(Minghui.org) من و دو تمرین‌کننده دیگر به دفتر پستی نزدیک محل زندگیمان رفتیم تا شکایات کیفری‌مان علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق حزب کمونیست، را ارسال کنیم که آزار و شکنجه فالون گونگ را در چین راه‌اندازی و رهبری کرد.

درحالی‌که وارد این دفتر می‌شدیم، مأمور پلیسی را دیدم که نزدیک باجه اکسپرس نشسته بود. این صحنه موانعی را به‌خاطرم آورد که سایر تمرین‌کنندگان هنگام  پست شکایات خود علیه جیانگ تجربه کرده بودند. بااین‌حال، بی‌درنگ به‌طرف این باجه رفتیم.

به کارمند جوانی که در آنجا کار می‌کرد، گفتم: «لطفاً این بسته را با پست اکسپرس بفرست.» پرسید: «به چه آدرسی فرستاده شود؟» پاسخ دادم: «به دادگاه عالی و دادستانی عالی.» پرسید: «درباره چیست؟» درحالی‌که بسته را از پنجره باجه به داخل می‌دادیم، تمرین‌کننده دیگری گفت: «شکایت علیه جیانگ زمین.»

درست در آن لحظه، مأمور پلیسی به‌طرف در ورودی آمد. درحالی‌که، او را به‌دقت تماشا می‌کردم، فکر کردم: «آیا او می‌خواهد با پلیس تماس بگیرد تا نیروی پشتیبان بفرستند و ما را بازداشت کنند؟» اما ندیدم با کسی تماس بگیرد؛ درعوض، آن مأمور درست نزدیک در ورودی توقف کرد و همانجا ایستاد.

مرد جوان گفت: «دستوری به ما داده شده که طبق آن هیچ‌گونه سرویس پست اکسپرسی برای فالون گونگ نداریم.»

یکی از ما شروع به صحبت با او کرد و گفت که چگونه تمرین‌کنندگان بی‌گناه، درنتیجه کمپین آزار و شکنجه‌ای که جیانگ راه‌اندازی کرد، رنج بسیار زیادی را متحمل شده‌اند.

این کارمند درحالی‌که با سرپرستش تماس می‌گرفت، لحن صدایش ملایم شد و گفت: «آنجا منتظر باشید و اجازه دهید این مسئله را بررسی کنم.»

سرپرست بیرون آمد، اما مطمئن نبود که چه کاری باید انجام دهد. او گفت: «باید از کسی درباره این مطلب سؤال کنم.» سپس تماسی گرفت، اما کسی پاسخ نداد.

فکر می‌کردم اندکی بعد بازداشت خواهیم شد، پیشنهاد کردم: «بیایید از اینجا برویم بیرون.» اما دو تمرین‌کننده دیگر تکان نخوردند. آنها به توضیحاتشان ادامه دادند مبنی بر اینکه چگونه جیانگ و رژیم کمونیست، در بیش از یک دهه گذشته، فالون گونگ را بدنام کرده‌اند.

مرد جوان گفت: «شما تمرین‌کنندگان فالون گونگ واقعاً شجاع هستید و جرأت می‌کنید چنین شکایاتی را ارسال کنید؟! یعنی می‌گویید طولی نخواهد کشید که این سرکوب به پایان می‌رسد؟»

سرپرست دفتر به تماس با رؤسایش ادامه داد و سرانجام با مقامی در سطح بالاتر تماس گرفت.

وی پرسید: « نامه‌های فالون گونگ را چگونه اداره کنیم؟» ما می‌توانستیم در فاصله چند قدمی، این مکالمه را بشنویم: «چه نوع نامه‌ای؟» سرپرست گفت: «شکایت از جیانگ زمین به آدرس دادگاه عالی و دادستانی عالی خلق.» رئیس با صدای بلند و واضحی پاسخ داد: «انجامشان دهید!»

کارمند جوان نامه‌هایمان را پست کرد و روز بعد، رسید ارسال آن را دریافت کردیم.

بسیار خوشحال بودیم، زیرا اکنون افراد بیشتری می‌دانند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.

پیش‌زمینه

در سال ۱۹۹۹ جیانگ زمین، به‌عنوان رئیس حزب کمونیست چین، با لغو اختیار و تصمیم سایر اعضای کمیته دائمی پولیت‌بورو، سرکوب خشونت‌آمیز علیه فالون گونگ را به‌راه انداخت.

این آزار و شکنجه، طی ۱۶ سال گذشته منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. تعداد بیشتری به‌خاطر باورهایشان تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌خاطر اعضای بدنشان کشته شدند. جیانگ زمین مستقیماً مسئول آغاز و تداوم این آزار و شکنجه وحشیانه است.

تحت دستور شخصی جیانگ، حزب کمونیست چین یک ارگان امنیتی فراقانونی به نام "اداره ۶۱۰" را در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ تأسیس کرد. این سازمان در انجام دستور جیانگ درخصوص فالونگ گونگ بر نیروهای پلیس و دستگاه قضایی برتری دارد: اعتبارشان را ازبین ببرید، منابع مالی‌شان را قطع کنید و آنها را از لحاظ جسمی نابود کنید.

قانون چین به شهروندان اجازه می‌دهد که شاکیان پرونده‌های کیفری باشند و درحال‌حاضر بسیاری از تمرین‌کنندگان با تنظیم شکایات کیفری علیه دیکتاتور سابق، درحال استفاده از این حق خود هستند.