(Minghui.org) یکی از کارگاه‌ها در زندان زنانِ جیلین، به‌طور خاص به تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی در بخش شماره ۸، اختصاص داده شده است. این کارگاه دارای ظرفیتی حدود ۱۰۰ نفر است. گرچه، سایر کارگاه‌ها در سراسر محوطه زندان پراکنده هستند، تمرین‌کنندگان این بخش برای بیگاری به این کارگاه خاص برده می‌شوند.

آنها مجبورند از ساعت ۶ صبح تا ۶ عصر، بدون وقفه کار کنند. سپس باید از ساعت ۷ تا ۸ غروب، در یک جلسه شستشوی مغزی حضور یابند.

در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵، خانم لیو فانگ، خانم فو گویی‌هوا و شش تمرین‌کننده دیگر از بخش شماره ۸ دست به اعتصاب زدند و دست از کار کشیدند.

خانم لیو فانگ تحت شکنجه قرار گرفت

در اواخر ماه ژوئن، زندانبانانِ مسئول بخش شماره ۸، شکنجه خانم لیو را شروع کردند. آنها وی را به اتاق شکنجه در طبقه اول منتقل کردند.

پدر ۷۰ ساله خانم لیو، بارها برای ملاقات با وی درخواست داد. مسئولین زندان ادعا کردند که سیاست اداره زندان ایجاب می‌کند آنها درخواست وی را رد کنند.

زندانبانان از ابزار و روش‌های گوناگون برای شکنجه خانم لیو استفاده می‌کردند، ازجمله اینکه با دست‌بند و پابند وی را به زمین می‌بستند، درحالی‌که دست‌هایش را از پشت دست‌بند زده بودند، آویزانش می‌کردند یا او را به تخت می‌بستند. وقتی یک دستش به تخت بسته بود وادارش می‌کردند با پاهایش که به‌طور مستقیم دراز شده بود، روی زمین بنشیند. یک زندانبان روی پشتش می‌نشست و سرش را به‌طرف زانوانش فشار می‌داد، درحالی‌که نگهبانی دیگر بازوانش را می‌کشید.

وادارش می‌کردند ساعت‌ها بدون حرکت روی چارپایه‌ای کوچک بنشیند که سبب زخم‌هایی چرکین روی کپلش ‌می‌شد. اجازه نداشت بعد از ساعت ۵ بعدازظهر از توالت استفاده کند. در ۴۷ سالگی موهایش خاکستری شدند.

یکی از زندانبانان ادعا می‌کرد که آنها وی را شکنجه نمی‌کنند، بلکه او را تحت درمان ویژه‌ای قرار می‌دهند. نی شیائوهونگ، رئیس تیم زندانبانان در بخش شماره ۸، مسئول شکنجه خانم لیو بود. این زندانبان ادعا می‌کرد که وی از مجازات شدن به‌خاطر اعمال وحشیانه‌اش ترسی ندارد.

بازآفرینی صحنه شکنجه: دست‌بند و پابند زدن زندانی به زمین

خانم فو گویی‌هوا تحت‌نظر قرار می‌گیرد

زندانبانان در ۴ ژوئیه، خانم فو را "شدیداً تحت کنترل" قرار دادند. وی به سلول شماره ۲۰۷ منتقل شد و توسط زندانبانی به نام تو چیانگ و یک زندانی خلافکار تحت‌نظر بود. چون تحت شکنجه قرار گرفته بود، پشتش ‌درد می‌کرد و عضلات پاها و بازوانش دچار گرفتگی شده بودند.

او اجازه ندارد با خانواده‌اش تماس بگیرد و زندانبانان پنج نامه‌ای را که وی برای آنها نوشته بود، نزد خود نگه داشته‌اند.

در ماه مه ۲۰۱۵، خانم فو از خانواده‌اش خواهش کرد تا ازجانب او شکایتی کیفری علیه جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین، تنظیم کنند. هنگامی‌که خانواده‌‌اش در ۲۰ ژوئیه، برای ملاقات وی به زندان رفتند، زندانبان تو چیانگ ادعا کرد که قبل از اینکه خانم فو بتواند این برگه را امضا کند، لازم است بخش شماره ۸ زندان برگه دادخواست را تأیید کند.

مقالات مرتبط:
خانم لیو فانگ به هفت سال زندان محکوم شد
تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان زنان جیلین تحت شکنجه قرار می‌گیرند
زنی تندرست که بعد از شکنجه و شستشوی مغزی دیگر قادر نیست راست بایستد