(Minghui.org) شورای شهر تایچونگ اخیراً با تصویب لایحه‌ای آزار و شکنجۀ فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را محکوم و حمایت خود را از طرح دعوی صدها هزار نفر علیه جیانگ زمین، اعلام کرد. این لایحه، در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ تصویب شد. همچنین عمل وحشیانۀ برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زندۀ فالون گونگ و سایر زندانیان عقیدتی به‌دست ح.ک.چ را محکوم کرد. این لایحه به امضای مشترک اعضای شورای شهر و احزاب مختلف رسید. شورای شهر یونلین نیز لایحه‌ای را به تصویب رساند که از ح.ک.چ خواستار توقف فوری برداشت اعضای بدن افراد زنده و نیز آزادسازی تمرین‌کنندگان فالون گونگ محبوس شده بود.

عضو شورای شهر، چن چنگ تیان (سمت چپ)، یکی از حامیان مالی این لایحه، برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زندۀ فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین را به‌شدت محکوم می‌کند. او پوستر بزرگی را در دست دارد که عبارت: «از حقوق بشر و عدالت حفاظت کنید.» روی آن نوشته شده است. روی پوستر سمت راست نوشته شده: «حمایت از مردم چین در طرح دعوی‌شان علیه جیانگ زمین.» این لایحه از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ حمایت می‌کند و توسط سه نفر از اعضای شورای شهر حمایت مالی می‌شود و به امضای مشترک ۲۴ عضو شورای شهر تایچونگ رسیده است. آن در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ در شورای شهر به‌تصویب رسید.

شورای شهر تایچونگ دومین شورای شهر پس از کائوسیونگ است که خواستار توقف آزار و شکنجه به‌وسیلۀ ح.ک.چ می‌شود. عضو شورای شهر چن چنگ- تیان، یکی از حامیان مشترک این لایحه، اعلام کرد که رفتارهای غیرانسانی نسبت به تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین غیرقابل قبول است. او گفت که امضای این لایحه نشان دهنده خواست ساکنان محلی است.

عضو شورای شهر هی مین- چنگ (راست)، یکی از حامیان مالی این لایحه، پوستری در دست دارد که روی آن عبارت: «از حقوق بشر و عدالت حفاظت کنید.» نوشته شده است.

عضو شورای شهر هی مین- چنگ گفت که تایوان باید همانند کشورهای دیگر در سراسر جهان به توقف آزار و شکنجه فالون گونگ کمک کند. او گفت که جیانگ مقصر اصلی آزار و شکنجه است و ابراز کرد که حمایتش از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ کاری درست است. او معتقد است که بسیاری از اعضای شورای شهر با امضای این لایحه توجه رهبر سرزمین اصلی چین را جلب می‌کنند.

عضو شورای شهر چن شو-هوآ، یکی از حامیان مالی این لایحه، پوستری را در دست دارد که روی آن نوشته شده: «از مردم چین در پرونده‌های حقوقی‌شان علیه جیانگ زمین حمایت کنید.»

عضو شورای شهر چن شو-هوآ، حامی دیگر این لایحه گفت که شورای شهر این لایحه را تصویب کرد و آرزو کرد که کمک کند تا عدالت را برای مردم چین به ارمغان آورد. او از سایرشوراهای شهر خواست تا این شکایات را پیگیری کنند.

شورای شهر یولین با تصویب لایحه‌ای خواستار توقف برداشت اعضای بدن زنده توسط ح.ک.چ شد

اعضای شورای شهر یونلین پس از تصویب این لایحه از حقوق بشر در چین حمایت می کنند. روی بنر نوشته شده: «شورای شهر یونلین از حقوق بشر حفاظت می‌کند و از ح.ک.چ خواستار توقف برداشت اعضای بدن افراد زنده و آزادی تمرین‌کنندگان فالون گونگ شدند.

شورای شهر یونلین لایحه‌ای را در تاریخ ۲۵ دسامبر تصویب کرد که به امضای مشترک اعضای شورای شهر رسید. این لایحه از حزب کمونیست چین خواست تا برداشت اعضای بدن افراد زنده را متوقف کند و تمرین‌کنندگان محبوس را آزاد نماید. اعضای شورای شهر چیانگ ون- دنگ گفت: «به‌عنوان اعضای شورای شهر ما باید این آزار و شکنجۀ غیرانسانی را محکوم کنیم.» او از دولت مرکزی خواست از ورود این مقامات چینی که در نقض حقوق بشر دخالت داشته‌اند، خودداری کنند.

عضو شورای شهر لی چیان شنگ اظهار کرد: «ح.ک.چ برای رسیدن به هدف سیاسی‌اش حقوق بشر را پایمال می‌کند. نه تنها شورای شهر بلکه همه مردم تایوان حزب را محکوم می‌کنند.»

عضو شورای شهر یان هسو--مائو گفت که برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده، کاری غیراخلاقی است و جنایتی است که تنها می‌تواند در یک کشور کمونیستی اتفاق بیفتد.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/28/154268.html