(Minghui.org) سابقاً بر این باور بودم که متمول بودن به معنی زندگی خوب است. فکر می‌کردم هرچه صاحب چیزهای بیشتری باشم، شادتر خواهم بود. بنابراین برای منافع شخصی می‌جنگیدم. اما باز هم اگر به دنبال چیزی بودم و افراد دیگر آن را به دست می‌آوردند، به آنها حسادت می‌کردم و اگر آن چه را که به دنبالش بودم نمی‌توانستم بدست آورم، زندگی به کامم تلخ می‌شد.

چون به‌‌صورت یک مادی‌گرا بزرگ شده بودم، باور داشتم که انسان، تکامل یافته میمون‌ها است. باور نداشتم که خوبی با پاداش همراه است و بدی مجازات خواهد شد. و هرگز به هدف واقعی زندگی‌ام فکر نمی‌کردم. فقط می‌خواستم پیروز باشم.

در گذشته وقتی می‌خواستند برایی تعیین سهمیه دانشجویان دولتی رأی بدهند، به روابط با هم‌کلاسی‌هایم بیشتر توجه می‌کردم تا خیالم از بابت رأی آنها راحت باشد. از آن‌جایی‌که استاندارد‌هایم براساس فرهنگ عوام‌پسند بود، در مورد خودم احساس بسیار خوبی داشتم. هرچند در طلب شهرت و منفعت بودم، اما فکر نمی‌کردم که در حال انجام کاری غیر اخلاقی هستم.

در سال دوم دانشکده بودم که من و نامزدم با فالون دافا آشنا شدیم. آموختن درباره تزکیۀ فردی و هدف واقعی انسان بودن، مانند پرتوهای خورشید بود که تاریک‌ترین قسمت قلبم را روشن می‌کرد. پس از شروع تمرین، به موضوع رأی‌گیری کمتر اهمیت دادم و خودم نیز به فردی رأی دادم که فکر می‌کردم مناسب آن جایگاه است.

به‌محض اینکه فالون دافا و نحوۀ سنجش خودم را با اصول حقیقت‌ـ نیک‌خواهی‌ـ بردباری آموختم، متوجه شدم که در واقع ذهنم ناپاک بوده است. به تنها چیزی که فکر می‌کردم این بود که چگونه در جامعه همیشه پیروز باشم. هرگز به این موضوع فکر نکردم که اعمالم چقدر می‌تواند برای سایرین مسبب رنج و سختی شود. گرچه با شروع تمرین فالون دافا همه چیز تغییر کرد. به دیگران فکر کردم و نیازهای آنها را مقدم بر خودم دانستم.

تصمیم گرفتم در دانشکده، رشته طب سنتی چینی را به‌عنوان رشته اصلی انتخاب کنم. قبل از تزکیه فقط می‌خواستم پزشک شوم و بیماری‌ها را درمان کنم تا مورد احترام واقع شوم و ثروت بدست بیاورم. اما با مطالعه در کلاس‌های طب چینی، به این درک رسیدم که یک جنبه مهم در سلامتی فرد، اخلاقیات است. یاد گرفتم که پزشکان باستانی چینی، دارای خصوصیات اخلاقی والا و خوبی بودند و به شهرت و ثروت اهمیتی نمی‌دادند. فالون دافا معنی عمیق‌تری از طب سنتی چینی را به من نشان داد.

یک سال پس از شروع تمرین دافا، همه اطرافیانم اظهار می‌کردند که زیباتر شده‌ام و ظاهر خیلی بهتری پیدا کرده‌ام. در قلبم می‌دانستم که فالون دافا باعث بهبودی خصوصیات اخلاقی‌ام شده است که در ظاهرم نیز خود را بروز می‌دهد.

وقتی ما از اصول فالون دافا پیروی می‌کنیم، همه چیز در اطرافمان بهبود یافته و بهتر و بهتر می‌شود.

حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) با استفاده از الحاد، مردم را مورد شستشوی مغزی قرار داده و القاهای حزب باعث شده است تا مردم آداب و رسوم زندگی خود را فراموش و سرشت خوب‌شان را رها کنند. پس از سال‌ها حاکمیت قوانین کمونیستی، استاندارد اخلاقی جامعه چین به‌‌طور وحشتناکی تباه شده است.

به‌عنوان پزشک طب سنتی چینی، می‌توانم بیماری‌های جسمی مردم را درمان کنم، اما فقط فالون دافا است که می‌تواند بیماری‌های مربوط به روح افراد را درمان کند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا مأموریت دارند تا با داشتن نمونه‌ای از استاندارد اخلاقی بالا، به جامعه خدمت کنند. جامعه فقط با پیروی از حقیقت‌ـ نیک‌خواهی‌ـ بردباری بهبود یافته و می‌تواند آینده درخشانی داشته باشد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/5/159415.html