(Minghui.org) خانمی اهل شهرستان شیمن اخیراً به‌دلیل «عضویت در فرقه برای تضعیف اجرای قانون» بازداشت شد. این بهانه‌ای معمول است که توسط رژیم کمونیستی چین برای پاپوش درست کردن و حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌شود.

خانم تان شیائولان در تاریخ ۲۳ ماه اوت و ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ در دو دادگاه حضور داشت. هر دو بار او و وکیلش استدلال کردند که هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند و این حق قانونی خانم تان است که در رسانه های اجتماعی با مردم درباره فالون گونگ صحبت کند.

در پایان هر دو جلسه، قاضی دستور داد که صورت‌جلسه دادگاه ، قبل از ارائه به خانم تان و وکیلش برای امضاء تغییر داده شود.

خانم تان متوجه تغییرات شد و از امضای اسناد خودداری کرد.

قاضی صورت جلسۀ دادگاه را تغییر می‌دهد

قاضی دادگاه شهرستان شیمن اجازه نداد تا خانم تان در جلسه اول در دفاع از خودش شهادت دهد. قاضی صرفاً خواست تا به او یک نسخه نوشته شده از اظهاریه‌اش را نشان دهد.

هنگام امضای صورت جلسه دادگاه که یک الزام قانونی است، خانم تان به تبعیت از وکیلش صفحه اول را امضاء کرد. اما زمانی که صفحه دوم را دید خیلی زود متوجه مورد مشکوکی شد. قاضی دادگاه صورت جلسه را تغییر داده بود. که هیچ شباهتی به آنچه در دادگاه اتفاق افتاده بود، نداشت.

او از امضاء خودداری کرد.

همان تاکتیک تغییر در جلسه دوم استفاده شد

همان قاضی دوباره از گوش دادن به شهادت خانم تان امتناع کرد. زمانی که ضابط دادگاه شهادت مکتوب خانم تان را به نزد قاضی آورد، قاضی او را کنار زد.

زمانی‌که آماده شدن صورت جلسه طول کشید، خانم تان مشکوک شد. او به داخل دفتر رفت تا دلیل آن را متوجه شود. شنید که قاضی تلفنی با شخصی صحبت می‌کند: «چه باید بکنیم؟ شما می‌دانید که ما روند قانونی را دنبال نمی‌کنیم.»

خانم تان متوجه شد که قاضی آگاهانه قانون را نقض می‌کند. او سعی کرد برای قاضی استدلال کند، اما یک ضابط او را بیرون کرد.

سرانجام شخصی با صورت جلسه دادگاه آمد و مصرانه از خانم تان خواست که همۀ صفحه‌ها را امضاء کند، اما او خودداری کرد و گفت که استدلال‌های دفاع وکیل خلاصه و فقط یک جمله شده بود، در حالی که شهادت خودش به‌طور کامل حذف شده بود.

او از امضاء امتناع کرد اما دادگاه توانست با اِعمال فشار به شوهرش او را وادار کند تا از طرف همسرش اسناد را امضاء کند. خانم تان اسناد را قاپ زد و پاره کرد و به شوهرش یادآوری کرد: «چطور می‌توانی تا این حد حواس پرت باشی؟ اگر ما امضاء کنیم به آنها اجازه می‌دهیم تا حقوق بشر مرا نقض و به اتهامات ساختگی مرا محاکمه کنند!»

دادگاه یادداشتی را به صورت جلسه افزود: «تان شیائولان از امضاء خودداری کرد.»

نقض روند جلسه دادرسی دادگاه

خانم تان در تاریخ ۶ مه ۲۰۱۶ با فریب به ادارۀ پلیس محلی برده شد. او از امضای اوراق مربوط به بازداشت خودداری کرد، اما بازهم به بازداشتگاه محلی فرستاده شد.

در ۲۳ مه، شوهر، پدر و دو برادرش با ارائه دادخواستی به کمیته امور حقوقی و سیاسی شهرستان شیمن خواستار آزادی او شدند. آنها هنوز پاسخی از این سازمان نشنیده‌اند.

خانم تان سه روز پس از مدت حبس مجاز قانونی در نبودِ اتهام رسمی، با قرار وثیقه در ۱۵ ژوئن آزاد شد.
چندی پس از آزادی او، دادستانی شهرستان شیمن کیفرخواستی را علیه او تنظیم کرد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/1/159373.html