(Minghui.org) پس از اینکه شکایات کیفری‌مان را علیه دیکتاتور سابق، جیانگ زمین، به‌خاطر راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ تسلیم کردیم، مسئولین محلی از ادارات پلیس، کمیته‌های اماکن و ادارات قضایی درباره شکایاتمان با ما تماس گرفتند. آنها یا شخصاً به منزل‌مان ‌آمدند یا ازطریق تماس تلفنی سؤالاتی پرسیدند.

فکر می‌کنم باید با افکار درست با این مسئولین روبرو شویم.

از محل کار به منزل می‌رفتم که در مسیر، خانواده‌ام تماس گرفت و گفت پنج مأمور پلیس در منزل منتظرم هستند. فوراً از استاد کمک خواستم و فکر کردم این فرصت خوبی است تا درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه به آنها بگویم.

آنها گفتند که از دستورات کمیته امور سیاسی و حقوقی منطقه پیروی می‌کنند. مأمور مافوق‌شان به آنها گفته که باید شخصاً مرا ببینند.

سؤالات زیادی پرسیدند: آیا من این شکایت را نوشتم؟ چه زمانی آن را ارسال کردم؟ آیا کسی فرستادن شکایات را سازماندهی یا درخصوص آنها دستوری صادر کرده است؟ چرا بجای اینکه طرح دعوی را به‌طور مستقیم به دادستانی عالی خلق ارسال کنم، ابتدا به سطوح پایین‌ترِ دادستانی دادخواست ندادم؟

به هیچ‌کدام از سؤالات‌شان پاسخی ندادم. فقط درباره فالون گونگ گفتم و اینکه چرا جیانگ زمین ۱۶ سال قبل آزار و شکنجه را راه‌اندازی کرد.

به آنها گفتم شکایتم را تسلیم کردم، زیرا دولت فعلی براساس قانون اخیر مبنی بر اینکه "دادستانی عالی خلق ثبت و پردازش تمام شکایات کیفری و مدنی را تضمین می‌کند" ادعای حاکمیت قانون دارد.

گفتم از تمرین فالون گونگ بهره زیادی برده‌ام. اما تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای بیش از ۱۶ سال تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان یک شهروند وظیفه‌ دارم شخص مسئول این جنایات و قساوت‌ها را به مسئولین گزارش دهم.

همچنین توضیح دادم که چرا برای طرح دعوی، سطوح پایین‌تر استیناف را نادیده گرفته و شکایت را مستقیماً به دادستانی عالی خلق ارسال کردم. ازآنجایی‌که آزار و شکنجه هنوز ادامه دارد، ما تمرین‌کنندگان ازجمله خودم، نمی‌خواهیم هیچ یک از مسئولین محلی مرتکب عمل نادرست بیشتری علیه فالون گونگ شوند.

اگر ما شکایاتمان را به نهادهای سطح پایین دولتی ارسال می‌کردیم، برخی از مسئولین ممکن بود گزارش ما را به مافوق‌شان بدهند و ما بازداشت شویم که نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد.

رئیس پلیس پاسخ داد: «اکنون حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری را درک می‌کنم!»

در پایان گفتم: «فالون گونگ مورد ستم واقع شده است. اعتبارش روزی اعاده خواهد شد. امیدوارم آنچه را که صادقانه درباره شکایات گفتم، به دولت بگویید و بگذارید تصمیم درست را بگیرد. بهترین کار خود را در حمایت از قانون و عدالت ا نجام دهید.»

به درک من، آوردن جیانگ زمین به پیشگاه عدالت، پدیده‌ای آسمانی است که در دنیای بشری منعکس شده و استاد آن را نظم و ترتیب داده‌اند.

استاد در جوآن فالونبیان کردند:

«اگر در تغییرات کیهانی هیچ کسی حرکتی نمی‌کرد، چنان شرایطی در جامعه معمولی انسانی پدیدار نمی‌شد، و تغییرات کیهانی نیز نامیده نمی‌شد.»

شکایت علیه جیانگ زمین نه تنها به توقف آزار و شکنجه کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود تمرین‌کنندگان از بشر بودن فراتر روند، از وابستگی به ترس رها شوند، حقایق را روشن کنند و مردم را نجات دهند.

در شکایت از جیانگ زمین، استاد مأموران پلیس و مسئولین را رودرروی ما قرار می‌دهند تا این امکان را برایشان فراهم آوریم که درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه آگاه شوند. این قسمتی از تزکیه ما است و فرصتی است تا از وابستگی به رنجش، انتقام و ترس رها شویم و سرشت نیک‌خواه بودایی‌مان را غنی سازیم.