(Minghui.org)  اخیراً بیش از ۱۱۰۰ امضا از شهروندان چینی در شهر جینشو در استان لیائونینگ جمع آوری شد که مایل بودند به این شکل حمایت‌شان را از بیش از ۲۰۰ هزار شکایت علیه جیانگ زمین، رهبر سابق چین نشان دهند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌دلیل نقش جیانگ در سازماندهی وحشیانه آزار و شکنجۀ این تمرین تزکیۀ صلح آمیز در طول ۱۶ سال گذشته، علیه او شکایت کرده‌اند.

وانگ فو یکی از ساکنان روستا گفت که سیاست‌های جیانگ در خصوص زمین‌های[زراعتی]، برای چندین سال به‌طور نامتعارفی منجر به اجاره‌‌های بالا شد: «تا آنجا که می‌توانم به یاد بیاورم، او [جیانگ] هیچ کاری را خوب انجام نداده است. خوشحالم که او به جایگاه عدالت فراخوانده می‌شود.»

شخص دیگری ضمن امضای دادخواست گفت که جیانگ ادامه دهندۀ ایدئولوژی مبارزۀ مائو تسه تونگ است. مائو زمانی گفت: «مبارزه با آسمان سرور بی‌پایان است، مبارزه با زمین سرور بی‌پایان است و مبارزه با انسانیت سرور بی‌پایان است.» او گفت که چنین طرز فکر سودجویانه‌ای نه تنها محیط چین را خراب می‌کند، بلکه منجر به انحطاط اخلاقی نیز شده است.

یک رانندۀ تاکسی با امضای دادخواست حمایت خود را نشان داد و گفت که تمرین‌کنندگان فالون گونگ افراد خوبی هستند. او تصریح کرد: «در وهله اول آزار و شکنجه نباید آغاز می‌شد، چه رسد که برای چنین مدت طولانی ادامه پیدا کند.»


خانم شیا شیائویون گفت که تمرین‌کنندگان بسیاری را می‌شناسد. آنها از اصول حقیقت- نیکخواهی و بردباری پیروی می‌کنند و مردم خوبی هستند و به‌خوبی با دیگران رفتار می‌کنند. او گفت:‌«علاوه بر این سرکوب باید به‌زودی متوقف شود.»

یکی دیگر از ساکنان روستا گفت: «جیانگ کارهای بد بسیاری انجام داده است، از جمله آزار و شکنجه فالون گونگ. آنچه او [جیانگ] انجام داد، اقدامی برای جلوگیری از تبدیل شدن مردم به شهروندان خوب است. او از همه بدتر است.»


به‌رغم تلاش‌های دولت برای تهمت و افترا به این تمرین و پنهان کردن جنایات آزار و شکنجه، مردمِ سراسر چین از حقیقت فالون گونگ و آزار و شکنجه مطلع می‌شوند. همانطور که بیشتر مردم از حقایق آگاه می‌شوند و آن را با مشاهدات‌شان همراه می‌کنند، شجاعانه خواستار کشاندن جیانگ به‌پای میز محاکمه می‌شوند. درذیل امضاهای جمع‌آوری شده از دیگر شهرها و استان‌ها را مشاهده می کنید:

نود و نه امضا از شهر تانگشان، استان هبی

پنجاه و دو امضا از شهر یانتای، استان شاندونگ

پوستری در شهر یانتای اطلاعاتی را دربارۀ پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ ارائه می‌کند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

این گزارش از چند مقاله به زبان چینی در مینگهویی چینی گردآوری شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154182.html