(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر لیائویانگ، استان لیائونینگ ظرف کمتر از دو هفته پس از خودداری از انکار فالون گونگ درگذشت. فالون گونگ روشی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین تحت آزار و اذیت قرار دارد،

خانم شو گویی‌شیا، ۴۷ ساله، در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶، بازداشت و بعد به بازداشتگاه شهر لیائویانگ انتقال داده شد.

در بعد از ظهر ۷ نوامبر، پلیس به پسر خانم شو که در مدرسه‌ای خارج از شهر بود، اطلاع داد که مادرش دچار بیماری شده است و می خواهد او را ببیند.

بعد از ظهر روز بعد پلیس دوباره با پسرش تماس گرفت و پیشنهاد کرد که او را به خانه ببرد. مرد جوان جرئت نکرد به زادگاه خود بازگردد، نمی‌دانست پلیس سعی دارد درخصوص او و مادرش چه کاری انجام دهد.

خواهر خانم شو نیز در روز ۱۰ نوامبر، یک تماس تلفنی از سوی پلیس دریافت کرد که طی آن به او گفتند که خانم شو در ۷ نوامبر، حدود ظهر فوت کرده است.

بااین‌حال، پلیس اجازه نداد تا خواهرش جسد خانم شو را ببیند، به‌خاطر اینکه او از حق قانونی خانواده‌اش درخصوص اجرای عدالت برای خانم شو چشم‌پوشی نکرد.

خواهرش اخیراً یک وکیل استخدام کرد تا گزینه‌های قانونی آنها را مورد بررسی قرار دهد. درعین‌حال، همچنین در تلاش است به دنبال آزادی آقای لیو یانگ، شوهر خواهرش باشد که در همان زمان به‌عنوان همسر خانم شو بازداشت شد.

وکیل آقای لیو در ۱۱ نوامبر به بازداشتگاه رفت، اما به او اجازه ملاقات ندادند.