(Minghui.org) زمانی مردی در چین باستان زندگی می‌کرد که همیشه نسبت به دیگران حسادت می‌ورزید و نمی‌توانست چیزهای خوبی را که برای دیگران اتفاق می‌افتاد تحمل کند. درنتیجه اتفاقات بدی برایش رخ دادند. اما زمانی که دست از حسادت برداشت و اقدام به انجام اعمال خوب کرد، زندگی‌اش متحول شد.

جیانگ یوآن، از صاحب‌منصبان ایالت سونگ در سلسله ژو بود. وی ده پسر داشت که یکی گوژپشت، سه‌ نفر از آنها فلج، یکی دیوانه، یکی از نظر ذهنی پرخاشگر، یکی ناشنوا، یکی نابینا و یکی لال بود. آخرین پسرش در زندان درگذشت.    

مردی به نام زیجائو از او پرسید: «چه‌کار کردید که مستحق چنین بدبختی هستید؟»

جیانگ معتقد بود که هیچ کارزیان‌آوری در زندگی‌اش، انجام نداده است.

«حدس می‌زنم که همیشه فقط حسود هستم. نسبت به کسانی که کارها را بهتر از من انجام می‌دهند حسادت می‌کنم. وقتی از من تعریف و تمجید می‌کنند، خوشحال می‌شوم. زمانی که می‌شنوم مردم کارهای خوبی انجام می‌دهند، شک می‌کنم و وقتی از اعمال اهریمنی آنها باخبر می‌شوم به‌راحتی تحت تاثیر قرار می‌گیرم. احساس می‌کنم هروقت مردم چیزی را به دست می‌آورند، من آن را از دست می‌هم؛ خوشحالی از حال بد دیگران، خوراک من است.»

زیجائو آهی کشید.

گفت: «ذهن شما بسیار منحرف است! این بهایی است که به‌ قیمت ویران‌کردن خانواده‌ات پرداخت می‌کنی. موجودات سطح بالا می‌توانند ببینند که مردم به‌خاطر چه زندگی می‌کنند. اگر بتوانی روش فکرکردن خود را عوض کنی و حقیقتاً نیک‌خواه باشی، همه چیز در اطراف شما تغییر خواهد کرد. هنوز خیلی دیر نیست.» 

جیانگ این درس را سرلوحه‌ی افکارش قرار داد و دست از حسادت کشید. کسانی را که توانا و بااستعداد بودند، مورد تشویق قرار داد. طی کمتر از چند سال بچه‌هایش سلامتی خودشان را بازیافتند.

حسادت از کوته‌فکری و خودخواهی سرچشمه می‌گیرد. وقتی دیگران کارها را بهتر از شما انجام می‌دهند، احساس وحشتناکی به شما دست می‌دهد، دچار عصبانیت می‌شوید و این موضوع شما را به ‌سمتی سوق می‌دهد که می‌خواهید دیگران را بدنام‌ کنید و به آنها صدمه بزنید.

جیانگ یوآن را به‌عنوان نمونه در نظر بگیرید. حسادت‌ او، زندگی فرزندانش را در خطر قرار داد. زمانی که افکارش را تغییر داد، مشکلات او از بین رفتند و بهره‌مندی از یک خانواده شاد پاداش این تغییرش بود.

فرد باید آگاه باشد که چگونه به دیگران احترام بگذارد و آنها را بپذیرد. به این صورت می‌توانید به‌طور حقیقی با دیگران مهربانانه رفتار کنید.

همان‌طور که در تغییر به سبک عهد باستان آمده: «خانواده‌ای که اعمال بسیار خوبی انجام می‌دهد، رحمت دریافت خواهد کرد.»

این داستان برگرفته از د یو گو جیان (داستان‌های کهن درخصوص آموزش اخلاق) مربوط به چین باستان است.