(Minghui.org) راهبه‌ای تایوانی به‌نام فا یون (یا فایون) نامه‌هایی را به افراد و مؤسسات مختلف ارسال کرده است که همگی آنها بدون مجوز بوده و از نام آقای لی هنگجی و وب سایت FalunDafa.org و هنرهای نمایشی شن یون استفاده کرده است. سازمان‌های دولتی و گروه‌های مذهبی در چندین کشور، از جمله دادگاه دائمی داوری بین‌المللی از دریافت‌کنندگان این نامه‌ها بودند. او همچنین در حالیکه کتاب‌های فالون دافا را در دستانش نگاه داشته با گروه‌های مختلف صحبت کرده است.

مشخص شد که او به دفاتر مرکزی هنرهای نمایشی شن یون رفته و سبب ناراحتی و آزار اعضای این شرکت شده است. پس از گزارش به پلیس و دستگیری‌اش، او موفق شد چندین بار بازگردد و در مقابل درب اصلی جار و جنجال به‌پا کند.

گفتار و رفتار این خانم، هم به‌شکل نوشتاری و هم کلامی، بسیار تهاجمی است که به این احتمال می‌انجامد شاید او بیمار روانی باشد. اما ممکن است صحبت‌های او برای برخی افراد، طنینی جذاب و متقاعد کننده داشته باشد.

تزکیه فالون دافا بر پایه حقیقت- نیکخواهی- بردباری است. گفتار و رفتار فا یون نشان می‌دهد که او  تمرین‌کننده فالون دافا نیست. زمان ما محدود است. امیدواریم که تمام تمرین‌کنندگان خودشان را به‌خوبی تزکیه کنند تا به این شکل محیط بیرونی آرام شود. از نقطه نظر کمک به اصلاح فای استاد، تمرین‌کنندگان باید شین شینگ خود را رشد دهند و به مداخله از سوی چنین افرادی و وقوع چنین رخدادهایی خاتمه دهند.

ما مطابق با قانون، حق پیگرد قانونیِ کسانی را محفوظ می‌داریم که با بدنامی آقای لی هنگجی و فالون دافا به حقوق آنها تجاوز می‌کنند.


هیئت تحریریه مینگهویی

۲۰سپتامبر ۲۰۱۵