(Minghui.org) از روزی که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) شروع به آزار و شکنجه فالون گونگ کرد، طی تمام این سال‌ها فکر می‌کردم که فالون گونگ درست مانند سایر تمرین‌های چی‌گونگ چینی است و ح.ک.چ نیز فقط یک حزب سیاسی است.

ازآنجایی‌که حزب کمونیست بر چین حکومت می‌کند، بدون توجه به اینکه فالون گونگ چقدر خوب است، آن صرفاً نمی‌توانست استقلال فالون گونگ را تحمل کند. بسیاری از مردم، ازجمله خودم، فکر می‌کردیم این صرفاً روشی است که کارها در چین بدان صورت انجام می‌شود.

اما باوجود آزار و شکنجه وحشیانه این حزب که شامل حبس، شکنجه و کشتار می‌شود، فالون گونگ ناپدید نشده است.

من مکرراً فلایرهای فالون گونگ را در صندوق پستی‌ام دریافت می‌کنم. از مطالعه آنها درکی از تلاش‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ در داخل چین و خارج از آن به‌دست آورده‌ام. همچنین دریافتم که مردم در سراسر جهان از فالون گونگ حمایت می‌کنند. به این نتیجه رسیدم که فالون گونگ تمرینی معمولی نیست و ح.ک.چ نیز یک حزب سیاسی عادی نیست.

هنگامی‌که حزب آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد، مرتکب جنایتی نابخشودنی شد. پیروان ح.ک.چ که در این شکنجه شرکت کرده‌اند، نمی‌دانند که مرتکب مخوف‌ترین جنایات شده‌اند و فقط باید خودشان را سرزنش کنند. اجداد و فرزندانشان (اگر فرزندی داشته باشند) نیز از عواقب آن رنج خواهند برد.

همیشه باور داشتم که در همه جای این عالم حیات‌های هوشمند وجود دارند. باور دارم که عالم یک درخت است و ستارگان و سیارات میوه‌های آن هستند. حزب کمونیست مانند حشرات است. در زمین ایجاد هرج و مرج و آشفتگی می‌کند، این محیط را نابود و مردم را فاسد می‌کند.

اصول "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری" فالون گونگ ریشه‌های این درخت (عالم) هستند و خوراک تمام موجودات زنده را مهیا می‌کنند. باوجود این آزار و شکنجه دیوانه‌وار که زندگی تمرین‌کنندگان را ویران کرده است، ح.ک.چ نمی‌تواند به اصول فالون گونگ آسیب برساند.

برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ دعا می‌کنم. امیدوارم آنها بتوانند به تعداد بیشتری از مردم کمک کنند تا حقیقت را درک کنند و از این مصیبت بزرگ جان سالم به‌در ببرند.