(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا نباید در پی امور دنیوی باشند یا به‌واسطۀ احساسات و هیجانات مردم عادی به دردسر بیفتند، زیرا از زمانی که فا را کسب کردیم، دیگر جزء موجودات سه‌‌‌قلمرو نیستیم.

استاد بیان کردند:

«روشنگری حقایق و نجات موجودات ذی‌شعور، کاری است که لازم است انجام دهید. چیز دیگری وجود ندارد که انجام دهید. چیز دیگری در این دنیا وجود ندارد که لازم باشد انجام دهید» (آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای ۲۰۱۵ نیویورک)

وقتی این مطلب را خواندم فشار بسیار زیادی را احساس کردم، اما در واقع این نیز به دلیل افکار بشری‌ام بود. چون احساس فشار می‌کردم روی تخت دراز کشیدم. متوجه شدم که این کار درستی نیست، بنابراین افکار درست فرستادم تا احساسات و وابستگی‌هایم به راحت‌طلبی را رها کنم. لازم است تمرین‌کنندگان دافا به جای داشتن احساسات بشری یا آرزوی یافتن چیزهای تازه، نیک‌خواهی و افکار درست داشته باشند. فشاری که به ذهنم وارد می‌شد به‌تدریج از بین رفت.

همیشه فکر کرده‌ام که باید با ذهنی باز و روشن به زیبایی‌های دافا اعتبار ببخشیم. داشتن ذهنیت خوب در زندگی عادی، اساس پیمودن سفری هموار در راه تزکیه‌مان و نجات موجودات ذی‌شعور است.

اکنون از مطالعه فا و انجام تمرین‌ها لذت می‌برم. مطالعه عادت خوبی است که وقتی جوان بودم، آن را پرورش دادم. از زمانی‌که شروع به تمرین دافا کردم، هدفم از مطالعه تغییر کرده است. از ارضای کنجکاوی‌ام به یک مسرت طبیعی و آرامش ناشی از مطالعۀ  مفهوم واقعی زندگی تبدیل شده است. هرچه بیشتر فا را مطالعه می‌کنم، بیشتر از آن بهره‌مند می‌شوم.

قبل از اینکه تمرین‌‌کننده شوم، یک کمالگرای بی‌قرار و عجول بودم. همیشه فکر می‌کردم زندگی رنج‌آور و نومید‌کننده است. این دافا بود که احساسی زیبا و اعتماد به‌نفس به من ‌داد. زمانی که با پاهای ضربدری می‌نشینم احساسی مقدس و موقرانه در قلبم به‌وجود می‌آید. وقتی احساس درد در پاهایم شروع می‌شود، به خودم یادآوری می‌کنم که تمرین‌کننده دافا هستم. حاضر نیستم تمرین را رها کنم و سرانجام به حالتی از آرامش می‌رسم. هرموقع که احساس ناآرامی می‌کنم، مدیتیشن انجام می‌دهم. پس از رها کردن تمام وابستگی‌ها در ذهنم، آرامش عظیمی به من دست می‌دهد. نشستن در مدیتیشن برایم شبیه استراحت کردن در فضایی خالی است.

اوایل، وقتی برای ازبین بردن نیروهای کهن افکار درست می‌فرستادم، متوجه اهمیت این کار نبودم. این موضوع سبب می‌شد از تعداد موجودات ذی‌شعوری که نجات می‌دهم کاسته شود. اما این یکی از آن سه کاری است که استاد از ما خواسته‌اند انجام دهیم. سرانجام اهمیت فرستادن افکار درست در چهار نوبت در روز را درک کردم، انجام آن برایم عادت شد.

هرموقع که با آزمایش سختی مواجه می‌شدم و دقیقاً نمی‌دانستم چگونه آن مشکل را حل کنم، یا دچار مشکلاتی در وضعیت سلامتی‌ام می‌شدم، افکار درست می‌فرستادم. این کار سبب ایجاد بهبود و پیشرفت‌های قابل توجهی در من می‌شد. امیال، وابستگی‌ها و افکار کارمایی بخش‌های واقعی از وجودم نیستند. دلیل اینکه آنها را احساس می‌کنم، وجودشان در بعدی دیگر است. وقتی آنها را با افکار درست نابود می‌کنم، احساس سبکی و راحتی می‌کنم.

فرستادن افکار درست اعتماد به‌نفسم را افزایش می‌دهد و نیز تمرکزم را می‌سنجد. اگر به‌اندازه کافی تمرکز نداشته باشم، ذهنم می‌تواند به‌آسانی تحت‌تأثیر قرار گیرد. هرچه بیشتر افکار درست بفرستم، قدرت آن بیشتر خواهد شد. این مسرتی برای تزکیه‌کننده است که با افکار درست برشیطان پیروز شود!

استاد درباره اهمیت آن بیان کردند: «... تزکیه کردن مانند زمانی‌که تزکیه را تازه شروع کردید...» (آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی نیویورک بزرگ ۲۰۰۹). فکر می‌کنم که وضعیت «شروع» به بهترین وضعیت اشاره می‌کند.

فا در سطوح مختلف، معانی مختلفی دارد. اگر نتوانیم به بهترین وضعیت‌مان برسیم، آنگاه ذهن‌مان باید به چیزی غیر از فا تمرکز کرده باشد و نتوانسته‌ایم درک عمیقی از فا به‌دست آوریم. وقتی حقیقتاً مفهوم عمیق فا را درک کرده باشیم، هرگز با عقاید بشری به استاد و فا نگاه نمی‌کنیم.

تا زمانی که به مطالعه فا ادامه دهیم، در انرژیِ خردِ بی‌کران استاد غوطه‌ور هستیم. چقدر فرد خوش‌اقبال است که تمرین‌کننده فالون دافا شود! خدایان در کیهان ما را تحسین می‌کنند. امیدوارم هم‌تمرین‌کنندگان سرور را در مطالعه فا بیابند، تزکیه‌کنندۀ خرد عظیم شوند، حقیقت واقعی زندگی و ارزش فا را دریابند.

وقتی تمرین‌کننده‌ای این لذت را کشف می‌کند، وی در حقیقت خوشحالی واقعی را پیدا کرده است! هیچ‌کسی جرأت ندارد تمرین‌کننده‌ای را که ذهنش مطابق فا است آزار دهد، تمرین‌کننده کسی است که می‌تواند نیروهای کهن را باتوانایی‌هایش نابود کند و خودش را با عزمی راسخ به‌طور استوار تزکیه کند.

برخی از تمرین‌کنندگان نجات مردم را به‌عنوان خوشحالی واقعی تلقی می‌کنند. این همچنین سروری در قلمرو عاری از خودخواهی است. به درک من نجات مردم آرزوی ما است. قلب‌مان را باید برای آن بگذاریم، اما نباید به نتایج آن وابسته شویم. هر موفقیتی قدرت استاد و دافا را آشکار می‌کند. هر شکستی، نشان دهنده نیاز ما به رشد بیشتر است.

سابقاً وقتی درباره دافا و آزار و شکنجه با مردم صحبت می‌کردم، به نتیجه نهایی آن وابسته بودم، از آنها می‌خواستم که از حزب کمونیست چین خارج شوند. وقتی سعی می‌کردم به افرادی که با تبلیغات حزب فریب خورده بودند، کمک کنم تا از حزب خارج شوند، در مقابل تلاش‌هایم مقاومت می‌کردند. پس از آنکه وابستگی‌ام را به نتایج رها کردم، مردم توانستند مهربانی‌ام را از طریق آرامش و رفتار منطقی‌‌ام احساس کنند و سپس با اشتیاق به صحبت‌هایم گوش می‌دادند.

تلاش‌های‌مان برای روشنگری حقیقت‌، فرستادن افکار درست و عمق مدیتیشن، همگی بازتابی از سطوح تزکیۀ ما است. اساس تمام اینها مطالعه درست فا می‌باشد. آن چگونگی یافتن عمق زندگی و کیهان و لذت تزکیه است.

یک تزکیه‌کننده واقعی باید شاد و دارای ذهنی باز باشد، زیرا فای کیهان انگیزه و خوشحالی را برای موجودات در تمام سطوح به‌وجود آورده است. وقتی احساس می‌کنیم که زندگی سخت و رنج‌آور است، به این دلیل است که بین ارزش‌های خدایان و انسان‌ها تردید داریم. به زبانی دیگر، ما می‌خواهیم از منافع خدایان بهره‌مند شویم، اما منافع بشری را نیز رها نمی‌کنیم. تردید داشتن در انتخاب یکی از این دو ارزش، علت کشمکش درونی و درد و رنج است.

ارزش‌های تمرین‌کنندگان با مردم عادی متفاوت است. آنطور که درک می‌کنم، ما سه نوع رابطه داریم: عهد و پیمان بستیم که در اصلاح فا به استاد کمک کنیم، با هم‌تمرین‌کنندگان همکاری کنیم و موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم. تمام این سه رابطه لازم است که به‌خوبی هدایت شود. ما داوطلبانه به استاد در اصلاح فا کمک می‌کنیم. اگر نتوانیم به‌طور استوار در تزکیۀ خودمان پیش برویم و باعث خساراتی شویم، نمی‌توانیم به استاد شکایت کنیم.

برای همکاری موفقیت‌آمیزِ درازمدت میان تمرین‌کنندگان هرشکافی لازم است به‌سرعت حل و فصل شود. بدون توجه به اینکه مردم عادی ما را درک می‌کنند یا نه، این مأموریت ما است که آنها را نجات دهیم. وقتی به‌طور کامل این سه رابطه را درک کنیم، هرموقع که مشکلات رخ دهند، می‌توانیم ماهیت آنها را درک کنیم و با ذهنی روشن و منطقی با آنها مقابله کنیم. شادی‌مان پدیدار می‌شود، درحالی که خردمان نیز رشد می‌کند!

مطالب بالا درک محدود من است. لطفاً به هر نکته نامناسبی اشاره فرمایید.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154143.html