(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ، خانم دوآن شیائویوان در دادگاه شهرستان چینگچنگ در شهر چینگیانگ، استان گانسو در ۱۶ اوت ۲۰۱۶ به‌طور غیر قانونی محاکمه شد، هرچند وضعیت سلامتی خوبی نداشت و به دلیل شکنجه‌های قبلی از کمر به پایین فلج شده بود.

بسیاری از مأموران پلیس در روز دادگاه حاضر شدند. به بیش از ده مأمور امنیت داخلی در دادگاه اجازه داده شد تا حضور یابند، اما تنها دو نفر از اعضای خانواده خانم دوآن، مجاز بودند در جلسه دادرسی باشند.

آقای وانگ هایجون که وکیل خانم دوآن است، از قاضی سؤال کرد که به چه دلیل او و خانم دوآن طبق قانون، حداقل سه روز پیش از محاکمه از تاریخ برگزاری آن مطلع نشده بودند، اما قاضی از ارائه پاسخ خودداری کرد.

در طول محاکمه، قاضی مکرراً حرف وکیل را قطع کرد و از صحبت به زبان چینی متداول خودداری کرد که همین امر درک صحبت‌هایش را برای وکیل دشوار می‌کرد. همچنین در زمان صحبت خانم دوآن، قاضی از او انتقاد کرد.

آقای وانگ پس از آن از قاضی خواست از این محاکمه رفع صلاحیت کند زیرا او حقوق قانونی خانم دوآن را نادیده گرفته بود. دادگاه حدود ۳۰ دقیقه موقتاً تعطیل شد، اما درخواست وکیل رد شد.

آزار و اذیت وکیل

کارکنان راهنمای اداره سیاسی استان گانسو و «اداره ۶۱۰» تلاش کردند تا آقای وانگ را تحت فشار قرار دهند تا از دفاعش از خانم دوآن انصراف دهد و او را تهدید کردند تا هیج‌جیزی در مورد باور معنوی‌اش در طول محاکمه نگوید.

سابقه آزار و اذیت

خانم دوآن، ۴۶ ساله شکایت خود را در ماه ژوئن ۲۰۱۵ علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق کمونیست چین ثبت کرد. جیانگ آزار و اذیت علیه فالون گونگ را در ۱۹۹۹ آغاز کرد. او و سایر تمرین‌کنندگان پس از آن در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ توسط مأموران راهنمای اداره سیاسی شهر شیان، «اداره ۶۱۰،» اداره پلیس منطقه گائوشین و اداره پلیس منطقه چانگان بازداشت شدند.

خانم دوآن آزار و اذیتی را که متحمل شد، به تفصیل بازگو کرد: «در یک ماه، چهار بار با باتوم الکتریکی به سرم، کمر و پاهایم شوک اعمال شد. کمر و صورتم پر از آثار سوختگی بود و مایع زرد رنگی از تاول‌ها تراوش می‌کرد، من احساس بی‌حسی داشتم و دست و پاهایم رمق نداشت. به سختی راه می‌رفتم و گاهی اوقات توان ایستادن نداشتم.»

قبل از بازداشت ۲۰۱۵، خانم دوآن چند بار به‌دلیل اعتقاد به فالون گونگ بازداشت و در اردوگاه‌های کار اجباری محبوس شد. او به هفت سال حبس در زندان زنان چینگهای محکوم و در آنجا تحت شکنجه‌هایی از جمله اعمال شوک با باتوم الکتریکی قرار گرفت. در نتیجه او از کمر به پایین فلج شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/7/159451.html