(Minghui.org) سال 1999 بیست و چهار ساله بودم که آزار و شکنجه فالون دافا شروع شد. پیش از آغاز تمرین ضعیف و نحیف بودم و به سردرد، بی‌اشتهایی عصبی و قاعدگی‌های دردناک مبتلا بودم.

شوهرم مرا نزد پزشکان مختلفی برد اما درمان هیچ کدام مؤثر واقع نشد. اما سه ماه پس از شروع تمرین فالون دافا تمام بیماری‌هایم بهبود یافتند.

من نیز پس از شروع آزار و شکنجه مورد هدف قرار گرفتم. از شغل دولتی‌ام اخراج و دوبار محبوس شدم. در آن زمان شوهرم تحت فشار خانواده، دوستان و محل کارش قرار گرفت. با اینکه در حال از دست دادن منافع شخصی‌اش بود، زمانی که من تحت آزار و اذیت پلیس بودم، چون افکار مثبتی به دافا داشت و از تمرینم حمایت می‌کرد، آنها را سرزنش کرده و از من حمایت می‌کرد.

برکات دافا

برای مریدان دافا و کسانی که به آن باور دارند، اتفاقات خوبی می‌تواند رخ دهد، همان‌طور که برای شوهرم اتفاق افتاد.

دو سال پیش روزی شوهرم رؤیای بدی دید: توده بزرگی از حشرات سیاه را در هوا دید که به هر جایی می‌رفتند، حیوانات و گیاهان ناپدید می‌شدند. متوجه شد که این حشره‌ها هر چیزی که سر راهشان بود را می‌خوردند. به مردم گفت تا درها و پنجره‌هایشان را ببندند تا این حشرات به آنها نرسند. ناگهان دید آنها به سمت خودش می‌آیند و احساس کرد که خونش را می‌مکند. وقتی بیدار شد نمی‌توانست معنی آن را بفهمد.

سه روز بعد در حال رانندگی به سمت خانه، با دو درخت برخورد کرد و از بزرگراه خارج شد. اتومبیلش دوبار چرخید. زمانی به خودش آمد که گروهی از مردم احاطه‌اش کرده بودند.

صدای شخصی را شنید که گفت: «این پنجمین تصادف در این مکان است. چهار تای دیگر به بدی این یکی نبودند و این ماشین به چنین شکل بدی درآمده است، راننده باید مرده باشد.» سپس شوهرم از پنجره بیرون آمد. مردم از اینکه او را زنده دیدند مبهوت شده بودند.

یکی از ساکنین گفت: «به جز ورم بزرگی رو پیشانی‌، به نظر حالتان خوب است. خودروی‌تان شدیداً خسارت دیده است اما خودتان سالم هستید. بسیار خوش‌اقبال هستید!»

مرد مسنی گفت: «حتماً توسط موجودات الهی مورد مراقبت قرار می‌گیرد وگرنه چنین معجزه‌ای رخ نمی‌داد.»

او به‌راستی بسیار خوش‌اقبال بود که از این تصادف نجات یافت. چون او ایمان داشت که فالون دافا خوب است، استاد نجاتش دادند.

شوهرم قلباً اذعان دارد که فالون دافا خوب است. او شاهد بوده است که من چه منفعت‌هایی از دافا بدست آورده‌ام و اینکه تمرین‌کنندگان چطور تحت آزار و شکنجه وحشتناک منطقی و آرام باقی مانده‌اند. اعمال تمرین‌کنندگان بر اساس حقیقت‌، نیک‌خواهی‌، بردباری، او را تحت تأثیر قرار داده است.