ، ۵۳ ساله، در دوران کودکی‌اش از بیماری‌های بسیاری رنج می‌برد و پزشکان یکی از کلیه‌هایش را در ۱۹ سالگی درآورده بودند. وی پس از تولد، به‌دلیل مشکلات مادرزادی و بیماری قلبی تقریباً فلج بود. او در سال ۱۹۹۹، با فالون گونگ آشنا شد و تمرین را شروع کرد، اما هنگامی‌که آزار و شکنجه آغاز شد از ترس رژیم، آن را رها کرد. وی در سال ۲۰۰۷، مجدداً شروع به تمرین فالون گونگ کرد و سلامتی‌اش را دوباره به‌دست آورد.

خانم سان، ۴۲ ساله، تمرین فالون گونگ را در سال ۱۹۹۸ آغاز کرد. هنگامی‌که جوان بود، بیماری‌های بسیاری داشت، اما پس از تمرین فالون گونگ آنها ناپدید شدند. وی از مادرشوهر ۷۶ ساله‌اش که در بستر بیماری است، مراقبت می‌کند.

خانم تائو، ۴۸ ساله، در جوانی مادرش را ازدست داد. وی برای وقت‌گذرانی شروع به سیگار کشیدن و بازی مایونگ کرد. در سال ۱۹۹۹، پس از اینکه تمرین فالون گونگ را آغاز کرد، دیدش به زندگی بهبود یافت و به‌تدریج رابطه خوبی با مادرشوهرش ایجاد کرد.

این افراد پس از بهره بردن از مزایای تمرین فالون گونگ، می‌خواستند درباره آن با دیگران صحبت کنند، اما فقط به‌دلیل انجام این کار بارها بازداشت شدند و تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند.

پیش‌زمینه

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، به‌عنوان رئیس حزب کمونیست چین، با تحمیل نظراتش به سایر اعضای کمیته دائمی پولیت‌بورو، سرکوب وحشیانه فالون گونگ را آغاز کرد.

این آزار و شکنجه، طی ۱۶ سال گذشته، منجر به مرگ تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شد. افراد بسیاری به‌خاطر باورهایشان شکنجه شده و حتی برای برداشت اجباری اعضای بدنشان کشته شدند. جیانگ زمین مستقیماً مسئول آغاز و تداوم این آزار و شکنجه وحشیانه است.

در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹، تحت هدایت شخصی وی، حزب کمونیست چین، یک سازمان امنیتیِ فراقانونی، به نام اداره ۶۱۰ را راه‌اندازی کرد. این اداره بر قوانین و مقررات نیروهای پلیس و سیستم قضایی برتری داشت و آنها را برای انجام دستورات جیانگ درخصوص فالون گونگ هدایت می‌کرد: اینکه اعتبار آنها را ازبین ببرید، منابع مالی‌شان را قطع کنید و جسمشان را نابود کنید.

قوانین چین به شهروندان اجازه می‌دهد که شاکیان پرونده‌های کیفری باشند و اکنون بسیاری از تمرین‌کنندگان از این حق قانونی خود برای ارائه شکایت کیفری علیه این دیکتاتور سابق استفاده می‌کنند.