(Minghui.org) خانم وانگ شوچین در تاریخ 25 اکتبر درحالیکه نُه مهمان در منزلش بودند، هشت مأمور پشت در منزل آمدند و ادعا کردند که از انجمن محلی هستند و برای ثبت نام نوه‌اش به‌عنوان یک عضو جدید از خانواده، به آنجا آمده‌اند.

ازآنجاکه این ساکن شهر جیلین در استان جیلین و مهمانانش مشغول مطالعه کتاب فالون گونگ بودند، از باز کردن در امتناع کردند، این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

پلیس پس از آن با پسر خانم وانگ تماس گرفت و خواست که او به خانه بازگردد و در را باز کند. او نیز حاضر به این کار نشد.

حدود نیم ساعت بعد مطالعه خانم وانگ و دوستانش به پایان رسید. به‌محض اینکه او خارج شد، پلیس که بیرون منتظر ایستاده بود آنها را بازداشت و به بازداشتگاه برد.

خانم وانگ در حال حاضر در بازداشتگاه شهر جیلین محبوس است، اما محل نگهداری ۹ تن دیگر نامعلوم باقی مانده است.

سال‌ها آزار و اذیت به‌خاطر تمرین فالون گونگ

این اولین بار نیست که خانم وانگ به‌خاطر ایمانش هدف قرار گرفته است. این خانم 65 ساله به‌خاطر بازگشت سلامتی‌اش قدردان فالون گونگ است. به‌طوری که همیشه به مردم دربارۀ اشتباه بودن اذیت و آزار گفته است و هرگز از این کار اجتناب نکرده است. در پاسخ به این کارش پلیس او را هدف قرار داده است.

او برای اولین بار در نوامبر 2008 در حال توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ در خیابان بازداشت شد. زمانی که او حاضر به افشای نام و آدرسش نشد، مأمور دیوشینگزی به او سیلی زد. او قبل از انتقال به بازداشتگاه محلی در روز بعد، تمام مدت شب روی یک صندلی بسته شده بود.

خانم وانگ و سایر تمرین‌کنندگان بازداشت شده در تمام مدت شبانه‌روز تحت نظر بودند.

بعد از حدود 20 روز حبس، خانم وانگ به یک سال کار اجباری در اردوگاه کار هیزویزی محکوم شد. یک نگهبان با نام خانوادگی شو به پلیس گفت: «به شما می‌گویم که باید تعداد بیشتری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ را بازداشت کنید. وقت خود را برای دستگیری دزدان تلف نکنید، چون آنها به‌دلیل داشتن مشکل در امرار معاش مجبور به سرقت می‌شوند.»

خانم وانگ از رها کردن باورش امتناع کرد و به شکل‌های مختلف مورد سوء رفتار قرار گرفت. او وادار شد مدت طولانی بایستد. نگهبانان نیز با باتوم الکتریکی به او شوک اعمال کردند.

خانم وانگ دوباره در تاریخ 23 آوریل 2014 بازداشت شد. این بار در خارج از زندان جیلین که قرار بود یکی از تمرین‌کنندگان محلی را پس از آزادی تحویل بگیرد، بازداشت و تا 10روز بعد آزاد نشد.