(Minghui.org) دوازدهمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی، از هم‌اکنون پذیرای مقالات ارسالی ازسوی تمرین‌کنندگانِ چین است.

۱۶ سال از آغاز تزکیه ما در دوره اصلاح فا می‌گذرد. گرچه، تعداد بسیار زیادی از مردم حقیقت را دریافته‌اند و شکایات کیفری علیه جیانگ زمین، انگیزه و نیروی مقابله با وی را برای آزار و شکنجه فالون گونگ افزایش داده‌اند، این مسئله هنوز مهم است که خودمان را رشد دهیم و تعداد بیشتری از موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم. بنابراین امیدواریم تمرین‌کنندگان بتوانند از این فرصت استفاده کنند و تجربیات و درک‌هایشان را با یکدیگر به‌اشتراک بگذارند.

برای مثال، می‌توانیم در این باره بنویسیم که چگونه از طریق مطالعه فا، شین‌شینگمان را رشد دادیم و تضادها را بهتر اداره کردیم؛ می‌توانیم در این باره بنویسیم که چگونه همواره در زندگی یا کارمان به درون نگاه کردیم تا عقاید و تصورات بشری‌مان را رها کنیم و می‌توانیم بنویسیم که چگونه با نیک‌خواهی مردم را نجات دادیم. به‌اشتراک گذاشتن این تجربیات، ما را قادر می‌سازد تا با قلبی پاک و خالص‌تر تزکیه کرده و مسیر باقی‌مانده از تزکیۀ دوره اصلاح فا را به‌خوبی طی کنیم.

برای درک بهتر مقالات ازسوی خوانندگان، بجای اینکه با بیاناتی مبهم و کلی، سعی کنید همه‌ جنبه‌های تزکیه را در یک مقاله پوشش دهید، لطفاً به چند جنبه از تزکیه‌تان تمرکز کنید. عنوان باید خاص و مستقیماً مرتبط با محتوای مقاله باشد. برای مقالات طولانی، استفاده از عنوان فرعی را توصیه می‌کنیم.

برای رسیدن به بهترین نتیجه درخصوص روشنگری حقیقت، لطفاً هنگام نوشتن مقالات به این مسئله توجه داشته باشید که خوانندگان ما هم شامل تمرین‌کنندگان و هم غیرتمرین‌کنندگان هستند.

امیدواریم ‌تمرین‌کنندگان بیشتری بتوانند فعالانه در این رویداد شرکت کنند. مشتاقانه در انتظار خواندن مقالات شما درباره تزکیه کردن با قلبی پاک و خالص، رشد شین‌شینگ بر اساس فا و نجات مردم ازطریق تلاش‌های استوارتان هستیم.

سایر نکات و الزامات:

۱. مقالات باید حداکثر تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵ ارسال شوند.

۲. این فراخوان برای ارسال مقاله، فقط مختص مریدان دافا در سرزمین اصلی چین است.

۳. لطفاً تمرین‌کنندگان به هنگام نوشتن، هماهنگ کردن و ارسال مقالات، کماکان به موضوع امنیت توجه داشته باشند.

۴. لطفاً هنگام ارسال مقالات، با استفاده از آدرس ایمیل داخلی وب‌سایت، نام منطقه خود را ذکر نمایید.

۵. لطفاً هنگام ارسال مقالات عبارت: "ارسال مقاله برای کنفرانس فا" را ذکر کنید تا روند تصحیح و ویرایش مقالات به وسیله تیم ویراستاران را تسهیل کند.

۶. لطفاً مقالات را به آدرس ایمیلِ مخصوص کنفرانس فای سرزمین اصلی چین ارسال نمایید: fahui@minghui.org.

هیئت تحریریه مینگهویی

۱۰ اوت ۲۰۱۵