(Minghui.org) دادگاه منطقه‌ای بخش گوآنگ‌زونگ در استان هبی، در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶، جلسه دوم بازجویی را برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ آقای لو گانگ و خانم کای یون برگزار کرد.

آقای لو و خانم کای درحالی‌که دستبند به دست و زنجیر به پا داشتند وارد دادگاه شدند و آنها را به صندلی‌هایشان بستند به‌طوری که قادر به تکان‌خوردن نبودند. وکلای مدافع آنها اعتراض کرده و خواستار بازکردن فوری دستبند و پابند آنها شدند، ابراز کردند که آنها مرتکب هیچ جنایتی نشده بودند و نباید به این شیوه با آنها رفتار شود. پس از یک ساعت این سو و آن سو رفتن غل و زنجیرها برداشته شدند.

خانم لو به قاضی گفت: «پسرم هیچ جرمی مرتکب نشده است، چرا او را آزاد نکردید؟»

چند مأمور دادگاه او را از دادگاه بیرون بردند. شوهرش رفت تا به او کمک کند و به‌طور تصادفی به یک میز برخورد کرد. یک مقام نظامی دادگاه دستور داد تا او را دستگیر کنند.

وکلای مدافع آنها با دادگاه مذاکره کردند، خواستار آن شدند که پدر آقای لو فوراً آزاد شود. پلیس به او خاطرنشان کرد که تنها در صورتی او را آزاد می‌کند که کتباً عذرخواهی کند. پدر آقای لو از انجام آن خودداری کرد و دوباره او را بردند. دادگاه هنگام عصر به مادر اطلاع داد که پدر قرار است به مدت ۱۵ روز در بازداشت ‌باشد.

مادر آقای لو از از شدت فشار عصبی ناشی از این وضعیت از حال رفت.

شخصی این وضعیت را به کمیسیون انضباطی و بازرسی بخش گوآنگ‌زونگ گزارش داد. مقامات دادگاه نگران شدند و مادر را برای معاینه به بیمارستان بردند. سپس او را به خانه‌اش رساندند، اما از او خواستند که وکیل را رد کنند.

بسیاری از تمرین‌کنندگان به دادگاه رفتند تا شاهد محاکمه باشند، اما کارکنان دادگاه سعی کردند از ورود آنها جلوگیری کنند.

وقتی به آنها گفتند که اعمال‌شان غیرقانونی است، یکی از کارکنان گفت: «‌با من درباره قانون صحبت نکن.»

فردی از میان جمعیت گفت: «چگونه می‌توانید اینجا را دادگاه بنامید درحالی‌که در آن درباره قانون صحبت نمی‌کنید؟

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159437.html